Hasmig Danielian

Carnaval la comunitatea elenă

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Cu bucurie comunitatea noastră a primit invitaţia din partea comunităţii elene – unde avem numeroşi prieteni – de a participa la o seară-carnaval. Evenimentul a avut loc în data de 20 februarie şi a fost organizat la sediul de lîngă Piaţa Romană. Alături de ar­meni au fost invitate şi alte comunităţi, însă majoritară a fost comunitatea greceasă, cu par­ti­ci­panţi din diverse oraşe ale României. Seara a început cu un program artistic susţinut atît de gazde, cît şi de invitaţi. Am asistat la dansuri greceşti şi macedonene – specifice mai multor zone, cu costumaţia aferentă –, recitaluri de voce şi instrumente, susţinute de comunitatea italiană sau alţi membrii ai comunităţii greceşti. Grupul „Tarantela” şi-a început programul cu muzică specifică italiană, continuînd cu vals şi cha-cha, pentru ca în final dansatorii să aleagă persoane din public şi să le invite la dans. Dintr-o regretabilă lipsă de comunicare, parti­ciparea nostră nu a putut fi însoţită de un pro­gram artistic, fiind limitată la prezentarea costumului popular.

Semnificaţia reuniunii – carnaval – a dat frîu liber imaginaţiei în alegerea costumaţiei, asa că, dupa ce toţi şi-au schimbat costumele naţionale în care au evoluat, încăperea s-a um­plut cu personaje dintre cele mai pestriţe: piraţi, vrăjitori, indieni, hipioţi, doamne din anii ’30, cavaleri şi domniţe din secolul trecut, chine­zoaice şi japoneze, drăcuşori şi îngeraşi, chiar şi un Mihai Viteazu. Pe măsură ce atmosfera s-a destins s-au înmulţit horele pe muzică spe­cifică grecească, precum şi numărul dansato­rilor, printre care, desigur, ne-am infiltrat şi noi. Alături de tinerii dansatori s-a remarcat preşedintele comunităţii greceşti şi alti mem­brii mai vîrstnici care, departe de a stingheri, aduceau o notă de veselie binevenită.

În afara reprezentanţilor comunităţii noastre, au răspuns invitaţiei reprezentanţi ai comu­nităţii de ruşi lipoveni, îmbrăcaţi în frumoasele lor costume naţionale, reprezentanţi ai comu­nităţii albaneze şi ai comunităţii italiene.

Am fost impresionaţi de numărul mare de tineri din comunităţile greceşti din afara Bucu­reştiului, iar din felul cum comunicau unii cu ceilalţi ne-am dat seama că se cunoşteau destul de bine. În aceasta ordine de idei, mi-ar plăcea să văd acest lucru şi în comunitatea noastră, deoarece tinerii din Bucureşti în mică măsură, sau poate deloc, nu se cunosc cu tinerii armeni din alte oraşe.

Evenimentul a fost mediatizat de un reportaj la TVR1, în data de 23 februarie, la emisiunea „Convieţuiri“, binecunoscută etnii­lor conlocuitoare din România.

Carnavalul a fost un prilej plăcut de a strînge legăturile cu alte comunităţi şi de a ne apropia unii de alţii. Sperăm la cît mai multe întalniri de acest fel, poate cine ştie, unele chiar şi la sediul comunităţii noastre.

Grupul de tineri armeni prezenti la Carnaval