Redactor

Armenii de lîngă noi

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Pe cei ce nu se văd, dar contribuie din plin la realizările unui teatru, i-am aso­ciat mereu, în mintea mea, cu partea nevăzută a unui iceberg. Gheaţa fasci­nantă a unui iceberg nu şi-ar putea oferi niciodată strălucirea în lumina soarelui, dacă nu s-ar sprijini pe o masă mai mare decît el, niciodată atinsă de razele astrului incandescent. Şi în teatrul de la Pontul Euxin, au existat şi există astfel de oa­meni care, cu modestia anonimatului poar­tă pe umerii lor, întocmai ca partea nevăzută a gheţarului, strălucirea specta­colelor. Doi dintre ei sînt Nishan Kirko­rian (Kirk) şi Dicran (Dick) Asarian, amîn­doi tehnicieni de sunet la Teatrul de Păpuşi Constanţa (astăzi Teatrul de Copii şi Tineret Constanţa).
Nishan Kirkorian s-a născut la Po­peşti-Leordeni, la 10 noiembrie 1943, este fiul lui Kirkor şi Meline Kirkorian. Din 1982 trăieste cu frumoasa lui familie la New York: soţia Sultana şi fiul Edward director executiv la Banca Morgan Stan­ley, dar şi profesor la New York Univer­sity. În 2008 Edward a participat la Ma­rathon New York City – care este una din cele mai mari curse de acest gen din lume – ajungînd la finiş. Are două fete.
Revenind la Nishan, el a fost sune­tist la Teatrul de Păpuşi Constanţa între anii 1962-1982. Kirk revine des la Con­stanţa, purtat de dorul surorii sale, Eu­genia Mantarău, distinsă educatoare pen­sionară (soţul ei, Doru Mantarău fiind şi el odată organizator de spectacole la dra­maticul constănţean) şi al colegilor din teatru.
Dicran Asarian s-a născut la Con­stanţa la 16 decembrie 1959. Este fiul Păunei şi a lui Oskian (Ara) Sarian. A moştenit talentul şi pasiunea pentru mu­zică de la tatăl sau, mulţi ani instru­men­tist la ansamblul „Brîuleţul“. Este foarte mîndru de familia lui, de soţia sa Carmen şi de cele două fiice. Sirona este absol­ventă a Universităţii Ovidius, Facultatea de Psihopedagogie specială, iar Miruna este studentă la Universitatea de Arhitec­tură şi Urbanism „Ion Mincu“. Este su­netist la Teatrul de Copii şi Tineret Constanţa din anul 1982.
Pentru cei mai puţin familiarizaţi cu lumea din spatele scenei, vom spune că a fi tehnician de sunet nu înseamnă a fi un simplu butonist care a primit o bandă sonoră pe care are obligaţia de a o folosi corect şi la timp în spectacol. El este cel care face această bandă în studio, asezo­nînd-o cu muzica potrivită, uneori de con­cepţie proprie. Meşter vrăjitor şi com­pe­tent, Kirk – odinioara, şi Dick – astăzi, dirijează tot ceea ce înseamnă sunet în spectacolele teatrului de animaţie con­stăn­ţean; excepţionali tehnicieni, care asigură sonoritatea impecabilă nu doar spectacolelor curente din scenă, ci şi a celor prezentate de teatru în deplasare, sau în aer liber. Artişti polivalenţi – amîn­doi au părăsit pentru o vreme pupitrul de sunet şi au păşit în lumina scenei. Nishan Kirkorian a fost distribuit, datorită figurii şi staturii sale expresive, de regizorul Sil­viu Purcarete, într-un rol de figuraţie, în spectacolul de teatru antic „Hecuba“ de Euripide. În „Răzbunarea“, comedie de Alexander Fredro, regizorul spectaco­lu­lui, Lucian Iancu, care juca rolul prin­cipal, beneficiind de asemănărea dintre el şi Kirk, a creat un moment de mare efect. Astfel, l-a plasat pe Kirk într-unul din spaţiile de joc, în timp ce în celălalt se afla el. Publicul era uimit, pur şi simplu, socotind că acelaşi personaj se afla si­multan, în două locuri diferite. Dikran Asarian a interpretat un personaj pitoresc în spectacolul Punguţa cu doi bani: Omul Orchestra şi de asemenea, în Furtuna de W. Shakespeare, în regia lui Ildiko Kovacs (în acest spectacol, compozitor şi interpret a fost Harry Tavitian alături de Corneliu Stroe). Dicran este un foarte talentat şi inspirat compozitor de muzică de teatru. A compus muzica spectacolelor Teatrului de Păpuşi Constanţa: Regele Cerb, Roxy şi Bătrînul Leu, Inima Rece, Fin şi căluţul cel alb al vazduhului, Me­tamorfoze (împreună cu grupul Poesis), Răzbunarea (spectacol al Teatrului Dra­matic Constanţa), s.a, s.a.
Pentru muzica spectacolelor Inima rece şi Secretul pădurii bătrîne (spectacol al Teatrului de Păpuşi Ploieşti), ambele în regia lui Cristian Pepino, a fost distins cu Premiul pentru muzică de scenă la Festi­valul Teatrelor pentru Copii şi Tineret, Focşani 1984.
Nishan Kirkorian şi Dicran Asarian sînt doi haiaseri, care vorbesc foarte bine limba strămoşilor lor şi poartă în suflet şi în familie tradiţiile armeneşti.

Anaid TAVITIAN