Mihai Stepan Cazazian

CATOLICOSUL   TUTUROR   ARMENILOR I-A PRIMIT  PE  PELERINII  ARMENI  DIN  ROMÂNIA

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

            La 6 septembrie a.c. .S.S Karekin al II-lea, Patriarh Suprem și Catolicos al Tuturor Armenilor, la propunerea păstorului spiritual, preacucernicul preot paroh Oshakan Khachatryan, a primit la Sfântul Scaun – sediul patriarhal de la Sfântul Ecimiadzin –  pelerinii de la Biserica „Sfânta Maria” din Constanța, din cadrul Arhiepiscopiei Armene din România.

            Preotul Oshakan l-a informat pe Înălțimea Sa Augustă că mulți dintre credincioșii pelerini vizitează pentru prima oară Armenia și Sfântul Scaun din Ecimiadzin, efectuând în același timp și o prezentare  a vieții național-spirituale a comunității armene din Constanța.

            După aceasta, Catolicosul Tuturor Armenilor a dat binecuvântarea Sa pelerinilor, evidențiind importanța organizării unor asemenea pelerinaje în patrie și la Sfântul Ecimiadzin, ceea ce apropie și întărește mai mult legăturile cu propriile rădăcini.

            Patriarhul Suprem a salutat cu satisfacție acele programe prevăzute în structurile bisericești care îi îndeamnă pe credincioși la unitate și contribuie activ la formarea și fundamentarea spiritului și conștiinței naționale.

            Amintind de vizita ecleziastică efectuată cu ani în urmă în România, Înălțimea Sa a remarcat că acea întâlnire a dovedit spiritul pios și iubirea nețărmurită a armenilor din România față de Biserică. S.S. Karekin al II-lea a vorbit, de asemenea, și despre importanța rolului istoric al comunității armene în viața României.

            Pontiful Armenilor a reliefat contribuția comunității armene din România în a oferi poporului armean figuri semnificative, din care una este cea a vrednicului de amintire Preafericitul Patriarh Catolicos Vazken I.

            Referitor la aceasta, Sanctitatea Sa și-a exprimat speranța că armenimea din România va continua să dea fii valoroși, care – inspirați de exemplul Augustului Vazken – își vor aduce contribuția, prin slujirea lor, la măreția și strălucirea operei Sfântului Scaun.

            Catolicosul Tuturor Armenilor i-a îndemnat pe pelerini să-și educe copiii în spiritul dragostei pentru Dumnezeu, al iubirii  patriei și valorilor sale.

            La sfârșitul întâlnirii, preotul Oshakan, părinte paroh al bisericii „Sfânta Maria” din Constanța, a mulțumit în numele Întâistătătorului Arhiepiscopiei Armene din România și al comunității armene pentru calda primire a Patriarhului și pentru binecuvântarea părintească, urându-i sănătate, viață lungă și rodnică activitate pastorală.

            Domnul dr.Liviu Merdinian, președintele filialei Constanța a Uniunii Armenilor din România  a exprimat mulțumiri Patriarhului și, în numele comunității, i-a dăruit un tablou simbolic.

            La final, Sanctitatea Sa și-a adus binecuvântarea și urările de bine credincioșilor pelerini, rugându-se ca Dumnezeu să reînnoiască legămintele lor și să reverse din abundență asupră-le darurile Sale, urându-le succese în activitățile și funcțiile lor, pentru ca și ei să poată să înflorească mai mult comunitatea și Biserica.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei  Armene din România