Mihai Stepan Cazazian

Bologna (Italia) / Adunarea generală a reprezentanților Organizațiilor Tinerilor Armeni din țările Europei

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

12391206_439787036213273_536453583034830722_n

Cu binecuvântarea Sanctității Sale Karekin al II-lea, Catolicosul și Patriarhul Suprem al Tuturor Armenilor, în zilele de 17-18 decembrie, s-a desfășurat în Bologna Adunarea generală a reprezentanților Organizațiilor Tinerilor Armeni din țările Europei.

Adunarea a fost prezidată de către IPS Arhiepiscop Hovnan Derderian, Întâistătător al Eparhiei Armene din Vestul SUA, responsabilul spiritual general pentru activitatea organizației.

Evenimentul a fost organizat cu strădania conducerii Organizației Mondiale a tinerilor armeni, prin implicarea directă a membrilor acesteia din țările europene, dar în primul rând  cu sprijinul comunității armene din Bologna și a parohiilor armene din Italia. Trebuie amintit aportul deosebit adus la organizarea și desfășurarea evenimentului de către Kevork Magardician, șef al biroului central al Organizației, împreună cu adjunctul sau Serop Calustian.

Au participat delegați ai asociațiilor tinerilor armeni din toate Eparhiile și parohiile Bisericii Armene existente în Europa. Din partea conducerii organizației au fost prezenți Vahan Mardian, președinte al comitetului de conducere.

10325273_543789645779179_6240282576301986315_n

Biserica Apostolică Armeană a avut reprezentanți de seamă la aceste lucrări: PS Episcop Datev Hagopian din partea Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, PC Arhimandrit Sasun Zămrukhdian (Spania și Portugalia), PC Arhimandrit Zatik Avedikian (Belgia), PC Arhimandrit Tovma  Khaciaturian (Italia), responsabil spiritual pentru activitatea organizației în Europa, PC Arhimandrit Khoren Arakelian (Grecia), PC Ieromonah Anania Dzadurian (Roma), PC Pr. Stepanos Hovhanisian (Danemarca), PC Pr. Hetum Tarverdyan (Secretar eparhial în Eparhia Armeană din România) și PC Diacon Artur Khunoian din eparhia Arțakh.

1916887_543789642445846_6396695623333999316_n

În ziua de 17 decembrie după oficierea slujbei de utrenie participanții au fost salutați în numele gazdelor de către PC Arhimandrit Tovma Khaciaturian.

Lucrările adunării au început apoi la complexul de conferință Centergross din Bologna, prin cuvântul de binecuvântare al IPS Arhiepiscop Hovnan Derderian.

Înalt Preasfinția Sa a salutat participarea numeroșilor tineri din  toate țările Europei, accentuând ideea ca cei veniți sunt ,,chemați să devină slujitori ai lui Dumnezeu, având datoria de a fi adevărați ambasadori ai Bisericii Armene, călăuziți în duhul iubirii lui Hristos”. IPS Hovnan a rostit calde cuvinte de mulțumire și recunoștință la adresa Sanctității Sale Karekin al II-lea, Catolicos și Patriarh Suprem al Tuturor Armenilor, pentru grija părintească  arătată și pentru cuvintele de îmbărbătare și încurajare față de misiunea acestei organizații.

“Astazi se scrie o noua pagina in istoria acestei organizații, deoarece se desfășoară prima adunare generală a delegaților organizațiilor tineretului armean din țările Europei. Desfășurarea evenimentului nu ar fi fost posibilă fără osteneala PC. Arhim. Tovma  și fără sprijinul financiar oferit de către Vostan Andreasian, președinte al comunității armene din Bologna.

