Mihai Stepan Cazazian

CALENDAR / Pe 30 martie 1804 s-a născut Kristóf Lukácsy, preot armeano- catolic și istoric

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Kristóf Lukácsy a fost un ilustru preot-paroh armea­no-catolic în orașul Gherla, scriitor și istoric. Nume ma­ghiarizat provine din armenescul GUGASZ (-ian). S-a născut în ziua de 30 martie 1804, în localitatea Be­clean. Clasele gimnaziale le-a urmat la Gherla și Alba-Iulia. În continuare studiază teologia la Viena. În 1826, conform ritualului armenesc devine preot, slujitor al bisericii ar­mene din Gherla. Între 1837 și 1853 profesor la Alba-Iulia, apoi director al gimnaziului din același oraș. A fondat un orfelinat de băieți, donând suma de 4.000 de forinți. Este numit directorul gimnaziului din Gherla, funcție pe care o va deține timp de 15 ani. Lukácsi Kristóf a scris nu­me­roase lucrări istorice și lite­rare. Lui i se datorește lucra­rea de referință „Historia Ar­me­norum Transilvaniae” (Is­toria armenilor din Transil­vania), scrisă pe baza „me­moriam e fontibus authenticis et documentis antea ineditis — 1859” (Istoria Armenilor din Tran­silvania. De la primii străbuni până în zilele noastre, scrisă pe baza „tradițiilor orale și a unor izvoare autentice, precum și documente până acum ine­dite”). O altă lucrare a ace­luiași autor: „Stră­moșii ma­ghiarilor, nu­mele lor stră­vechi și locurile lor de origine, după izvoare armene — 1870”. Pentru această lucrare i s-a acordat titlul de membru co­res­pon­dent al Academiei maghiare. O altă lucrare cu caracter educativ și biseri­cesc, „Viața și activitatea Sfân­tului Grigore Lumi­nă­torul”.

De menționat și „ Adausuri  la istoria armenilor transilvăneni (Cluj, 1867). ”, în lim­ba ma­ghiară, publicată în traducere la Editura Ararat anul acesta ( traducere de Andrea Ghiță). În anul 1876 a fost imobilizat la pat din cauza unei boli necruțătoare, iar în ziua de 24 octombrie a ace­luiași an, s-a stins din viață. În semn de prețuire, cadrele didactice și preoții din oraș au purtat panglică de doliu timp de 8 zile. A fost o mare personalitate, care și-a lăsat am­prenta în viața culturală și spirituală a orașului. Pe placa de marmură care-i acoperă mormântul, stă scris, cu litere de aur: „De­cus, columen et be­nefac­torem, Iugent omnes Ar­meni Transilvani!” (… po­doabă, personalitate proeminentă și binefăcător, pe care-l plâng toți armenii din Tran­silvania).