Mihai Stepan Cazazian

COMENTARIU / NEGAȚIONISMUL ȘI TEȘKILAT I MAHSUSSE*

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

TESMATREI

Mai-Iunie 1915, Harput , după nimicirea în masă a bărbăților, s-a trecut la deportarea în masă a restului populației. Fotografie publicată de Maria Jacobson.

 

Dosarul Juridic  al Genocidului Armean, așa cum rezultă din volumul publicat de Prof. Barsegov[1], are multe capitole și fișiere, derularea lui ar fi o lucrare vastă și de competența juriștilor specialiști în dreptul penal internațional. Noi ne mărginim să subliniem doar unele aspecte legate de efortul tenace de negare a Turciei, în dorința ei de a șterge din memoria omenirii crima, pe care nu ea  ci revolutul Imperiu Otoman a comis-o, dar care este percepută ca fiind legată de însăși existența sa. Aici se revendică continuatoarea Imperiului Otoman, și deci o apărătoare a intereselor defunctului subiect de drept internațional.

Negaționismul, de care vorbim, și care are exact vârsta crimei la care se referă a evoluat în decursul timpului în etape ce nu întotdeauna s-au corelat între ele. Cârdășia negaționiștilor, fie cei direcți fie lobbiștii năimiți, se întrece în a găsi tot soiul de argumente care, nu demult, se băteau cap în cap stârnind ilaritate. Care este însă poziția ei astăzi?

TESMASDOI

Trupe de asalt, 1915

Astăzi nu se mai neagă evidența faptelor. S-a dovedit imposibil acest lucru chiar pentru cercurile ultranaționaliștilor turci – care dacă tot veni vorba – se tot micșorează, deși lent, dar oricum, vizibil. În schimb acum se recurge la distorsionarea faptelor. Aceste procedee se rezumă la următoarele: „masacre au fost, dar era război și au murit  și musulmani.” Au murit în război, dar nu au fost masacrați! Musulmani, dar nu doar turci, ci și arabi, kurzi ș.a. „Nu au fost 1, 5 milione armeni ci doar 800.000”. Ca să vezi ! Exista un barem pentru genocid și altul pentru…negenocid. Ca și cum dacă la Auschwitz ar fi fost asasinați 5 milioane de evrei și nu 6 nu mai era Holocaust! Dar piatra unghiulară a negaționismului este afirmația că „nu a existat o acțiune planificată”.

Ei bine, acest argument a fost pregătit chiar de guvernul asasin pucist care a executat genocidul: el a recurs la telegrame secrete criptate, la telegrame de fațadă unde se recomanda „grija” față de deportați, a interzis fotografierea cadavrelor, etc. Deci a ascuns faptele sale. Dar telegramele nedistruse (cum ar fi trebuit conform instrucțiunilor) au ieșit la iveală chiar la procesele intentate de curțile marțiale turcești în 1919!  Mai mult, efortul de ascundere e vădit în cererea Turciei,  adresată lui Hitler chiar  în 1943, ca Germania să remită Turciei fotografiile făcute de Armin T Wegner (1886-1978)  care demonstrau atrocitățile de pe cuprinsul Anatoliei în anii 1915-1916. O parte din cerere a fost satisfăcută, iar fotografiile livrate au fost distruse. De ce?

Și apoi: de ce era necesar un decret care pedepsea cu moartea pe turcii care ar fi prinși că ajută refugiații sau mai rău îi ascund și-i adăpostesc în casele lor? Acest decret există în arhive și nu poate fi dosit. În ciuda lor s-au găsit familii turcești, e drept puține, care au avut curajul s-o facă totuși.

Dar mai există și alte fapte pe care nici cei mai înverșunați negaționiști nu le pot tăgădui. Astfel este sinistra figura a dr. Behaeddin Shakir. A existat acest BS ? A existat. Și ce sarcini a avut el din partea guvernului pucist? Se știe foarte bine că el a organizat celebra organizație secretă  TEȘKILAT-I MAHSUSSE. Secretă pentru că avea scopuri inavuabile. Organizație pentru că avea sarcini extinse de exterminare a populației armene (în special ) dar și alte etnii creștine, de pe cuprinsul, nu nu vă grăbiți să spuneți Imperiului Otoman  ci  de pe cuprinsul Asiei Mici, respectiv și mai cu seamă a Anatoliei. Știm din cine era formată (infractori eliberați) și de cine era echipată și înarmată (guvernul pucist).

