Mihai Stepan Cazazian

COMUNICATE / UNIUNEA ARMENILOR din ROMÂNIA

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

                                                                                            Nr. 39/27.04.2017

 

 

COMUNICAT

 

 

 

 

Comitetul Director al UAR convoacă Adunarea Generală Ordinară de Dare de Seamă în ziua de 27.04.2017 orele 14:00.

Lucrările Adunării Generale se vor desfășura la Casa Dudian din Bd. Carol I nr. 43  sector 2, București având următoarea ordine de zi:

 

  1. Dare de seamă a activităților 2016
  2. Raport execuție bugetară 2016
  3.  Proiect al activităților 2017
  4.  Proiect buget venituri și cheltuieli 2017
  5.  Diverse

 

              Comitet Director al UAR,

                      Președinte

                Varujan Vosganian

*******

                                                                                          Nr. 40/27.03.2017

 

 

CONVOCATOR

 

 

Comitetul Director al UAR convoacă Adunarea Generală Ordinară de Dare de Seamă în ziua de 27.04.2017 orele 14:00.

Lucrările Adunării Generale se vor desfășura la Casa Dudian din Bd. Carol I nr. 43, sector 2, București având următoarea ordine de zi:

 

  1. Dare de seamă a activităților 2016
  2. Raport execuție bugetară 2016
  3. Proiect al activităților 2017
  4. Proiect buget venituri și cheltuieli 2017
  5. Diverse

 

La Adunarea Generală vor participa delegați ai tuturor sucursalelor conform Cap. IV, Art. 22 din statutul UAR astfel:

 

București – 21 delegați

Constanța – 4 delegați

Celelalte sucursale – câte 2 delegați

Președinte Regiunea Moldova – 1 delegat

(Ceilalti presedinti  regionali sunt, in acelasi timp, presedinti de sucursale)

 

Vă rugăm ca până în data de 17.04.2017 să trimiteți la sediul central al UAR tabelul nominal cu membrii delegați care participa la Adunarea Generală ca reprezentanți.

 

             Comitet Director al UAR,

                       Președinte

                Varujan Vosganian