Mihai Stepan Cazazian

Comunicat de presă / Reuniunea Comitetului spiritual-bisericesc al Eparhiei Armene din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

catedrala

Miercuri,25 mai 2016 la Sediul Arhiepiscopiei Armene din România a avut loc Reuniunea Comitetului spiritual-bisericesc al Eparhiei, convocat prin hotărârea PS Episcop Datev Hagopian,Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România.Comitetul spiritual –bisericesc este constituit în baza art 19 din Statutul Eparhiei,desfășurându-și activitatea sub directa conducere a Întâistătătorului Arhiepiscopiei conform canoanelor și sfintelor tradiții ale Bisericii Apostolice Ortodoxe Armene și având ca scop respectarea acestora,bunul mers al lucrării de slujire religioasă și administrativă dar și  străduirea neobosită pentru păstrarea unității Bisericii și a comunităților păstorite.

La ședința Comitetului,prezidată de PS Episcop Datev Hagopian,au participat PC  Protoiereu Avedis Mandalian,PC Pr Stavrofor Krikor Holca,PC Pr Stavrofor Torkom Mandalian,PC Pr Sravrofor Ezras Bogdan și PC Pr Stavrofor Oșakan Khaciaturian.

Întăistătătorul Arhiepiscopiei ,PS Episcop Datev Hagopian a prezentant atenției preoților slujitori în această Eparhie importanța desfășurării activității de slujire în spiritul călăuzitor al canoanelor și sfintelor tradiții ale Bisericii Apostolice Ortodoxe Armene dar și prin dovedirea respectului , ascultării și supunerii față de cei de la care au primit prin Sfânta Taină a Hirotoniei Harul de a fi așezați pe această treaptă a ierarhiei bisericești.;;Principala trăsătură a slujirii bisericii este respectarea ierarhiei bisericești,, ,acestea au fost cuvintele povățuitoare ale PS Episcop Datev adresate aflați în slujire sub conducerea Sa.

În cursul adunării Comitetului spiritual bisericesc au fost analizate diverse aspecte ale vieții religioase și administrative ale întregii Eparhii,luîndu-se hotărîri privind unele măsuri care cu certitudine vor contribui la  îmbunătățirea activităților spre folosul tuturor  credincioșilor armeni dar și la sporirea bunului renume al Bisericii noastre.

PS Episcop Datev a prezentat o serie de inițiative iar Prea Cucernicii preoți slujitori în Eparhie s-au angajat cu supunere a depune toată strădania pentru realizarea acestora.S-a hotărât înfăptuirea următoarelor proiecte:

1-Traducerea textelor slujbelor Sfintei Taine a Botezului,a Sfintei Taine a Cununiei precum și a Slujbei de înmormântare

2-Editarea unei noi cărți care să cuprindă textele Sfintei Liturghii,într-un format nou,spre folosul tuturor credincioșilor,în limba armeană(clasică și modernă),traducere în  limba română și transcriere fonetică

3-Colaborarea cu UAR spre a organiza o întâlnire a reprezentanților organizațiilor tinerilor armeni din Europa cu scopul revigorării sentimentelor patriotice și religioase.

4-Colaborare cu UAR spre a facilita participarea tinerilor armeni din România (copii și adolescenți) la taberele organizate în Bulgaria prin strădania Uniunii de Binefacere Armene

5-Preoții Eparhiei primesc misiunea de a asigura slujirea neîntreruptă în Biserica Mănăstirii Hagigadar,mănăstire la care lucrările de reconstructie a clădirii din incintă (camere de oaspeți,chilii,trapeză,bucătărie,etc) vor fi finalizate la sfârșitul lunii iunie a.c. Atât PS Episcop Datev cât și preoții Eparhiei se vor deplasa la Suceava alternativ,conform unui program ce va fi alcătuit,astfel încât  în perioada lunilor aprilie septembrie în  Biserica mănăstirii slujbele să se desfășoare fără întrerupere,conform canoanelor bisericii noastre

6-Preoții din provincie vor fi invitați  în fiecare lună spre a oficia Sf Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din București

7-PS Episcop Datev i-a infomat pe cei prezenți despre faptul că PC Pr Hetum Tarvedian,fost paroh al Bisericii Armene din Pitești se reîntoarce urgent la Sf Ecimiadzin conform deciziei Sanctității Sale Karekin al II lea,Catolicos al Tuturor Armenilor,decizie primită în urmă cu aproximativ două săptămâni. Membrilor comitetului le-a fost citită scrisoarea primită de la Sf Ecimiadzin prin care Întăistătătorul Arhiepiscopiei din România a fost informat despre decizia SS Karekin al II lea referitoare la încetarea imediată a perioadei de slujire în Eparhia noastră a PC Pr Hetum Tarverdian, rechemat la Sf Scaun pentru a primi altă misiune. PS Episcop Datev i-a informat pe cei prezenți că  în urma adresei primite de la Sf Ecimiadzin prin care i-a fost adusă la cunoștință decizia Catolicosului Tuturor Armenilor  a dispus îndeplinirea în regim de urgență a celor necesare pentru asigurarea celor trebuincioase plecării PC Pr Hetum.  PC Pr Hetum urmează a pleca spre Armenia chiar în momentul desfășurării acestei adunări, conformându-se cu supunere deciziei primite.

