Eduard Antonian

CENTENAR / Despre Uniunea Armenilor din România în Araratul de odinioară

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

NOIEMBRIE

Iarna armenilor din România se arata a fi plină de evenimente interesante in 1925. Toata Comunitatea aştepta cu sufletul la gură ca mai marii din funcţii să îi liniştească, să aibă un sentiment de siguranţă. În sfârşit, în Noiembrie, Revista noastră, Ararat, publica în paginile sale, concluziile Congresului Uniunii Armenilor din România care avusese loc în Octombrie. Primul Congres al Uniunii de cand se înfiiţase, din 1919. Hotărârile luate atunci au fost cruciale pentru armenii din România. Aşadar: “S-a ţinut primul Congres al Uniunei Armenilor din România sub presidential Dlui.A.Manissalian, Preşedintele Uniunei. Adunarea s-a ţinut la sediul Uniunei din Bulevardul Carol 27. Erau de faţă 37 de delegaţi din Capitală şi provincie. Dl.Preşedinte deschide şedinţa la orele 10 jumătate dimineaţa şi după ce se urează bun sosit delegaţilor se face un istoric succinct al Uniunei arătând fazele prin care a trecut această instituţiune începând de la 1919 când a fost fondată.Dl.H.Dj.Siruni Secretar, dă cetire Dărei de Seamă a Uniunei insistând îndeosebi asupra activităţei actualului Comitet Executiv. Aceasta activitate se poate rezuma în modul următor…1-Luarea sub garanţia sa morală a tuturor armenilor supuşi streini şi refugiaţi din Ţară în baza adresei din 1924 a Onor Ministerului de Interne. 2-Regularea situaţiei juridice a armenilor fără acte de călătorie,cari în baza deciziei ministeriale îşi obţin biletele de şedere în România numai în baza Certificatului de moralitate şi bună purtare eliberat de Uniunea Armenilor. 3-Obţinerea de la Onor Ministerul Muncei ca Comisiile de Reviziune a actelor salariaţilor streini să dea aviz favorabil în ce priveşte prelungirea biletelor de şedere ale refugiaţilor armeni. 4-Intervenţia Onor Ministerului de Externe pentru aducerea din Grecia a orfanilor armeni cari aveau mame şi rude apropiate în România. 5-Obţinerea pentru refugiaţii armeni dreptul de a călători cu Pasapoartele Nansen cari se liberează de către Ministerul de Interne pe baya recomandării Uniunei Armenilor. Apoi, Dl.Madengian dă cetire raportului cenzorilor şi cere descărcarea Comitetului de gestiunea sa. Se aprobă. Dl.Preşedinte Manissalian relevă solicitudinea înaltului Guvern Român către armeni şi arată că numai graţie acestei solicitudini, Uniunea Armenilor a putut să aducă serviciile ce le-a adus armenilor supuşi streini, aflători în România. Aplause. După lungi discuţiuni, Adunarea votează Regulamentul Organic al Uniunei. Se procedează alegerea noului Comitet Central. Se aleg din Capitală Dnii.A.Manissalian, S.Kehiaian, A.Baraghian, S.Araratian, iar din provincie Dnii.G.Altunian-Constanţa, A.Fesgian-Brăila, T.Cerchez-Piteşti şi Muratov-Chişinău. Supleanţi-Dnii.K.Hagi Artin, V.Mestugean, B.Levonian. Cenzori-Dnii.S.Madengian, K.Kestanian,G.Timurian. Supleanţi-Dnii.A.Melidon şi S.Găină. Adunarea votează bugetul viitor şi stabileşte sumele de bani ce le va dona Orfelinatului Armean, Bisericii Armene, Şcoalei Armene, săracilor armeni nevoiaşi precum si Consulatului Armean din Bucureşti, o chestiune rămasă pendinte şi onorifică. Şedinţa se ridică după multe discuţiuni la orele 8 seara şi a fost urmată de un mic dineu unde s-a produs şi celebrul nostrum Rupen Kemancistul, în cinstea invitaţilor de la Congres.“ Uniunea îşi făcea datoria de onoare. Şi atunci şi acum. Nimic nou…

Eduard ANTONIAN

  •  
  •