Mihai Stepan Cazazian

Biserica Armeană din Pitești împlineşte 160 de ani

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 biserica-armeneasca

Biserica Armeană din Piteşti, de pe strada Egalităţii nr. 43, împlineşte 160 de ani, iar cu această ocazie, comunitatea armeană din oraş, ce numără în jur de 100 de membri, va or­ga­niza mai multe eveni­men­te care să marcheze această sărbătoare. Astăzi, 18 mai, la ora 17, la Cimitirul Armenesc situate pe stra­da Gheorghe Doja, la ca­pă­tul liniei 7 de autobuz, va avea loc o slujbă de po­menire a morţilor, iar de la ora 18, la Biblioteca Ju­de­ţeană Dinicu Golescu Argeş vor fi organizate un co­loc­viu cu titlul Istoria co­munităţii armene din Ar­geş, un vernisaj al ex­po­ziţiei de fotografii şi pre­să şi lansarea cărţii Pe­isaj urban cu negus­tori armeni şi o biserică, scrisă de Nicolae Pîrîia­nu, un important membru al comunităţii armene din Piteşti.

Duminică, 19 mai, de la ora 10.30, Sfînta Liturghie va fi oficiată de Preasfinţitul Episcop Datev Ha­­go­pian, Întîistătătorul Arhie­pis­copiei Bisericii Armene Or­to­doxe din România, şi de pre­otul Ezras Bogdan.

 

Hram cu bucate tradiţionale

De la ora 13, la Restauran­tul Cornul Vînătorului, invitaţii vor servi masa cu ocazia hra­mului, denumită „madagh“, ca­re va cuprinde bucatele tradi­ţio­nale: carne fiartă de miel, berbec şi vită, orez fiert, care simbolizează credincioşii, un pa­har de vin roşu şi pîine. Pe lîngă mîncărurile tradiţionale de hram, vor mai fi servite şi alte preparate specifice arme­nilor: ciorbă armenească cu hu­­rut (un amestec de miro­de­nii fierte în iaurt), bacla­va etc. Consilierul eparhial Ines Bu­dan ne-a spus că la eveni­ment vor fi prezenţi în jur de 200 de de invitaţi. „Armenii, pe unde au poposit, primul lucru pe ca­re l-au construit a fost biserica. În jurul bisericii au ră­mas ar­menii. Ne-am păstrat tra­diţiile, limba şi obiceiurile de la o ge­ne­raţie la alta. Biserica ne-a unit, in­diferent de naţionalitate, şi am rămas îm­preună în jurul ei“, ne-a declarat Ines Budan.

biserica-armeana01

Ines Budan (stînga) și Araxi Negoșanu

 

Va veni şi consulul Armeniei

La sărbătoare vor veni de­pu­tatul Varujan Pambuccian, Prea Sfinţitul Calinic, Arhiepis­copul Argeşului şi Muscelului, pă­rintele Iosif Cobzaru, paro­hul Bisericii Catolice din Pi­teşti, şi autorităţile locale. De ase­menea, vor participa repre­zentanţi ai comunităţilor itali­ene, elene şi evreieşti din mu­ni­cipiul nostru. Consilierul pa­rohial Araxi Negoşanu ne-a spus că armenii reprezintă pri­mul popor creştin din lume, iar ocrotitorul acestuia este Sfîn­tul Mucenic Grigorie Lumi­nătorul. Pe lîngă Prea Sfinţitul Episcop Datev Hagopian, şi-a anunţat par­ticiparea şi Exce­lenţa Sa consulul Armeniei la Bucureşti, Arseni Mikaelian. Nicolae Pîrîi­a­nu ne-a prezen­tat pe scurt is­to­ria construirii Bisericii Ar­me­ne din Piteşti, ca­re a luat fiinţă la insistenţele micii comunităţi armene, ce nu avea unde să-şi îngroape mor­ţii, să-şi boteze şi să-şi cunune copiii. A fost un drum anevo­ios, repre­zentanţii Bisericii Ortodoxe Române se împo­triveau, dar, pînă la urmă, ar­menii au avut cîştig de ca­u­ză şi şi-au îndeplinit visul de a avea un lăcaş sfînt, unde să se roa­ge şi să se strîngă la săr­bă­to­ri într-o mare familie.  În anul 1852 a fost construită bi­se­rica, iar în 1853 a avut loc tîr­no­sirea ei, purtînd hramul „Sfîn­tul Gara­bed (Ioan Boteză­torul)                                                                                                                                         I.Şutan  Foto:I.Tudor

http://www.curier.ro

vezi VIDEO