Arhiepiscopia Armeana

COMUNICAT / Din partea Arhiepiscopiei Armene din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Condamnăm cu tărie acțiunile agresive ale Azerbaidjianului  declanșate în ziua de 8 oct împotriva  localităților pașnice  și a populației civile din Republica Arțakh, zi în care a fost lovită cu rachete și Catedrala Ghazancețoț închinată Mântuitorului, aflată în orașul Șuși.

Nereușind să dobândească vre-o reușită pe linia frontului, forțele azere sprijinite de Turcia  și beneficiind de ajutorul trupelor de mercenari sirieni aduși în Azerbaidjian, împreună cu alți teroriști  din alte țări islamice, prin  ,,bunăvoința,, Turciei, și-au concentrat  tirul rachetelor asupra obiectivelor civile, școli, grădinițe, biserici și mănăstiri, provocând pierderi de vieți omenești în rândul civililor pașnici, precum și inestimabile distrugeri și pagube materiale.

În rândul  victimelor nevinovate, morți și răniți, se numără copii, femei, bătrâni, jurnaliști  armeni și străini, aceștia din urmă fiind cu precădere ținta lunetiștilor  azeri.

Planurile genocidare ale atacatorilor ne erau bine cunoscute din trecut, iar despre cruzimea și vandalismul  făptuitorilor, care nu au arătat  milă nici față de oameni, nici față de valorile de patrimoniu ale culturii universale  nu credem că mai e nevoie de dovezi. Stă mărtuirie chiar istoria ultimilor ani a Orientului Mijlociu.

Facem un apel către opinia publică internațională, bisericilor, organizațiilor religioase și umanitare, tuturor celor în măsură să ia atitudine și să condamne astfel de fapte, să condamne barbaria și încălcarea drepturilor omului și principiile normalității,  pentru reinstaurarea păcii și oprirea agresiunii declanșate împotriva armenilor din Arțakh și Armenia. Poporul Arțakhului are dreptul de a trăi liber!

În ziua de 8 oct, în doar câteva ore a fost atinsă  de rachetele forțelor azere Catedrala Mântuitorului-Ghazancețoț din străvechiul oraș Șuși, loc sfânt, simbol al spiritului de neînvins al armenilor din Arțakh. La fel ca în anii 1990 vechea biserică va fi reparată și va continua să se arate mândră, biruitoare și mântuitoare generaților care vor veni, izvor de binecuvântată  îmbărbătare pentru armenii de pretutindeni.

Mântuiește Doamne poporul armean și binecuvântează-i pe binecredincioșii creștini armeni cu bucuria biruinței asupra celor potrivnici!

Dumnezeu să ocrotescă Arțakhul și Armenia și să-i păzească pe cei ce luptă, ostași și voluntari, pentru apărarea pământului strămoșesc!

În anul 1949, la 12 august, Convenția de la Geneva definitiva și impunea regulile privitoare la ocrotirea populației civile în vreme de război, articole clare enumerate în continuare, care au fost însă încălcate cu regularitate de forțele azero-turce și de teroriștii mercanari angajați de partea azero-turcă pentru a participa la agresiunea declanșată împotriva armenilor din Arțakh și Armenia.

Articolul 23

Fiecare Înaltă Parte Contractantă va îngădui trecerea liberă a oricărui transport de medicamente şi de material sanitar, precum şi de obiecte necesare cultului, destinate numai populaţiei civile a unei alte Părţi contractante, chiar inamice.

Articolul 27

 Persoanele protejate au dreptul, în toate împrejurările, la respectul persoanei lor, onoarei lor, drepturilor lor familiale, convingerilor şi practicilor lor religioase, deprinderilor şi obiceiurilor lor. Ele vor fi tratate, oricând, cu omenie şi protjate, mai ales contra oricărui act de violenţă sau de intimidare, contra insultelor şi curiozităţii publice.

Articolul 38

Cu excepţia unor măsuri speciale care pot fi luate în baza prezentei convenţii, mai ales a articolelor 27 şi 41, situaţia persoanelor protejate va rămâne, în principiu, reglementată de dispoziţiile privitoare la tratamentul străinilor în timp de pace. În orice caz, li se vor garanta următoarele drepturi:

1. ele vor putea primi ajutoarele individuale sau colective ce li se vor trimite;

2. ele vor primi, dacă starea sănătăţii lor o cere, tratament medical şi spitalizare, în aceeaşi măsură ca şi cetăţenii statului interesat;

3. li se va îngădui practica cultului lor şi să primească asistenţa spirituală a preoţilor cultului lor;

4. dacă ele locuiesc într-o regiune expusă în mod deosebit pericolelor războiului, vor fi autorizate să se deplaseze din acea regiune, în aceeaşi măsură ca şi cetăţenii statului interesat;

5. copiii sub cincisprezece ani, femeile însărcinate şi mamele cu copii sub şapte ani vor beneficia, în aceeaşi măsură ca şi cetăţenii statului interesat, de orice tratament preferential.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România