Eduard Antonian

CENTENAR / Despre Uniunea Armenilor din România în Araratul de odinioară

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

NOIEMBRIE

Iarna armenilor din
România se arata a fi plină de evenimente interesante in 1925. Toata
Comunitatea aştepta cu sufletul la gură ca mai marii din funcţii să îi
liniştească, să aibă un sentiment de siguranţă. În sfârşit, în Noiembrie,
Revista noastră, Ararat, publica în paginile sale, concluziile Congresului
Uniunii Armenilor din România care avusese loc în Octombrie. Primul Congres al
Uniunii de cand se înfiiţase, din 1919. Hotărârile luate atunci au fost
cruciale pentru armenii din România. Aşadar: “S-a ţinut primul
Congres al Uniunei Armenilor din România sub presidential Dlui.A.Manissalian,
Preşedintele Uniunei. Adunarea s-a ţinut la sediul Uniunei din Bulevardul Carol
27. Erau de faţă 37 de delegaţi din Capitală şi provincie. Dl.Preşedinte
deschide şedinţa la orele 10 jumătate dimineaţa şi după ce se urează bun sosit
delegaţilor se face un istoric succinct al Uniunei arătând fazele prin care a
trecut această instituţiune începând de la 1919 când a fost
fondată.Dl.H.Dj.Siruni Secretar, dă cetire Dărei de Seamă a Uniunei insistând
îndeosebi asupra activităţei actualului Comitet Executiv. Aceasta activitate se
poate rezuma în modul următor…1-Luarea sub garanţia sa morală a tuturor armenilor
supuşi streini şi refugiaţi din Ţară în baza adresei din 1924 a Onor
Ministerului de Interne. 2-Regularea situaţiei juridice a armenilor fără acte
de călătorie,cari în baza deciziei ministeriale îşi obţin biletele de şedere în
România numai în baza Certificatului de moralitate şi bună purtare eliberat de
Uniunea Armenilor. 3-Obţinerea de la Onor Ministerul Muncei ca Comisiile de
Reviziune a actelor salariaţilor streini să dea aviz favorabil în ce priveşte
prelungirea biletelor de şedere ale refugiaţilor armeni. 4-Intervenţia Onor
Ministerului de Externe pentru aducerea din Grecia a orfanilor armeni cari
aveau mame şi rude apropiate în România. 5-Obţinerea pentru refugiaţii armeni
dreptul de a călători cu Pasapoartele Nansen cari se liberează de către Ministerul
de Interne pe baya recomandării Uniunei Armenilor. Apoi, Dl.Madengian dă cetire
raportului cenzorilor şi cere descărcarea Comitetului de gestiunea sa. Se
aprobă. Dl.Preşedinte Manissalian relevă solicitudinea înaltului Guvern Român
către armeni şi arată că numai graţie acestei solicitudini, Uniunea Armenilor a
putut să aducă serviciile ce le-a adus armenilor supuşi streini, aflători în
România. Aplause. După lungi discuţiuni, Adunarea votează Regulamentul Organic
al Uniunei. Se procedează alegerea noului Comitet Central. Se aleg din Capitală
Dnii.A.Manissalian, S.Kehiaian, A.Baraghian, S.Araratian, iar din provincie
Dnii.G.Altunian-Constanţa, A.Fesgian-Brăila, T.Cerchez-Piteşti şi
Muratov-Chişinău. Supleanţi-Dnii.K.Hagi Artin, V.Mestugean, B.Levonian.
Cenzori-Dnii.S.Madengian, K.Kestanian,G.Timurian. Supleanţi-Dnii.A.Melidon şi
S.Găină. Adunarea votează bugetul viitor şi stabileşte sumele de bani ce le va dona
Orfelinatului Armean, Bisericii Armene, Şcoalei Armene, săracilor armeni
nevoiaşi precum si Consulatului Armean din Bucureşti, o chestiune rămasă
pendinte şi onorifică. Şedinţa se ridică după multe discuţiuni la orele 8 seara
şi a fost urmată de un mic dineu unde s-a produs şi celebrul nostrum Rupen
Kemancistul, în cinstea invitaţilor de la Congres.“ Uniunea îşi făcea datoria
de onoare. Şi atunci şi acum. Nimic nou…

Eduard ANTONIAN