Mihai Stepan Cazazian

CALENDAR /  Pe 16 noiembrie 1897 s-a născut regizorul Ion Șahighian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

Ion Șahighian  s-a născut pe 16 noiembrie 1897 la București și a decedat pe 11 martie 1965 la București.  A fost  regizor și profesor de teatru.

Regizor, maestru emerit al artei, pionier al cinema­to­gra­fiei românești, profesor de artă dramatică la Institutul de Artă teatrală și cinema­to­gra­fică „I. L. Caragiale” din Bucu­rești. După studii de artă dramatică cu C. I. Nottara la Conservatorul din București, Ion Șahighian se dedică regiei de teatru sub îndrumarea lui Paul Gusty. A realizat, mai ales la Teatrul Național, spectacole de dramaturgie clasică, în care spiritul și atmosfera piesei, precum și stilul dramaturgului erau respectate și redate cu fidelitate în trans­punerea scenică. A pus în sce­nă spectacole excep­țio­nale din repertoriul de aur al dramaturgiei naționale și universale, bucurându-se de aportul celor mai buni interpreți din epoca interbelică.

De amintit „Oedip” de Sofocle, „Othello” și „Richard al III-lea” de Shakespeare, „Pygmalion” de Bernard Shaw, „Hagi Tu­dose” de Delavrancea, „Fân­tâna Blanduziei” de Alec­sandri, drama „Tudor Vladi­mi­rescu” de N. Iorga, trilogia „Din jale se întrupează Elec­tra”, de Eugene O’Neill, „Regele Lear”, „Stane de piatră” de H. Sudermann, „Ruy-Blas” de Victor Hugo, „Tar­tuffe” de Molière ș.a. Ion Șa­highian a fost, indiscutabil, o personalitate a teatrului românesc. Era Șahu, cum i se zi­cea, omul predestinat să se dedice teatrului cu întreaga sa familie (soția și cele două fiice). Un om care s-a dăruit, cu toată ființa sa, lumii mirifice a teatrului românesc, având o cultură vastă, entuziasm și elan, talent și instinct care nu dădea greș, har pedagogic și nu în ultimul rând, integritate izvorâtă dintr-un caracter de bronz. „O întreagă perioadă din viața mea – și de fapt și a teatrului românesc – s-a desfășurat alături de Ion Șahighian, pentru că era al „nos­tru”, al unui grup de ac­tori printre care Eugenia Za­haria, Tanți Cocea, Fory Etter­le și el, îndrumător și mare animator de teatru” (Di­na Cocea). Ion Șahighian a fost o perioadă director și regizor la Teatrul Nottara (fost Armatei). „A fost un excelent meseriaș al regiei, dotat cu ceea ce aș numi un perfect ochi al câmpului, un instinct care ține de har. A alcătuit cu acel generos boier de viță veche care a fost actorul Geor­ge Vraca, un tandem redu­tabil, benefic pentru teatru, pentru actorii săi. Numai Șa­hu putea să aibă forța su­fletească – și a avut-o – de a susține cu o credință, o dârzenie și o devoțiune exemplare, pe George Vraca, măcinat de boală, în încercarea sa, a­proa­pe supraomenească, de a crea pe Richard al III-lea, personaj cu care a plecat, aureolat de glorie, în neființă.

Interesul pentru nou l-a făcut pe Ion Șahighian, om cu vocație de pionierat, să realizeze reprezentații în aer liber („Quo Vadis” la Arenele Romane, Spectacolul Unirii, la Alba Iulia, „Oedip”, jucat în aer liber, spectacol inițiat îm­preună cu Nicolae Iorga la Vălenii de Munte). „Un profesor cu adevărat părinte. Am avut imensa, incredibila șansă de a avea un al doilea părinte, căruia adesea îi simt lipsa, căruia mereu îi duc dorul: profesorul meu Ion Șahighian” (Irina Petrescu).

(După Dicționarul Figuri de armeni din România de Bogdan Căuș)

 

În anul 2013 a fost omagiat la Centrul Cultural Armean din București unde au fost prezenți  

CARMEN STĂNESCU/ACTRIȚA, IRINA PETRESCU/ACTRITA, VALERIA GAGEALOV, ACTRIȚA, SANDA MANU/REGIZOR, ELVIRA IRȘAI/REALIZATOR TV, ION TOBOSARU, PROF.UNIV. DR. LA FACULTATEA  DE TEATRU, MIRCEA ALBULESCU/ACTOR, GRIGORE GONȚA /REGIZOR, GEORGE PAUL AVRAM/ACTOR, CONSTANTIN DICU/ REGIZOR, IONUT NICULESCU/ISTORIC DE TEATRU, MUZEUL TNB