Mihai Stepan Cazazian

BISERICA ARMEANĂ SFÂNTUL GHEVORG  (GHEORGHE) DIN PLOVDIV A ÎMPLINIT 190 ANI

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

        

 

P.S. Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România,  reprezentant al S.S. Patriarh al Tuturor Armenilor Karekin al II-lea în Bulgaria, a participat pe 9 decembrie a.c., la invitaţia P.C. Părinte Hraci Muradyan şi al consiliului parohial din Plovdiv, Bulgaria, la activitățile dedicate împlinirii a 190 de ani de la târnosirea  bisericii SFÂNTUL GHEVORG  din localitate.

           Duminica, P.S. Episcope Datev Hagopian a oficiat sf. Liturgie în biserica Sf. GHEVORG împreună cu P.C. părinte Hraci din Plovdiv şi P.C. Părinte Poghos Mikaelyan din Burgas. La sf. Liturgie au luat parte: Excelenţa Sa ambasador Extraordinar şi plenipotenţiar al Armeniei dl. Armen Sargsyan, reprezentantul minorităţilor din guvernul Bulgariei doct. Ruben Grigorian, primarul oraşului Plovdiv, ing. Ivan  Totev, viceprimarul Rozalin Petkov, Protoiereu P.C. Ghevorg Haceryan.

           În timpul predicii P.S. Episcop Datev Hagopian a atras atenţia  asupra  importanţei misiunii Bisericii Armene şi a slujitorilor săi, în special subliniind: ,,Conştiinţa   puternică pentru păstrarea valorilor naţionale şi spirituale, pentru a le transmite din generaţie în generaţie, pentru  a-şi păstra identitatea  naţională, limba, tradiţiile, credinţa, cultura, i-a determinat pe fiii noştri armeni să ridice această minunată biserică,  care ca şi un părinte a luat sub aripa  sa şi  a educat  cu  spirit creştin  pe  fiii săi. Şi-n prezent ca şi-n trecut, Biserica  Armeană continuă  apostolatul său, rămânând singurul loc unde,  trăind pe meleguri străine, departe de ţară, spiritul nostru se primeneşte şi ia contact cu divinitatea. Pentru noi, armenii, biserica nu este un   simplu loc de rugăciune, unde venim doar să ne rugăm, creştinismul nu este o religie simplă al cărui rit îl adoptăm  cu sfinţenie, creştinismul pentru noi este izvorul dătător de viaţă, este identitatea noastră.  Istoria ne arată  că în acele comunităţi, unde armenii s-au îndepărtat de biserică, au dispărut  din filele istoriei. Biserica este acel liant  principal  ce  leagă  diaspora armeană de Patria Mamă. Ca şi-n trecut, şi în ziua de azi, slujitorul bisericii noastre fiind un brav şi înţelept păstor, continuă misiunea sa, el  a fost şi este  un propăvăduitor al  cuvântului   Domnului  întrumând,  pentru  răspândirea luminii, păstrarea valorilor naţionale şi spirituale. Astăzi este de datoria noastră să sprijinim pe sfinţii noştri părinţi pentru realizarea acestui apostolat, să avem grijă de Biserica mamă, de toate  sacralităţile noastre pentru a nu fi pângărite. Din păcate, adesea , în diaspora biserica este  concepută ca un edificiu  frumos cu icoane şi picturi murale, unii laici,  adesea caută să o conducă, gândind  că Biserica   este ca şi o simplă organizaţie. Iubiţii mei, capul bisericii este Hristos, nimeni nu-L poate conduce pe Iisus şi să se creadă mai sus decât El. Noi toţi, clerici şi laici suntem slujitorii lui Iisus, am jurat să slujim pe măsura puterilor noastre pentru întărirea şi înflorirea bisericii noastre. Deci, veniţi, să ne împrospătăm jurământul către Dumnezeu, să ne primenim prin autoevaluare, să ne curăţim şi să devenim fii destoinici al Patriei Mamă, să ne  împrospătăm jurământul către Sf. Ecimiaţin, către Patriarhul nostru sub al cărui grijă şi oblăduire paternă suntem, şi  să depunem  tot efortul pentru prosperitatea Patriei şi al Bisericii noastre. Fie ca bunul Dumnezeu  să ocrotească acest superb templu  pentru ca el să treacă prin secole şi sub aripa sa paterrnă  să ne  ţină pe toţi, şi  mai ales, generaţiile viitoare întru Slava lui Hristos, întru slava Bisericii noastre  Apostolice’’.

               Apoi P.S. Episcop Datev Hagopia a dat citire scrisorii de felicitare şi de binecuvântare al S.S. Patriarhul Tuturor Armenilor Karekin al II-lea. Felicitând pe P.C. părinte al Plovdivului, pe membrii consiliului Parohial şi administrativ, pe toţi enoriaşii, Patriarhul subliniează: ,,Ridicăm slava şi gratitudinea noastră către Bunul Dumnezeu,  că  inimile voastre, dragii Noştrii fii, şi astăzi sunt profund legate de biserica Sf. GHEVORG, fiind simbolul puternicei credinţe al armenilor din Plovdiv, al gloriosului trecut şi al  strălucitorului prezent.Suntem bucuroşi că sub pavăza bisericii voi depuneţi un mare efort  pentru construirea unui viitor luminos al comunităţii şi pentru a-i îmbogăţi cu noi  succese istoria comunităţii armene din Bulgaria.Cu tot sufletul ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă sprijine pe voi, iubiţi fii armeni al Plovdivului, pentru  noi realizări şi fapte bune cu care să impodobiţi misiunea Sfântă al Bisericii noastre şi prin credinţa voastră să –L slăviţi pe Domnul Nostru’’.

            La sfărşitul oficierii Sf. Liturghii, P.C părinte Hraci Muradyan a înmânat 60 de diplome şi anume: membrilor consiliului parohial,  trupei de dansuri, corului, unui număr de membrii al comunităţii care în trecut şi prezent şi-au adus aportul în  diferite  activităţi.

Ceremoniile  s-au  încheiat  prin  tradiţionala agapă şi banchet.

 

Biroul de presă al Eparhiei Armene din România