Mihai Stepan Cazazian

COMUNICAT din partea Sucursalei U.A.R. Constanța

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

cazino-constanta-2-Copy

Prin prezenta se convoacă Adunarea Generală Ordinară de Dare de Seamă a Sucursalei UAR Constanța, în ziua de 19 februarie 2016, ora 17.30 la Sala mica de festivități a Casei de Cultură Constanța cu următoarea ordine de zi:

 

Alocuțiunea Președintelui U.A.R., Sucursala Constanța

 

I.1.  Prezentarea rapoartelor privind activitățile comitetului în perioada parcursă de la ultima Adunare Generală :

  1. Raportul de activități culturale/artistice pe anul 2015 – prezintă Secretar Cultural  Luiza Terzian.
  2. Raportul activităților sociale, juridice și economice pe anul 2015 – prezinta Dr. Liviu Merdinian, membru în comitetul UAR Constanța
  3. Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2015 – prezintă secretar general Kerpician Eduard.
  4. Discuții pe marginea materialelor.
  5.  Aprobarea, prin vot, a rapoartelor prezentate și descărcarea de gestiune a Comitetului.

 

II.1.Prezentarea activitătilor cultural/artistice preconizate pentru anul 2016 – prezintă Secretar Cultural  Luiza Terzian.

  1. Prezentarea propunerilor pentru activitătile sociale, juridice,economice și de tineret pe anul 2016 – prezinta Dr. Liviu Merdinian, membru în comitetul UAR Constanta.
  2. Prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 – prezinta secretar General Kerpician Eduard.
  3. Discutii pe marginea materialelor.
  4. Supunerea la vot a programului de activităti și a bugetului pe anul 2016.

 

III. Supunerea spre dezbatere și aprobare a Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare.

1.Diverse

 

UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 

Sucursala CONSTANȚA