Mihai Stepan Cazazian

Carte de binecuvântare patriarhală și de apreciere către iubiții noștri fii din Suceava

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

DRAGI COPII AI SFÂNTULUI SCAUN DE LA ECIMIADZIN

Trimitem de la Sfântul Scaun de la Ecimiadzin  Binecuvântarea noastră patriarhală Întâistătătorului Arhiepiscopiei Bisericii din România, Preasfinţiei Sale Episcop Datev Hagopian, preaiubiţilor Noştri fii armeni din România şi îi felicităm cu ocazia aniversării a 500 de ani de la târnosirea biserici Sfânta Maria a mănăstirii Hagigadar din Suceava.

Jubileul de 500 de ani  de la înființarea Mănăstirii Hagigadar, este pentru Biserica și poporul nostru vrednic de amintire deoarece poartă în el spiritul credinței armenilor, al iubirii de neam și Biserică, puterea de creație aflată la ceas de restriște și dorința de a face bine.

După căderea orașului Ani, capitala dinastiei Bagratizilor, când împrăștiatele rămășițe ale armenilor se stabileau în țările Europei, Suceava devenea un centru important al vieții armenești. Trăind timp de veacuri în acest oraș primitor alături de alte neamuri, fiii nației armene, aflați între atâtea ale culturi și obiceiuri, au încercat cu toată puterea să-și păstreze identitatea națională și au scris o vrednică istorie care le face cinste nouă și tot neamului nostru.

Încă de acum șase secole s-a înființat la Suceava scaunul nostru episcopal, prin eforturile credincioșilor noștri fii și datorită sacrificiului lor, s-au construit mănăstiri și biserici, s-a făurit o vrednică de laudă cultură națională. Făurită prin revelație dumnezeiască, biserica Sfânta Maria a mănăstirii Hagigadar a devenit un vestit loc de pelerinaj, prin porțile căruia au trecut nu numai armeni, ci și credincioși români. Astăzi ne mândrim cu vrednicele roade ale fiilor noștri și ne rugăm amintind pe cei ce au ridicat mănăstirea, pe preoții care au păstrat-o în lumină și pe tot poporul credincios. Aceștia au adăugat cu viața lor și cu realizările lor plăcute de Dumnezeu slăvite pagini în istoria comunității armene din România, fiind exemple cinstite pentru generațiile viitoare.

Iubiți fii ai noștri din România,

Este o adevărată fericire pentru Catolicosul Tuturor Armenilor, că voi, astăzi, continuați sub umbra Sfintei noastre Biserici să vă clădiți viața spirituală și națională păstrând cu sfințenie tradițiile voastre strămoșești. Aprecierea noastră trimitem Întâistătătorului Eparhiei Armene, Preasfințitului Episcop Datev Hagopian care trudește în România pentru misiunea Apostolică a Sfintei noastre Biserici; de asemenea, cinului preoțesc din Eparhie, administrației eparhiale și tuturor fiilor noștri credincioși.

Bunul Dumnezeu să păstreze sub Sfânta Sa Dreaptă și să păzească întregul nostru popor răspândit în lume, Biserica noastră și Patria și să ne călăuzească spre noi împliniri.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți!

Cu Binecuvântare,

KAREKIN AL II-LEA

CATOLICOSUL TUTUROR ARMENILOR

S-a dat cartea de Binecuvântare în 21 IULIE

în anul Domnului 2012 și al armenilor 1461

din mănăstirea Sfântului Ecimiadzin

Cu numărul 1343