Arhiepiscopia Armeana

CATEDRALA ARMEANĂ / Comemorare Hrant Dink și 30 de ani de la masacrele din Baku

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Anul acesta s-au împlinit 13 ani de la asasinarea ilustrului  intelectual  din Turcia de origine armeană, redactor șef la ziarul AGOS, Hrant Dink și 30 de ani de la masacrele sângeroase antiarmenești din Baku.

           Întâistătătorul Eparhiei Armene din România, P.S. Episcop Datev Hagopian, a oficiat duminică 19 ianuarie, a.c. la Catedrala Armeană SFINȚII ARHANGHELI din București, Sf. Liturghie, la sfârșitul căreia a fost efectuată slujbă de comemorare pentru odihna sufletelor celor asasinați.

             La Sf. Liturghie erau prezenți: Excelența Sa, dl Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Armenia în România, dl. Sergey Minasyan, președintele U.A.R. dl. Varujan Vosganian,  membrii al comitetului eparhial și al comitetelor parohiali, reprezentanți ai comunității armene.

             P.S. Episcop  Datev Hagopian ca motto al predicii Sale a  ales cuvintele din Sf. Evanghelie în care se spune: ,,Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul, şi trupul în gheenă’’( Matei 10. 28).

             În predica sa P.S. Episcop, a evocat personalitatea marcantă a  intelectualului, ziaristului, Omului   Hrant Dink și importanța  enormă  a muncii pe care a  efectuat o  El, subliniind în special: ,,Timpul nu are capacitatea de a vindeca  sau a da uitării acea rană profundă care a fost pricinuită membrilor familiei, prietenilor, întregii diaspore armene. Asasinarea lui Hrant Dink a fost o  violare a dreptului de exprimare liberă, a democrației, a acelor idei, ale căror purtător era   Dink. Fiind un apologet  al dreptății, ne ținând cont de  amenințări, Hrant Dink, de la toate tribunele  cerea recunoașterea Genocidului armean,  de a  nu  nega adevărul istoric și prin  poziție  negaționistă de a  nu  devini  părtaș la crimele efectuate de Junii Turci și autoritățile Imperiului Otoman. Ca și acum o sută de ani,  autoritățile  oficiale ale Turciei contemporane au ales o altă cale de rezolvare a problemei și anume: crimă, asasinat, o cale inumană de a-l aduce la tăcere pe ilustrul personaj.

          Acest asasinat ideologic și politic, contrar așteptărilor autorităților din Turcia, a avut o influență și un  efect  contrar. Hrant Dink a avut sute de mii de susținători ai ideilor sale și-n Turcia și în întreaga lume. Numeroși intelectuali turci continua și astăzi lupta  pentru transformarea Turciei într-o țară mai democratică și civilizată…’’.

          Întâistătătorul Eparhiei Armene, P.S. episcop Datev Hagopian, apoi s-a referit la masacrele din Baku: ,,Acele masacre care au fost săvârșite la Baku asupra populației de etnie armeană, izgonirea lor, va rămâne veșnic în memoria  colectivă  a poporului armen ca o crimă abominabilă, ca un genocid. Fiecare armean din orice colț al lumii este obligat să nu uite acele crime savârșite  asupra fraților și surorilor  lor, de a-și aminti și de a aminti întregii lumi, de a lupta pentru drepătate și pedepsirea criminalilor, de a  lupta și a nu permite repetarea acelor  crime care sunt de fapt un genocid.

           Deoarece, în memoria noastră colectivă este vie istoria noastră, poporul nostru va continua să dăinuiască, să, construiască, să prospere, să-și făurească un viitor luminous. Comemorând pe victimile acelor crime abominabile, astăzi,  credem, că acele crime săvârșite asupra poporului nostru vor fi  condamnate de întreaga omenire.  Nepedepsirea  și lipsa  condamnării  din partea intregii omeniri, în condițiile actuale duc la noi crime și masacre  la a căror martori suntem’’.

            Apoi s-au depus coronae de flori la Hacikarul ridicat în memoria victimilor Genocidului din curtea Catedralei, unde a ținut o cuvântare Ambasadorul  Extraordinar și plenipotențiar al Republicii Armenia Sergey Minasyan.

De asemeni, la celelalte parohii din diferite orașe  au avut loc slujbe de comemorare.

Ne rugăm pentru odihna tuturor martirilor rugând mila Celui de Sus.

Memoria celor drepți  fie binecuvântată, amin.

 Biroul de presă al Eparhiei Armene din România