Redactor

COMUNICAT al Consiliului de Administrație al FONDULUI ARMENIA cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi a celei de-a 30-a ședințe a Consiliului, din 27 noiembrie 2021

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Fondul Armenia

Reprezentanța din România

05.12.2021

Consiliul de administrație al Fondului Armenia  a ascultat rapoartele grupului de lucru format din reprezentanți ai ministerului finanțelor din R. Armenia,  ai  firmei de audit Baker&Tilly Armenia si ai Fondului Armenia privind utilizarea direcționată a fondurilor donate prin intermediul Fondului ARMENIA al Republicii Armenia în 2020,  colectate în cadrul strângerii de fonduri la nivel internațional „Noi suntem frontierele noastre” spre a lua cunoștință.

Grupul de lucru a declarat că nu a primit nici o dovadă credibilă de deturnare a fondurilor; Grupul de lucru  a mai raportat că restricții legale au împiedicat examinarea documentelor legate de cheltuirea banilor primiți din donațiile colectate de Fondul Armenia, de către guvernul Republicii Armenia.

Prim-ministrul Republicii Armenia s-a adresat Camerei de Conturi a Republicii Armenia, propunând să se analizeze posibilitatea implicării Grupului de lucru în auditurile ce urmează a fi efectuate pe această temă la nivel de experți. (nota traducatorului: singurul organism abilitat să controleze modul de cheltuire al fondurilor guvernamentale este Camera de Conturi chiar dacă, în cazul nostru, fondurile  proveneau din donații, iar implicarea Grupului de lucru la procesul de auditare permite acestuia accesul la documentele contabile).

Prim-ministrul Republicii Armenia a anunțat disponibilitatea Guvernului de a acționa în mod transparent și responsabil și să pună la dispoziția Grupului de lucru  toate documentele pentru finalizarea procesului și,  ceea ce este foarte important, pentru a asigura atât consiliul de administrație, cât și publicul larg că donațiile  au fost utilizate în mod corespunzător prin canalele Guvernului.

Consiliul de administrație va menține această problemă în centrul atenției și, dacă este necesar, o va aborda din nou.

Evaluând rolul Fundației în unitatea armenilor din întreaga lume în jurul unui obiectiv comun, Consiliul a mulțumit încă o dată tuturor donatorilor și susținătorilor.

01 decembrie 2021

Adaptare și traducere,

Garabet HACIATURIAN

Reprezentant național al Fondului Armenia în România

_________

câteva precizări

Nota mea 1 : Este vorba despre suma de aprox. 53 miliarde drami solicitată de guvern pentru 9 proiecte, convenite între părți prin 9 protocoale, în perioada de la izbucnirea războiului de 44 de zile până la sfârșitul lunii noiembrie 2020.

Nota mea 2 : Perioada de care vorbim era în plină stare de război

Nota mea 3 : Suma s-a divizat între exercițiul financiar al anului 2020 și cel al anului 2021. Ministrul de finanțe a anunțat că auditul Camerei de Conturi pentru 2020 încă nu a fost dat publicității, dar că deține rezultatul auditului care atestă că sumele primite de la Fond au fost cheltuite conform înțelegerii dintre guvern și Fondul Armenia și cu respectarea reglementărilor legale. Auditul Camerei de Conturi pentru perioada din 2021 este în curs.

Nota mea 4 : Subsemnatul a participat la respectiva ședință on-line.