Mihai Stepan Cazazian

EXPO / ARMENI ÎN BUCOVINA

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

poza 1
Bucovina trezeşte controverse încă. Există păreri împărţite, voci înverşunate sau publicaţii nenumărate, mai mult sau mai puţin documentate,despre evoluţia ei .
Dar aceste voci nu au discutat suficient sau mai deloc cu cel care poate să-i lămurească lacunele: cu însuşi „Homo Bucovinensis” care, indiferent de etnie sau religie, a fost bolnav de iubire pentru patria care l-a primit cu atâta căldură.poza 2
Această expoziţie, dedicată lui „Homo Armenensis” din Bucovina, continuă o discuţie mai neobişnuită: aceea cu documentele. Uneori pline de praf, dar pline de înţelepciune, se dezvăluie treptat curioşilor şi iubitorilor de normalitate, punându-le la picioare o lume pe cale de a apune, redescoperind valoarea cuvântului dat, armonia comunităţilor, asumarea responsabilităţii şi grija pentru urmaşi.
De pe pereţii Muzeului Şcolii Armeneşti îi vor privi chipurile creatorilor documentelor expuse, acei oameni curajoşi care au făcut faţă, de pildă, epidemiei de holeră asiatică de la mijlocul secolului al nouăsprezecelea, care au consolidat situaţia economică a comunităţii, au fost răsplătiţi pentru realizările lor, au asigurat educaţia copiilor lor, au sprijinit pe compatrioţii lor mai puţin norocoşi.
În fiecare an, această conversaţie va continua şi, pentru că suntem datori să ducem mai departe efortul înaintaşilor, ne vom bucura de fiecare petec nou de hârtie găsit, de fiecare fotografie, astfel întregindu-se, încet-încet, un puzzle.

Evenimentul va avea loc în incinta Muzeului ȘCOLII ARMENEȘTI, aflat în strada Armenească nr.7, la data de 13 august a.c., începând cu  orele 17:30.

 

      Comunitatea armenilor din Bucovina se străduieşte din răsputeri să păstreze aprinsă flacăra identităţii naţionale.
Zidurile încărcate de istorie ale Şcolii Armeneşti constituie locul în care sunt păstrate comorile comunităţii şi adăposteşte o expoziţie permanentă, care constă din fotografii de epocă – originalele aparţin membrilor comunităţii şi Arhivelor Naţionale filiala Suceava – şi icoane originale donate de membrii marcanţi ai armenimii sucevene.
Colecţia conţine, de asemenea, câteva tablouri originale, care reprezintă portrete ale unor armeni demult plecaţi dintre noi şi care au dat startul funcţionării acestui muzeu.
Expoziţia temporară organizată în luna august a fiecărui an, cu ocazia celebrării Adormirii Maicii Domnului de la Mănăstirea Hagigadar, scoate la iveală aspecte inedite cu privire la destinul armenilor din Bucovina.
Documentele emise sunt foarte valoroase nu doar pentru comunitate, ci şi pentru societate, în general, căci arată modul de funcţionare a acesteia, implicarea în toate aspectele şi motivarea membrilor ei.
De pildă, se acorda atenţie aspectelor religioase ale comunităţii – fostul arhiepiscop armean din Basarabia, decedat la Lemberg/Lvov, în anul 1827, este înhumat la Hagigadar, cu aprobarea administraţiei; se solicită un inventar riguros al inventarelor bisericilor armeneşti din Suceava -, educaţionale – se insistă asupra angajării personalului calificat pentru şcoala armenească, respectiv a predării în limba maternă în şcolile elementare -, de evidenţa populaţiei – se solicită periodic recensământ pentru a stabili populaţia de vârstă şcolară -, sanitare – armenii au contribuit la construirea primului spital al urbei, care dispunea de o reţea bine specializată de medici care, la rândul lor, se îngrijeau de starea sănătăţii armenilor -, de convieţuire interetnică – exista deschidere şi sprijin interetnic, perpetuat până în prezent -, economice – modul de gestionare a bunurilor comunităţii, a bunurilor bisericeşti, prin intermediul Epitropiei -, chestiuni administrative şi propuneri de conservare a moştenirii inestimabile a armenilor.
Documentele expuse în fotocopie vor fi însoţite de explicaţii succinte.
Vă urăm incursiune plăcută într-o altă lume a armenilor bucovineni!