Andreea Barbu

BUCUREȘTI / Sărbătorirea a 65 de ani de activitate publicistică a doamnei Madeleine Karacaşian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 

Membri ai comunității  armene din București au participat duminică, 24 iunie, la Muzeul Dudian la sărbătorirea a șaizeci și cinci de ani de activitate publicistică a scriitoarei Madeleine Karacașian. Cu acest prilej au fost lansate cărțile Personalități armene din istoria modernă și contemporană a României și Cu și despre armeni, volumul al șaselea. Cele două lucrări reprezintă o cronică  a unei comunități mici, care de-a lungul timpului a dat nume mari istoriei românilor.

 

 

 

 

 

 

Prezent la manifestare, președintele UAR, deputatul și scriitorul Varujan Vosganian a evidențiat rigoarea și profesionalismul scriitoarei care a realizat o enciclopedie ce aduce in atenția noastră peste două sute cincizeci de personalități reprezentative pentru diferite domenii de activitate. Evident, dintre acestea, se remarcă, în primul rând Vasken I, cel de-al o sută treizecilea Catolicos și Patriarh suprem al tuturor armenilor. Volumul al șaselea din seria Cu și despre armeni reunește articole tipărite de autoare în diferite reviste. Varujan Vosganian a menționat și efortul  celor care au contribuit la apariția acestor cărți, precum Mihai Stepan Cazazian, Sirun Terzian și Mihai Hățulescu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În continuare, P.S. Episcopul Datev Hagopian a evocat activitatea scriitoarei, felicitând-o pentru cărțile publicate, dar și pentru dăruirea cu care lucrează zilnic la cei peste optzeci de ani. De asemenea, înaltul prelat a subliniat faptul că mulți armeni din România sunt cunoscuți în lume datorită doamnei Karacașian care contribuie la bunele relații dintre România şi Armenia.

Excelenţa Sa, ambasadorul Sergey Minasyan a elogiat, la rândul său, munca neobosită a autoarei care a publicat articole permanent în revistele românești.( vezi textul de mai jos)

Invitații la această elegantă manifestare au fost impresionați de optimismul nealterat al autoarei, de tenacitatea, perseverența și forța cu care își  slujește neamul. De la prima pagină, în toate scrierile sale, se simt atât erudiția, talentul, cât și ușurătatea aproape incredibilă de a aborda și a depăși greutățile. Într-o lume în care interesul pentru acumulările materiale primează, Madeleine Karacașian se străduiește să ofere cititorilor, aproape în fiecare an, unul sau mai multe volume despre armenii pe care a avut șansa să îi cunoască și care i-au îmbogățit existența. Rod al unui efort îndelungat, aceste scrieri atestă interesul autoarei pentru toate evenimentele din lume care marchează viața celor din neamul său.

 

La finalul evenimentului, actorul Florin Kevorkian,  a dat citire mesajelor de felicitare trimise de personalități din lumea politică și culturală a Armeniei, a României si Diasporei, printre aceştia, E.S., Yeghishe Sargsyan, fost ambasador al Armeniei în România, E.S. Crina Prunariu, fost ambasador al României în Armenia, dr. Mihail Mihailide, director general fondator al săptămânalului Viaţa medicală, Edvard Jeamgocian, colaborator din New York al revistei Ararat. Deosebit de emoționant a fost mesajul Excelenţei Sale, Hamlet Gasparian, fost ambasador al Armeniei în România, în prezent, consilier al preşedintelui armean, Armen Sarkissian .

Numeroasele buchete de flori, aplauzele, cuvintele calde și îmbrățișarile au contribuit la succesul acestei manifestări culturale.

 Andreea BARBU     

 

                   

              MESAJ  DE  SALUT

 

            Poate că este grea şi de mare responsabilitate misiunea şi activitatea jurnalistului, scriitorului, în general, a intelectualului, cu atât mai mult în epoca noastră tulbure, în evoluţia acestor vremuri  imprevizibile. Însă există persoane dăruite, care nu încetează să lucreze, să lupte, să creeze, să scormonească, să decopere.

            Una dintre aceste persoane este stimata noastră conaţinală Madeleine Karacaşian, iar pentru prezentarea amănunţită a întregii sale vieţi creatoare ar fi necesare luni de zile.

            Scrisul Doamnei Karacaşian este uimitor de curgător, exigent, nobil, realist;. Valorile perene ale creaţiei celei ce scrie sunt acele numeroase articole, traduceri, interviuri, monografii, publicistică, care au fost şi sunt mereu căutate şi recepţionate.

            Îndelungata sa activitate creatoare – 65 de ani  lungi şi denşi ! – a fost o misiune impunătoare, aceea de a prezenta lumii, prin articolele şi traducerile sale, poporul armean, literatura armeană, valorile sale spirituale. Doamna Madeleine s-a aflat permanent la răscrucea relaţiilor Diasporei şi Patriei, iar în acest domeniu, a desfăşurat în România o asiduă şi uriaşă activitate.

            Cu prilejul acestei frumoase sărbătoriri, felicitând-o cu căldură pe Madeleine Karacaşian, îi doresc sănătate deplină, zboruri nesfârşite ale gândului, noi rezultate ale inspiraţiei creatoare, bucuria fericirii personale şi nu numai!

            Suntem convinşi că, prin vraja şi bogăţia scrisului său, ne va oferi noi lucrări, care să ne bucure şi să ne încânte pe toţi!

 

                                                                        E.S.  SERGEY  MINASYAN

                                                                        Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al

                                                                        Republicii Armenia în România