Mihai Stepan Cazazian

BULGARIA / Cu mare fast a fost serbat Hramul Bisericii Armene SFÂNTUL GHEORGHE din Plovdiv

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 
          La invitația P.C.
preot paroh  Hraci Muradyan  și al  comitetului parohial
 al Bisericii Armene SFÂNTUL Gheorghe din Plovdiv,  Întâistătătorul
Eparhiei  Armene din România, locțiitor al  Eparhiei Armene din
Bulgaria, P.S. Datev Hagopian, a plecat pe 28 septembrie a.c. la Plovdiv pentru
a oficia  Ceremonii cu ocazia Hramului Bisericii Armene SFÂNTUL Gheorghe
și a participa la activitățile organizate cu acest prilej. 

            Duminică, 29 septembrie a.c., P.S. episcop  Datev Hagopian a oficiat sf. Liturgie  împreună cu coslujitorul preot P.C.Hraci Muradyan. La sf.Liturghie erau prezenți preotul al Bisericii Armene din Plovdiv  P.C. Gevorg Khaceryan, reprezentanți oficiali al statului bulgar și cei locali, membrii consiliului eparhial și al comitetului parohial, numeroși pelerini.

            În timpul predicii P.S. episcop Datev Hagopian a atras atenţia  la  importanţa misiunii Bisericii Armene şi al slujitorilor săi, în special subliniind: ,,Conştiinţa   puternică pentru păstrarea valorilor naţionale şi spirituale, pentru a le transmite din generaţie în generaţie, pentru  a –şi păstra identitatea  naţională, limba, tradiţiile, credinţa, cultura, fiii noştri armeni au ridicat această minunată biserică, biserică  care ca şi un părinte a luat sub aripa  sa şi  a educat  cu  spirit creştin  pe  fiii săi. Şi-n prezent ca şi-n trecut, Biserica  Armeană continuă  apostolatul său, rămânând singurul loc unde,  trăind pe meleguri străine, departe de ţară, spiritul nostru se primeneşte şi ia contact cu divinitatea. Pentru noi, armenii, biserica nu este un   simplu loc de rugăciune, unde venim doar să ne rugăm, creştinismul nu este o religie simplă al cărui rit îl adoptăm  cu sfinţenie, creştinismul pentru noi este izvorul dătător de viaţă, este identitatea noastră.  Istoria ne arată  că în acele comunităţi, unde armenii s-au îndepărtat de biserică, au dispărut  din filele istoriei. Biserica este acel liant  principal  ce  leagă  diaspora armeană de Patria Mamă. Ca şi –n trecut, şi în ziua de azi, slujitorul bisericii noastre fiind un brav şi înţelept păstor, continuă misiunea sa, el  a fost şi este  un propăvăduitor al cuvântului Domnului  întrumântuire,  pentru  răspândirea luminii, păstrarea valorilor naţionale şi spirituale. Astăzi este de datoria noastră să sprijinim pe sfinţii noştri părinţi pentru realizarea acestui apostolat, să avem grijă de Biserica mamă, de toate  sacralităţile noastre pentru a nu fi pângărite. Din păcate, adesea , în diaspora biserica este  concepută ca un edificiu  frumos cu icoane şi picturi murale, unii laici,  adesea caută să o conducă, gândind  că biserica   este ca şi o simplă organizaţie. Iubiţii mei, capul bisericii este Hristos, nimeni nu-L poate conduce pe Iisus şi să se creadă mai sus decât El. Noi toţi, clerici şi laici suntem slujitorii lui Iisus, am jurat să slujim pe măsura puterilor noastre pentru întărirea şi înflorirea bisericii noastre. Deci, veniţi, să ne împrospătăm jurământul către Dumnezeu, să ne primenim prin autoevaluare, să ne curăţim şi să devenim fii destoinici al Patriei Mamă, să ne  împrospătăm jurământul către Sf. Ecimiadzin, către Patriarhul nostru sub al cărui grijă şi oblăduire paternă suntem, şi  să depunem  tot efortul pentru prosperitatea Patriei şi al Bisericii noastre. Fie ca bunul Dumnezeu  să ocrotească acest superb templu  pentru ca el să treacă prin secole şi sub aripa sa paterrnă  să ne  ţină pe toţi, şi mai ales, generaţiile viitoare întru Slava lui Hristos, întru slava Bisericii noastre  Apostolice’’.

 
      La sfârșitul sf. Liturghii P.S. Episcop Datev Hagopian a
sfințit și binecuvântat Madaghul,  apoi  trupele de dansuri EREVAN,
ASTHIKNER, ERAZANK si NĂRENI
au încântat participanții cu interpretări  deosebite. Participanții au
fost invitați apoi la agapă.

Biroul de presa al Eparhiei Armene din  România