Redactor

Comemorare Leon Kalustian la Focşani şi Bucureşti

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În acest an la 24 ianuarie s-au îm­binat două evenimente im­portante pentru comunitatea din Focşani şi nu numai. Unirea Prin­cipatelor Române din 1859 sub Alexandru Ioan Cuza şi come­mo­rarea ziaristului şi publicistului vrîncean Leon Kalustian. Cu această ocazie Bi­blioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu“ Vrancea a pregătit pentru cititorii săi două expoziţii:

La Sala de lectură, expoziţia „24 Ianuarie 1859“ – moment istoric memo­rabil pentru oraşul nostru – desfiinţarea hotarului de la Focşani dintre munteni şi moldoveni. Au fost expuse cele mai im­portante cărţi vechi şi actuale precum şi materiale documentare pe tema Unirii. Dintre cele 9 cărţi vechi merită să fie men­ţionate „Mesagii şi proclamaţii ale lui Cuza-Vodă“ apărută la Editura Nea­mul Românesc în anul 1910 şi scrierea dedicată naţiunii române de M. Savel intitulată „Domnia marelui domnitor ro­mân Alexandru Ioan Cuza şi epoca glo­rioasă a românilor“ editată în anul 1904.

În Holul sediului central, cititorii au putut viziona ex­poziţia „Leon Kalustian“ – pe 24 ianuarie 2010 se împlinesc 20 de ani de la moartea sa. Au fost prezentate documente originale din Fondul docu­men­tar Leon Ka­lustian: fotografii de familie, acte, scrisori, diplome aparţinînd acestuia.

Fondul documentar Leon Kalustian a fost donat Bi­bliotecii Judeţe­ne „Duiliu Zamfirescu“ Vrancea de dom­nul Ioan Codreanu, nepotul de soră şi le­gatarul testa­men­tar al marelui ziarist vrîn­cean. „Sperăm că publicul inte­resat va descoperi şi redescoperi în expoziţiile pe care Biblioteca Judeţeană «Duiliu Zam­firescu» Vrancea le-a pregătit, mesajul pe care noi toţi l-am gîndit şi simţit în aceste mo­mente: necesitatea tezaurizării şi pro­mo­vării permanente a va­lorilor culturale vrîncene, a spus Teodora Fîntînaru direc­toarea bi­blio­tecii. Expoziţiile a putut fi vizionată pînă pe 29 ianuarie 2010“.

Vranceamedia.ro

Duminică 31 ianuarie la Catedrala Armeană „Sf. Mihail şi Gavriil“ din Bucureşti a avut loc o slujbă de comemorare şi un parastas prilejuit de trecerea a două decenii de cînd marele gazetar şi publicist Levon Kalustian nu se mai află printre noi. Cariera şi realizările acestui prea încercat ziarist  ar merita să figureze ca materie de studiu la Facultatea de Jurnalism.

Slujba de la biserică a fost oficiată de P.C. Arhimandrit dr. Zareh Baronian, un prieten şi apropiat al marelui jurnalist. După slujbă, la biblioteca „Dudian“ a avut loc o întîlnire comemorativă, care s-a bucurat de prezenţa mai multor invitaţi, a nepotului de soră Ioan Codreanu şi a enoriaşilor Bisericii Armene din Bucureşti. Au luat cuvîntul, vorbind despre tumultoasa viaţă a lui Kalustian, amintindu-şi despre el cu pioşenie şi nostalgie prof. Valeriu Râpeanu, ziaristul şi publicistul Vartan Arachelian, ziariştii Nicolae Arsenie şi Paul Lăzărescu. De altfel Nicolae Arsenie a citit o scrisoare inedită a lui I.D.Sîrbu, o adevărată recenzie a cărţii lui Kalustian Conspiraţii sub cer deschis care va fi publicată în revista Flacăra lui Adrian Păunescu.

Comemorarea s-a încheiat şi cu o mică trataţie la care au participat toţi cei prezenţi, invitaţii depănînd amintiri despre cel care a fost Levon Kalustian, un profesionist desăvîrşit, un adevărat maestru al presei româneşti cu un destin greu de imaginat, cel care nu a acceptat nici un  fel de compromis (în comparaţie cu alţii!).

2 Responses to Comemorare Leon Kalustian la Focşani şi Bucureşti

  1. Otto March 7, 2010 at 12:49 pm

    De ce nu pot vedea pagina in explorer ci numai in firefox?

  2. Admin March 8, 2010 at 11:10 am

    Va rog sa va updatati Internet Explorer la versiunea 8. De asemenea site-ul este optimizat pentru Firefox fiind cel mai folosit browser de catre cititorii nostri.
    Va multumesc