Redactor

Botoşanii, model de convieţuire interetnică

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

In ziua de 22 decembrie 2011, membrii Comunităţii evreilor din Botoşani au sărbătorit, ca în fiecare an Hanuka, marea sărbătoare a luminilor. Le-au fost alături, împărtăşindu-le bucuria, domnii Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei Evreilor din România, Erwin Simsensohn, preşedintele Comunităţii evreilor din Bucureşti, reprezentanţi ai comunităţilor evreilor din Iaşi şi Dorohoi, ai comunităţilor etnice din Botoşani, ai unor instituţii culturale şi nu în ultimul rând ai Primăriei municipiului Botoşani.

Un moment special al festivităţii, l-a constituit inaugurarea, în clădirea  fostei cantine a comunităţii, refăcută şi modernizată, a unui centrul cultural. In cuvântul rostit la inaugurarea acestuia, domnul preşedinte Aurel Vainer a făcut cunoscut celor prezenţi faptul că, în virtutea bunelor relaţii care au existat întotdeauna între diversele etnii ale Botoşanilor, centrul cultural va fi unul intercumunitar, putând fi folosit, în scopuri culturale şi de armeni, ruşi lipoveni şi ţigani, care, alături de evrei, reprezintă principalele grupuri comunitare de altă etnie din oraş şi judeţ.

Ne face plăcere să constatăm că centrul cultural intercomunitar din       Botoşani, inaugurat în preajma zilei de 18 decembrie, Ziua Minorităţilor Naţionale din România, este primul de acest fel din ţară şi avem convingerea că el îşi va îndeplini menirea. Cu atât mai mult credem acest lucru, cu cât, cultura a constituit şi constituie una dintre cele mai durabile punţi de legătură dintre oameni, indiferent de originea, rasa sau etnia acestora, iar la Botoşani, stima şi respectul reciproc între oamenii de cultură aparţinând diverselor etnii, a fost o realitate constantă. Un exemplu concret al acestui fapt îl oferă un document pe care îl redăm în continuare: scrisoarea adresată de scriitorul, publicistul şi omul politic Christian Ciomac, membru marcant al Comunităţii armenilor din Botoşani,  medicului Lazăr Goldhammer, la alegerea acestuia ca preşedinte al Comunităţii evreilor din Botoşani, publicată în numărul din 3 ianuarie 1932, al ziarului „Informatorul”:

„Iubite prietene!”

Mă grăbesc să te felicit din toată inima pentru succesul frumos ce l-ai repurtat la ultimele alegeri de la Comunitatea israelită din localitate. M-am bucurat sincer şi această mare bucurie a mea nu are numai un substrat subiectiv, dar şi unul obiectiv. Cel subiectiv interesează puţin. Este numai al meu. Este reuşita prietenului, colaboratorului eminent de altădată; este succesul doctorului, către care am o obligaţie care nu va fi niciodată răsplătită: aceea de a mă fi salvat de la moarte. Substratul obiectiv îl pot însă sublinia. Triumful dumitale, iubite prietene, înseamnă triumful unui om de bine, curat, cinstit şi bun. Reuşita unui cărturar mânat de un gând de generozitate. Este o consacrare. Dumnezeu să-ţi ajute să realizezi ceea ce gândeşti despre binele instituţiei ce o vei conduce.

                               Christian G. Ciomac,

                     fost primar al oraşului Botoşani.

  Gheorghe Median