Eduard Antonian

CALENDAR | ARŞAVIR NAZARET ACTERIAN ( 18 septembrie 1907-17 septembrie 1997 )

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Cel de-al doilea fiu al armeanului Aram, Arşavir Acterian a văzut lumina zileil a Constanţa.O fire mai retrasă, adorându-şi sora , Jeni şi pe fratele Haig, se dezvoltă intelectual într-o atmosferă propice. Urmează Facultatea de Drept şi devine avocat stagiar şi secretar al renumitului profesor Anibal Teodorescu.

Încă din timpul studenţiei, Arşavir Acterian lucra în redacţia ziarului ”Ultima Ora” unde îngrijea pagina culturală, iar apoi la săptămânalul ”Vremea” ca Secretar general de redacţie. În jurul acestei publicaţii s-au adunat ”nume grele” ca Mircea Eliade, Emil Cioran sau Eugen Ionesco cu care Arşavir Acterian a legat o strânsă prietenie. În paralel este şi colaborator al publicaţiilor ” Axa”

”Discobolul”, ” Fapta” sau ”Freamătul Vremii”. A îmbrăţişat fără reţineri  alături de fraţii săi cauza   nationalistă de Extremă Dreapta afişată de Legionari (Garda de Fier) spre nemultumirea unor prieteni apropiaşi cum ar fi E. Ionesco. Din această pricină a avut de suportat nedreptele rigori ale legii aplicate de comuniştii nou sosiţi la putere. Micul său anticariat pe care îl deschisese ”Nastratin” îi este confiscat şi nationalizat iar apoi Arşavir Acterian este arestat şi condamnat politic.Va sta în detenţie (cu o scurtă perioadă de libertate de câţiva ani) din 1949 până în 1964 când va fi amnistiat.

Graţiat şi recalificat la munca de jos, Arşavir Acterian se apucă din nou de scris. Ţine un jurnal ce va vedea mai târziu lumina tiparului sub numele de ” Jurnalul unui pseudofilosof ”.Va reuşi să publice manuscrisele fratelui său Haig (cazut pe frontla Kuban) şi astfel au apărut  sonetele  sale sau monografia ”Moliere”. De asemenea va da tiparului gândurile carismaticei sale surori, Jeni Acterian care s-au materializat într-un impresionant volum, ”Jurnalul unei fiinţe greu de mulţumit”.

Arşavir nu se poate opri din scris. În câţiva ani va publica ”Cum am devenit creştin”, ”Jurnal în căutarea lui Dumnezeu”, ”Privilegiaţi şi năpăstuiţi”, ”Portrete ţi trei amintiri de puşcăriaş”,

”Despre mirare” şi alte scrieri nu mai puţin importante .

Se implică foarte activ şi în viaţa comunităţii armene din Bucureşti care, pentru meritele sale îi conferă şi ”Premiul Uniunii Armenilor ”.

Avocat, scriitor, jurnalist şi publicist, filosof şi memorialist, intelectual de mare anvergură, ce ar mai fi de spus despre Arşavir Acterian? Poate doar că a ştiut să trăiască demn şi să rămână vertical în ciuda tuturor vicisitudinilor îndurate cu stoicism.

S-a stins la Bucureşti, toamna, exact cu o zi înainte de a împlini 90 de ani. Se odihneştela Cimitirul Armenesc alături de sora sa Jeni Acterian.

EDUARD ANTONIAN