Mihai Stepan Cazazian

Comunicat al Uniunii Armenilor din România cu prilejul recunoașterii de către Bundestag a Genocidului Armean

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Semn_Electoral_UAR

Uniunea Armenilor din România salută decizia Bundestagului German, adoptată în cvasiunanimitate la  2 iunie 2016, de recunoaștere a Genocidului îndreptat împotriva armenilor în Imperiul Otoman. Este un vot istoric, de o amplă rezonanță internațională. Acest vot are o semnificație profundă, cu atât mai mult cu cât, prin decizia sa, Bundestagul își asumă faptul că Germania a avut, în timpul primului război mondial, propria sa responsabilitate în declanșarea și derularea evenimentelor care au dus, practic, la dispariția civilizației de trei ori milenare a armenilor din Anatolia. Această atitudine exemplară a Germaniei este un îndemn explicit pentru Turcia de a renunța la atitudinea negaționistă și de a recunoaște, la rândul ei, acțiunile sistematice  întreprinse de Imperiul Otoman pentru exterminarea populației de etnie armeană de pe teritoriul său.

 

Continuând declarația de anul trecut, cu prilejul comemorării unui secol de la Genocidul armean, a președintelului Republicii Federale Germania, Joachim Gauck, decizia Bundestagului se constituie, în același timp, într-un omagiu adus memoriei unor fii ai poporului german, sprijinitori ai cauzei armene, cărora le datorăm mărturii zguduitoare despre atrocitățile comise în anul 1915. E vorba, în primul rând, de pastorul Johannes Lepsius și de medicul militar Armin Wegner.

 

Uniunea Armenilor din România își manifestă speranța că acest vot va genera, de asemenea, o dezbatere în Parlamentul României, urmată de o rezoluție similară. România trebuie să urmeze exemplul Parlamentului European, al Consiliului Europei și al majorității statelor Uniunii Europene, recunoscând că atrocitățile comise în Imperiul Otoman împotriva armenilor, în timpul primului război mondial, se încadrează în definirea dată în articolul II al Convenției ONU privind prevenirea și reprimarea crimei de genocid.

 

COMITETUL DIRECTOR AL UNIUNII ARMENILOR DIN ROMÂNIA