Mihai Stepan Cazazian

CALENDAR / Pe 23 octombrie 1942 s-a stins din viață Arhiepiscopul Husik Zohrabian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Fost arhiepiscop al Bi­sericii Armene din România. S-a născut în ziua de 5 no­iem­brie 1871, în zona Noul Na­hicevan, unde urmează școa­la primară, apoi școala husik-zohrabian1confensională a eparhiei ar­mene din Basarabia. La gimnaziul „Kevorchian” din Eci­miadzin, are ca dascăl pe Ma­hakia Ormanian, viitor Pa­tri­arh de Constantinopol. În anul 1894 absolvă Institutul teologic și este hirotonisit călu­găr. Printre colegii de cla­să, se afla și Komitas, părintele muzicii religioase armene și Eznic. Cei trei sunt trimiși în Ger­ma­nia pentru specializare în teo­logie, filosofie și istorie, la Berlin, Halle și Leipzig. Husic Zohrabian devine li­cențiat al Facultății de științe juridice, obținând diplomă de categoria A. Revine la Eci­miadzin, unde este numit profesor predând Istoria bisericii ar­mene și universale la gim­na­ziul „Kevor­chian”. Este ales membru al Sinodului armean. H. Z. a predat timp de 7 ani, la liceul „Lazarian” din Mos­cova. A fost desemnat șef al bisericii armene din Moscova și St. Petesburg. După Primul Război Mondial, aflat la Eci­miadzin, i se dă ca sarcină organizarea eparhiilor armene din diaspora. În 1920, arhimandritul Husic Zohrabian este trimis în România, în vederea organizării eparhiilor din Basa­rabia. Guvernul Ro­mâniei, conform adresei Mi­nisterului Cultelor (nr. 40 723 din 20 iulie 1921), îl recu­noaște pe Arhimandritul Hu­sic Zohra­bian ca șef spiritual al bisericilor armene din România. În 1922, conform unei enciclice, Katoligosul tuturor armenilor, încunoș­tiințează Regatul Ro­mâniei, despre numirea Arhi­man­dritului Husic ca șef al Bisericii Armene din România. În anul 1924, arhimandritul Hu­sic este hirotonit episcop. În anul 1931, arhiepiscopul Husic Zohrabian de­pune jură­mântul de credință față de Țară și Rege. Astfel, asemeni episcopului Ho­van­nes, consfințit prin Hrisovul din anul 1401 de către Voievodul Mol­dovei, Alexan­dru cel Bun și  arhiepiscopul Husic Zohra­bian este recunoscut ca șef al Bisericii Armene din România prin Decret Regal ( Decretul din 27 noiembrie 1931  publicat în Monitorul Oficial nr. 259, 5 decembrie 1931). La scurtă vreme se aprobă și Regula­men­tul de funcționare a Epar­hiei de către Ministerul Cul­telor și Consiliul de Miniștri (Monitorul Oficial nr. 286, 7 decembrie 1931).

În anul când împlinea 71 de ani, Arhiepiscopul Husic Zohra­bian trece în eternitate, regretat de toți enoriașii armeni din România, pentru calitățile lui înalte de slujitor al bisericii ar­mene. (vezi o fișă completă în vol Catedrala Armeană din București de Edvard Jeamgocian – Editura Ararat 2015- editia a II-a revizuită)