Simona Paula Dobrescu

BARI / ENIGMA ALFABETULUI ARMEAN ÎNTRE VIZIUNE ŞI REALITATE

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

Deşi în ziua de 25 octombrie 2017 condițiile meteorogice locale nu erau de loc favorabile plimbărilor,m-am echipat corespunzător şi am ieşit,răspunzând invitației de a fi prezentă la lansarea cărții :“L’enigma dell’alfabeto armeno tra visione e realta’ “.La evenimentul care s-a desfăşurat la Centrul cultural “Marin”, în cadrul parohiei catolice “Santa Croce”din strada Crisanzio, în centrul oraşului şi   vis-a-vis de Universitatea “Aldo Moro”din Bari, au participat luând cuvântul actriţa şi scriitoarea Laura Ephrikian, Preşedinta Asociaţiei culturale “Porta d’Oriente”[Poarta Orietului] Cettina Fazio Bonina, profesorul Kegham Jamil Boloyan care a reprezentat Centro Studi e Ricerche di Orientalistica [Centrul de Studii şi Cercetări asupra Orientului],Enrica Baldi studioasa care îngrijit cartea menzionată mai sus,profesorul Cosma Cafueri şi Decanul comunității armene din localitate, domnul Rupen Timurian.   

Antonia Arslan este autoarea prefaței acestui inedit volum la realizarea căruia au contribuit printre alții: Narine Jaghatspanyan şi Seta Martaryan.Cartea conține totodată şi câteva prețioase rânduri ale poetului armean Daniel Varujan.Acest volum cuprinde lucrările Seminarului intitulat”Enigma alfabetului armean între viziune şi realitate”,de unde derivă şi numele cărții,fiind organizat de “Teneramente onlus”şi de”Assoarmeni”,cu sprjinul Ambasadei Armeniei în Italia,desfăşurându-se pe data de 9 ianuarie 2016 la ICBSA [Institutul Central pentru Bunurile Sonore şi Audiovizive].Evenimentul ştiințific a deliniat anumite caracteristici ale identității armene,plecând tocmai de la analizarea alfabetului, care din totdea una a fost un sprijin de neânlocuit în menținerea vie a culturii acestui popor.Originea alfabetului aşa cum explică studioşii, este învăluita în mister.Alfabetului armean este un “Dono di Dio”[Un dar de la Dumnezeu] fiind transmis printr-un miracol Sfântului Monah Mesrop Maștoț, care a studiat Sfintele Scripturi. În “laboratorul” sufletului său s-au înfiripat  primele idei,iar mâna sa a trasat primele semne, linii pe piatră. Este demn de amintit frumusețea, varietatea şi sacralitatea literelor care apar pe khacikarurile răspândite pe întregul teritoriu armean, care emană o energie deosebită,pentru că sunt expuse luminii, strălucirii soarelui, vântului şi ploii,elemente ale naturii care totodată au fortificat caracterul unui popor,care în acest fel a reuşit să păstreze vii propriile idealuri. Argumentul deosebit de interesant a captivat atenția publicului prezent în sală,receptiv la valorile pe care azi poporului armean le comunică şi le împărtăşeşte cu alte Națiuni. Armenii oferă Lumii un dinamic echilibru între diferențe!  

Simona DOBRESCU