Mihai Stepan Cazazian

BURGAS (BULGARIA) / Inaugurarea de către P.S. Episcop Datev Hagopian, Întâistătătorul Eparhiei Armene din România a Muzeului VAZGEN I

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 

 

 

 

 

 

 

Întâistătătorul Eparhiei Armene P.S. Episcop Datev Hagopian a fost invitat să inaugureze  pe 13 octombrie a.c, Muzeul fondat lângă Biserica armeană SFÂNTA CRUCE din  oraşul Burgas, Bulgaria. Muzeul se află într-una din încăperile Casei Parohiale, construite în 2005. Muzeul a fost inaugurat prin strădania P.C. părinte Poghos Mikaelian şi prin sponsorizarea din partea d-nei Margareta Mikaelian, în memoria fiului şi soţului ei. Muzeul poartă numele Întâistătătorului Eparhiilor Armene din România şi Bulgaria, ulterior, Patriarh și Catolicos al Tuturor Armenilor, S.S. VAZGEN I. De menţionat faptul  că acest eveniment are loc chiar în anul 2018 când s-au împlinit 110 ani de la naşterea S.S. Vazgen I.

          În muzeu sunt expuse cărţi vechi, obiecte pentru sfânta Liturghie, Evanghelii,  cruci, odăjdii bisericeşti, mitre, obiecte de cult, etc, dintre care semnificative sunt  Evanghelia tipărită în 1686 la Veneţia, două cărţi (Geaşoţ) tipărite în 1686 la Veneţia, odăjdii din 1757 şi altele.

          După deschiderea oficială, un localnic armean a dăruit muzeului o sabie a bunicii lui cu care ea luptase, în Primului Război mondial, în brigada condusă de Andranik, astfel  completând exponatele din muzeu.

           La inaugurare au fost prezenţi o seamă de oficialităţi şi anume: dl. Nicolai Tişev, deputat în parlamentul Bulgariei, reprezentant în comitetul de relaţii bulgaro-armene, primarul orașului Burgas, Loris Manaelian-vice primar, de origine armeană,  vice-prefectul,  P.C. Părinte Poghos Mikaelian,  P.C. Părinte  Hraci Muradian din Plovdiv, reprezentanţi din diferite parohii şi membri ai consiliului eparhial, armeni, bulgar, în jur de 100 de persoane.

             După deschiderea oficială, P.S. Episcop Datev Hagopian a oficiat, în muzeu, sluba de  Sfeştanie, apoi P.S. a transmis binecuvântarea şi  urările din partea S.S. Karekin II, Patriarhul Tuturor Armenilor, a mulţumit oficialităţilor locale, comunităţii şi Bisericii armene  pentru efortul depus în păstrarea, promovarea culturii armene, a binecuvântat pe  sponsor și pe toţi cei prezenţi. La sfârşit oaspeţii au fost invitaţi la o agapă unde şi-au împărtăşit impresiile.

Biroul de presă al Eparhiei Armene din România