Vartan Martaian

ARMENIA / RETROSPECTIVĂ 2016 (5)

ARMENIA / RETROSPECTIVĂ 2016 (5)

Pe valul de nemulțumire populară, a cărei manifestare acută a fost acțiunea „Vitejilor din Sasun”, la 13 septembrie este numit un nou prim-ministru în persoana lui Karen Karapetian, al cărui nou guvern are ca misiune principală reformarea economiei țării. Noul premier pare că se bucură de relativ destulă încredere în societate, iar bunele sale intenții […]

 • 1.6K
 •  
 Vartan Martaian

ARMENIA / RETROSPECTIVĂ 2016 (4)

ARMENIA / RETROSPECTIVĂ 2016 (4)

La 17 iulie, 30 de membri ai grupului autointitulat „Vitejii din Sasun”, conduși de un cunoscut veteran al primului război din Karabagh, înarmați cu automate, ocupă o secție de poliție din Erevan luân­du-i ostatici pe cei aflați înăuntru, acțiune în care își pierde viața un colonel de po­liție (la rândul său veteran al primului război […]

 • 1.6K
 •  
 Vartan Martaian

ARMENIA / RETROSPECTIVĂ 2016 (3)

ARMENIA / RETROSPECTIVĂ 2016 (3)

La 24 iunie avionul papei Francisc aterizează la Erevan pentru o „vizită apostolică” de trei zile având mottoul oficial „Vizită în prima țară creș­tină”. Întâmpinat la aeroport de copii care-i oferă lavaș și caise, simbolurile ospitalității arme­nești, papa consideră vizita pe pămînt armenesc drept un „pelerinaj”. Plină de manifestări sim­bolice, vizita în Armenia a oferit […]

 • 1.6K
 •  
 Vartan Martaian

ARMENIA / RETROSPECTIVĂ 2016 (2)

ARMENIA / RETROSPECTIVĂ 2016 (2)

Anul 2015, anul centenarului Genocidului Armean, părea că va aduce, printre altele, și o cotitură decisivă în planul recunoașterii europene a crimei comise de Turcia otomană. Îndeosebi după rezo­luția Parlamentului European din 15 aprilie 2015 care, pe lângă Turcia, îndemna implicit și țările europene să urmeze exemplul parlamentarilor europeni și să recunoască faptul istoric al exterminării […]

 • 1.6K
 •  
 Vartan Martaian

ARMENIA / RETROSPECTIVĂ 2016 (1)

  Anul 2016 s-a conturat ca un an de referință în isto­ria modernă a Armeniei: 1918 cu bătăliile de la Sarta­rapat, Karakilisa și Baș-Aparan, 1992-1994 cu primul război din Karabagh și 2016 cu al său al doilea război din Karabagh, cunoscut drept războiul din aprilie sau răz­boiul de patru zile sunt reperele de egală valoare […]

 • 1.6K
 •  
 Vartan Martaian

VARTAN MARTAIAN / LA 101 ANI: APRILIE 2016

  Și iată că inevitabilul s-a produs: Azerbaidjanul a atacat. Ofensiva azeră împotriva Karabaghului lansată în noaptea din 1 spre 2 aprilie va rămîne cunoscută în istorie ca Războiul de Patru Zile ori Războiul din Aprilie. Nu trebuie să mire pe nimeni că aceasta s-a produs tocmai acum, întrucît nici un om cu simțul realității […]

 • 1.6K
 •  
 Vartan Martaian

INTERVIU BLOOMBERG / Serj Sarksian: „După războiul de patru zile nu este logic să vorbim despre negocieri”

  Am dori să vorbiți despre ciocnirile ce au avut loc în ultimele zile în Karabagh. Care este cauza, după opinia Dumneavoastră, și sînteți oare îngrijorat cu privire la această chestiune? Mai întîi trebuie să spun că în aceste zile pe front domnește un calm relativ. De pildă, alaltăieri azerii au încălcat regimul de încetare […]

 • 1.6K
 •  
 Vartan Martaian

DE 21 SEPTEMBRIE

DE 21 SEPTEMBRIE

  Ziua Națională a Armeniei, Ziua Independenței redobîndite în 1991: după aproape un mileniu de la căderea regatului Armeniei Mari, după peste șase sute de ani de la căderea Armeniei ciliciene și la șaptezeci de la efemera primă republică de la 28 mai 1918, Armenia se scutură de haina sovietică și redevine independentă. Deseori “banală” […]

 • 1.6K
 •  
 Vartan Martaian

EDITORIAL / DESPRE NOI ÎNȘINE

EDITORIAL / DESPRE NOI ÎNȘINE

  Tendința simplificării istoriei și idealizării trăsăturilor naționale proprii pînă la narcisism colectiv este un fenomen observabil la multe popoare. În cazul nostru, al armenilor, idealizarea pînă la idolatrizare a caracterului național și simplificarea istoriei pînă la alterarea esenței acesteia ca disciplină ne-a oferit confortul psihic a cărui căutare este – într-o oarecare măsură – […]

 • 1.6K
 •  
 Vartan Martaian

EDITORIAL / GENOCID. O ALTĂ PERSPECTIVĂ

„Genocid”, sau cuvîntul „G”, apare de-a dreptul sufocant în orice discuție sau dezbatere purtată în spațiul public al Diasporei armenești. Și nici nu ar putea fi altfel, de vreme ce genocidul a marcat în mod dramatic destinul armenilor, atît în plan individual și familial, cît mai ales ca națiune. Însă „Genocidul” a ajuns de prea […]

 • 1.6K
 •  
 Vartan Martaian

EDITORIAL / O privire la rece

EDITORIAL / O privire la rece

  La deja două luni de la marcarea centenarului Genocidulu Armean, putem trage anumite concluzii, chiar dacă întregul an 2015 se află sub semnul acestei triste comemorări. Impresia existentă în anii trecuți, cum că 24 aprilie 2015 va fi fi un moment decisiv, în care se vor hotărî învingătorii și învinșii luptei dintre moralitate și […]

 • 1.6K
 •  
 Vartan Martaian

EDITORIAL / MAI MULT DECÎT SIMBOL

Centenarul Genocidului Armean ar trebui să fie mult mai mult decît un simplu moment simbolic. Acesta nu doar arată că planul genocidar nu și-a atins scopul – căci noi am fost, sîntem și vom fi –, dar ridică în fața noastră o seamă de noi provocări și responsabilități. Noua Armenie independentă, cea de a treia […]

 • 1.6K
 •