Mulțumim de asemenea tuturor Ierarhilor și parohilor care ne-au sprijinit în strădaniile noastre. În luna februarie a acestui an au avut loc mai multe întâlniri pregătitoare ale  reprezentanților organizației, la Berlin, București și Milano. Ne-am bucurat pretutindeni de sprijinul neprecupățit al gazdelor, al Ierarhilor locului și al preoților Eparhiilor. Întâlnirile din februarie s-au  arătat a fi pregătitoare pentru un Congres mondial al Organizației, ce se va desfășura la Ecimiadzin sub patronajul si cu binecuvântarea Sanctității Sale Karekin al II-lea.11226004_543789829112494_6694282335944555764_n

Dorim ca prin această întâlnire să impulsionăm implicarea tinerilor armeni în activitatea eparhiilor, în viață comunităților, pentru ca tânără generație să fie cât mai mult alături de Sfânta Biserică Apostolică Armeană. Dorim de asemenea ca în aceste zile să îmbinăm munca și rugăciunea spre folosul misiunii noastre și împlinirea năzuințelor tineretului armean.

Fie ca Biserica Armeană să devină și să rămână în viața noastră o biserică slujitoare și călăuzitoare, pentru a ne conduce spre împlinirea celor propuse”. Acestea au fost cuvintele IPS Hovnan Derderian, care a încheiat urând succes și spor lucrărilor adunării.10352838_543789802445830_6509275688676736712_n
Au luat apoi cuvântul PS Episcop Datev Hagopian, PC Arhim. Sasun Zămrukhdian și PC Arhim. Zatik Avedikian.

Pericopa evengheliei zilei a fost tălmăcită de PC Pr. Stepanos Hovhanisian.

S-a procedat apoi la alegerea prezidiului adunării pentru prima zi a  întrunirii (președinte Hrant Jaghinyan – România, secretar Ofelia Pavlova – Austria).

Despre activitățile desfășurate și programele de viitor ale organizațiilor din eparhii au vorbit Arsen Simonian și Vartan Gharibian (Grecia), Hovsep Aroian (Belgia), Anahid Beglarian și Serop Aivazian (Olanda), Sarkis Ani și Tamar Khaciaturian dar și Kevork Eskizian (Suedia), Robert Nahabedian (Polonia), Gor Hakhverdian.

Comitetul de conducere al organizației  a avut o întâlnire separată, stabilind cele două priorități ale activității viitoare:

  • Organizarea unor tabere în Armenia pentru studiu, voluntariat și cunoașterea patriei mamă;
  • organizarea unui festival cultural, religios pentru toate organizațiile de tineret ale armenilor din Europa.

A două zi a adunării a început cu participarea la slujba Arevacal (a răsăritului de soare). După oficierea slujbei s-au citit rugăciuni pentru toți ostașii armeni care apără granițele patriei noastre dar și pentru odihna sufletelor celor care și-au dat viață la hotarele Armeniei aparând pământul strămoșesc.

Predică zilei a fost rostite de către PC Arhim. Sasun Zămrukhdian.

Au vorbit apoi despre activitățile lor reprezentanți ai tineretului armean din Germania (A.Vartanian), România (Hrant Jaghinyan și Maririta Kaplanian), Norvegia, Danemarca, Austria, Anglia, Finlanda, Franța, Ucraina etc..

Cuvântul de încheierea a fost rostit de către IPS Hovnan Derderian, care a și sintetizat problemele abordate în aceste zile.

În numele tuturor, PS Episcop Datev Hagopian, a mulțumit IPS Arhiepiscop Hovnan pentru întreagă sa strădanie și felicitându-l cu prlejul împlinirii a 35 ani de la hirotonire și 25 ani de la ungerea ca episcop.


Adunarea s-a încheiat cu slujba vecerniei.

Sâmbătă 19 decembrie participanții au vizitat biserica Sf. Cruce din Veneția și mănăstirea Sf. Lazzarro, unde s-a și oficiat o slujbă pentru pomenirea sufletelor celor căzuți pentru apărarea granițelor Armeniei.

Duminică 20 decembrie în biserica Sf. 40 Mucenici din Milano, PS Episcop Datev Hagopian a oficiat Sf. Liturghie, fiind prezenți între mulți credincioși și Consulul onorific al Armeniei Pietro Kuciughian, dar și președintele comunității armene Saro Khudaverdian.

 

Biroul de comunicare  a Sf. Scaun de la Ecimiadzin

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România