TESMAS

Emblema organizației, cu trei semilune împletite

Or, simpla existență a unei asemenea organizații (Teșkilati-i Mahsuse) este prin sine însăși o dovadă suficientă a caracterului ORGANIZAT  a măcelurilor comise (așa se mai chemau pe atunci) dar care în terminologia modernă se numesc scurt GENOCID. Iar aria  de acțiune  a acestei organizații vorbește de la sine contra cui era îndreptată. Apropo, vă mai amintiți de Einsaztruppen ale lui Hitler, cele cu petlițele cu cap de mort? Și ele erau secrete.

Întrebați pe nagaționist ce e cu această organizație. Indiferent de răspuns el se va demasca. Pentru că dacă va spune că nu a auzit de ea, el va minți în văzul lumii. Đacă va spune că era o organizație de…caritate el va minți de asemenea. Pentru că nu înarmezi bande de infractori decât pentru scopuri murdare.

Iar ascunderea după pestrițul deget al istoricilor (=comisie) vădește clar intenția de a expedia problema spre o zonă unde controversele au domnit și domnesc mereu.

De ce nu recunoaștem că s-a comis o crimă care este de competența dreptului juridic penal internațional? O crimă inprescriptibilă! Justiția poate avea acum cuvântul cu probele materiale – documentare pe masă! Un tribunal internațional este necesar să fie chemat să judece această pricină.

Știm, victimele nu mai pot fi prezente.Știm, făptașii nu mai pot fi prezenți. Prezente sunt însă faptele și urmașii victimelor și urmașii făptuitorilor care ,iată, prin negaționismul lor DEMONSTREAZĂ  că iau asupra lor responsabilitatea „evenimentelor de la 1915”.

Este împotriva dreptului gentilic, este împotriva justiției elementare, este împotriva Declarației Drepturilor Omului, să silești ca un popor să fie exilat și forțat să trăiască în exil departe de pământul său de baștină! Există documente internaționale care poartă semnătura Turciei și a Statelor Unite și care sunt în vigoare prin faptul că nu au fost revocate. Există o bază pentru alcătuirea unui Dosar Juridic în temeiul căruia să se ia o decizie Juridică aplicabilă Politic pe baza Dreptății de care toate popoarele Civilizate trebuie să asculte. Și există un principiu juridic  irefutabil : ocupația NU creează proprietate.

Știm, Cauza noastă e dreaptă.

Dreptatea e de partea noastră.

Trebuie să facem totul să ne-o luăm.

NOR  BERD

_______________

[1] Tradus în l română la Ed.ARARAT: Y.G. Barsegov„Dosarul Juridic al Genocidului Armean” 2013.

*TEȘKIRATI  MAHSUSSE  Organizație Specială, secretă, a partidului Uniune și Progres,  inființătă în 1911, de Enver Pașa, se ocupa de contr-informații, propagandă, și asasinate. În 1914, a fost atașată de Ministerul Apărării. La 8 octombrie 1918 a fost oficial dizolvată, iar documentele referitoare la ea distruse. Organizația ajunsese la un număr de 30.000 de oameni. Printre membri marcanți, afară de Enver Pașa erau: Ashraf Sencer Kușcubași, Negro Moise, Iacov, Halil Pașa, Cemil, dr. Behaeddin Shakir, Midhat Shukri, Ohril Ayub Sabri, Hilmi Musalla, Ismail Jumblatt, Rasuh Bey Filibeli, Rashid Nuri Kiligil, și alții. Sursele turcești prezintă ca fiind „controversată” implicarea acestei organizații în masacrele armenilor. Probabil că armenii … s-au masacrat singuri!