Mihai Stepan Cazazian

BACĂU : Comemorarea Genocidului împotriva Armenilor

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

bacau 2

În perioada 24-30 aprilie 2014, Uniunea Armenilor din România, filiala Bacău, a organizat o amplă manifestare comemorativă în memoria victimelor Genocidului din 1915, manifestare iniţiată şi coordonată impecabil de preşedintele Uniunii Armenilor din România, filiala Bacău, domnul Vasile Agop în colaborare cu: Comunitatea tinerilor armeni din România, filiala Bacău, Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru”Bacău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi  Colegiul Naţional  ,,Gheorghe Vrănceanu” Bacău.

          Cu profunde semnificaţii pe ,,trupul istoric” al acestui neam, creştin de peste 2000 de ani, rana produsă acum  99 de ani s-a cicatrizat în decursul istoriei, dar ei, armenii, nu au uitat şi nici nu vor a uita vremurile de negură. Nu vor a uita, nu pentru a se răzbuna, ci pentru a tramite lumii civilizate un mesaj de esenţă: ASEMENEA BARBARIE SĂ NU SE MAI SĂVÂRŞEASCĂ NICICÂND ŞI NICIUNDE, IAR DACĂ TOTUŞI PRIN NEŞANSA ISTORIEI S-A ÎNTÂMPLAT SĂ FIE RECUNOSCUTĂ DE FĂPTUITORI!

          Proiectul a fost gândit de iniţiatori şi parteneri de a fi susţinut de patru piloni de bază astfel:

  1. Sesiune de referate şi comunicări ,,Genocidul  împotriva armenilor” -24 aprilie 2014;
  2. ,,Comemorarea a 99 de ani de la genocidul împotriva armenilor 1915-2014” -25 aprilie 2014;
  3. ,,Oportunităţi de voluntariat în Armenia” şi Armenii din Turcia” -26 aprilie 2014;
  4. ,,Pe urmele culturii armene”- simpozion -30 aprilie 2014.

          Toate manifestările au avut o încărcătură emoţională semnificativă, dar pentru că, despre primele trei s-au mai făcut referiri voi consemna unele detalii din cadrul simpozionului ,,Pe urmele culturii armene” desfăşurat la Sala Ateneu din Bacău.

DSC_0033

          Simpozionul s-a dorit a fi, aşa cum preciza şi Diana Agop, ,,o oglindă a unei aventuri comune, prin intermediul căreia recursul la memorie să fie o formă de acces la propria identitate”,  obiectiv realizat cu succes. Au vorbit documentat şi simţit, dintr-un interior nebântuit de bariere, oamenii de o înaltă calitate umană şi pregătire profesională.

DSC_0050

           DSC_0002

Domnul conferenţiar universitar doctor, Ioan Dănilă, cu delicateţea şi elocinţa-i binecunoscute, a glăsuit despre Spiru Haret ca întemeietor al învăţământului românesc modern.

DSC_0043

          Criticul Marius Manta a adus în prim plan jurnalul lui Arşavir Acterian, punctând pe tema aleasă considerente încărcate de miez:

            De un vitalism aparte, Arşavir Acterian găseşte tonul potrivit pentru a aşeza în paginile sale chipuri şi întâmplări ce parţial, ici-colo, au fost cosmetizate. Simţim cum printre rânduri suntem atenţionaţi că funcţia însemnărilor nu este aceea de a se aşeza peste nişte adevăruri fade, ci de a urmări în chip tainic un drum înalt, cu puţine compromisuri.Chiar formula acestui inedit jurnal surprinde uneori…”.

DSC_0020

          Doamna profesor, Nataşa Maxim a surprins asistenţa prin sensibilate şi concizie, desluşind în ,,Jurnalul unei fiinţe greu de mulţumit”, scris cu implicare ondulatorie depresivă de către Jeni Acterian, nopţi de lectură învăluite în nelinişti şi fum, ambiţii abandonate şi eşecuri asumate, când învăluite într-o mantie a pasiunii, când înfrigurate de glasul raţiunii.

          Detaşată, dar nu didactică, doamna profesor Ionela Andrei ni l-a prezentat pe Garabet Ibrăieanu în măreţia sa, alături de ,,Adela”, enigmatică şi plină de farmec. Plină de farmec şi doldora de argumente, doamna profesor Monalisa Gavriluţ ne-a readus în memorie personalitatea lui Spiru Haret şi locul său în conştiinţa românească.

          Despre Virgil Madgearu, economist, sociolog, politician, eseist, jurnalist şi teoretician al doctrinei politice a curentului ţărănist, precum şi despre sfârşitul său tragic, ne-a vorbit doamna profesor Emilia Cloşcă.

          Dan Petruşcă, cu ,,poezia stându-i pe genunchi” şi-a amintit de Bacăul de altădată, aşteptând acum ca ,,apocalipsa să se amâne”.

DSC_0033

DSC_0033

          Tinere talente, eleve şi elevi de la liceele din Bacău, au creat o atmosferă vibrant artistică, dansând, recitând sau interpretând diferite scenete, demonstrând încă o dată, dacă mai era necesar, că există alternative pe plan cultural şi că nu suntem sortiţi dezastrului în ceea ce priveşte bunul gust, apetitul pentru cultură şi dorinţa de a ne cantona în normalitate şi respect pentru valorile perene.

DSC_0033

          Invitat fiind, am vorbit, mai bine ori mai puţin bine, despre personalitatea lui Spiru Haret de pe palierul ,,mecanicii sociale”, convins fiind de spusele marelui savant că: ,,Orice politică reformatoare se va dovedi eficientă doar în măsura în care, la realizarea ei practică, vor participa efectiv toate categoriile sociale”.

          Întreaga manifestare a fost moderată calm, cald şi cu tact de către doamna profesor Laura-Irina Gavriliu.

          În concluzie, o după-amiază încărcată de readuceri aminte, respect şi recunoştinţă pentru cei duşi la dialog cu divinitatea într-o conjuctură nefastă, dar o după-amiază în care am acumulat şi noi valenţe culturale!

          Cinste naţiei armene!  Dumnezeu să o ocrotească!

    MIRCEA BOSTAN

    scriitor