8-Se va proceda la strângerea tuturor materialelor existente referitor la istoria Bisericii și comunității armene pe pământ românesc, precum și a tuturor articolelor,studiilor,etc care conțin referiri despre acest subiect, pentru a se edita una sau mai multe cărți care să cuprindă aceste materiale.O altă carte ce va fi tipărită va cuprinde toate articolele publicate de IPC Arhim Dr Zareh Baronian în diverse numere ale revistei Ortodoxia.

Întâistătătorul Arhiepiscopiei Armene din România ,PS Episcop Datev,a ținut să revină, în continuarea adunării comitetului spiritual bisericesc,asupra unui aspect de o importanță deosebită pentru viața Bisericii Apostolice Ortodoxe Armene  dar în mod special pentru modul în care canoanele sfinte  conform cărora se desfășoară această lucrare sunt percepute de către credincioși (PS Episcop a făcut referiri atât la interpretarea eronată,voit sau nevoit,a acestor canoane,punctând însă și necesitatea și obligația celor angajați prin  jurământ rostit în fața  lui Dumnezeu, a Sfântului Altar și a Episcopului ce săvârșește Sfânta Taină a Hirotoniei de a nu uita niciodată frumusețea Harului primit, dar nici greaua pedeapsă ce poate urma în cazul nesupunerii.)

Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană are o istorie de aproape două milenii,perioadă în care a rămas și s-a păstrat unită și  apărătoare a neamului armenesc  doar prin tăria în credință și stăruința de a respecta și accepta cele date de Dumnezeu.Una dintre pietrele de temelie ale lucrării bisericii,sprijinitoare a întregii  trudiri pentru reușita acestei lucrări,este instituția ierarhiei bisericești, o instituție divină fundamentată scripturistic și deschisă celor care primesc sfânta Taină a Hirotoniei din partea Episcopului,ales și învrednicit pentru aceasta.O astfel de ierarhie,dar și supunerea în fața celor rânduite de Sfinții Apostoli spre păstrarea și respectarea ierarhiei ,sunt   absolut necesare pentru unitatea și misiunea bisericii,pentru izbânda slujirii celor aleși spre a sluji . Nu dorim a-i  aminti pe ceilalți,  chemați pentru o fățarnică ostenire sau pentru a-și căuta adăpost sub umbra ,,neștiinței,, atât de folositoare lor dar dăunătoare nouă.

Punctând încă o dată importanța uriașă a respectării ierarhiei bisericești PS Episcop Datev a reamintit însemnătatea covârșitoare a cunoașterii acestor trepte ierarhice de origine divină,rânduite pentru slujire dar și pentru a fi respectate.Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană are în fruntea acestei ierarhii Catolicosul Suprem al Tuturor Armenilor,urmat în ordine pe trepte ierarhice inferioare de  Episcopi,preoți și diaconi.In cadrul acestei ierarhii bisericești   fiecare este dator a dovedi supunere și ascultare celor din treapta ierarhică superioară.În cadrul treptelor harice de slujire (conferite prin hirotonie) poate exista și o ierahie administrativă,trepte ale unor funcții administrative,ocupate însă tot prin hotărârea și cu binecuvântarea unui Episcop,ales  și învrednicit pentru aceasta.,și căruia i se cuvine aceeași supunere și ascultare.

PS Episcop a reamintit celor prezenți datoria sfântă la care s-au angajat benevol de supunere și ascultare desăvârșită  față de cei care le-au fost rânduiți superiori., căci cei care primesc hirotonia își asumă obligația ascultării  și supunerii în fața  episcopului, precum și episcopul la rândul său este sub ascultarea PatriarhuluI.Nu trebuie și nu poate uita nici un slujitor al bisericii că urmarea neascultării și a nesupunerii este una singură=caterisirea. Ascultarea și supunerea canonică și administrativă constituie o obligație a celor hirotoniți,o datorie pe care nimeni,niciodată nu o poate șterge,nici nu poate a o contesta.

La finalul ședinței PS Episcop Datev a transmis preoților prezenți hotărârile PS Sale privind noile numiri făcute pentru locul de desfășurare a activității de slujire a preoților Eparhiei,numiri  făcute pentru bunul mers al activității parohiilor.PS Sa  a menționat și faptul că aceste noi numiri au fost făcute și cu acordul SS Karekin al II lea,spre folosul întregii Eparhii.

Pentru orașele Focșani,Brăila,Galați,Roman și Bacău va sluji PC Prot Avedis Mandalian.

Pentru Orașele Iași, Botoșani va sluji PC Pr Krikor Holca. PC Pr Krikor Holca va îndeplini temporar,până la noi dispoziții și ca paroh al Parohiei București.

Pentru Suceava,Bisericile Sf Simeon și Sf Cruce-PC Pr Torcom Mandalian.

Pentru Pitești și Tg Ocna-Pr Ezras Bogdan.

Pentru Constanța,Babadag și Tulcea-PC Pr Oșakan Khaciatryan.

Deciziile de numire au fost înmânate preoților Eparhiei,spre luare la cunoștință și imediată supunere.

PS Episcop a exprimat dorința și angajamentul celor prezenți de a continua slujirea Bisericii noastre strămoșești, spre mândria neamului armenesc și spre slava lui Dumnezeu.

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din românia