Mihai Stepan Cazazian

Armeni din Galaţi în vizită la Gherla

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

gherla 2

Zilele trecute cunoscuta  comunitatea armenească din municipiul Gherla a avut parte din nou de oaspeţi dragi. Pentru prima dată a efectuat o vizită de prietenie în vechiul Armenopolis un grup de gălăţeni, membri ai filialei UAR din oraşul de pe Dunăre. Delegaţia condusă de preşedintele UAR Galaţi, domnul Chevorchian  Eduard   a avut o discuţie amicală la sediul clubului armenesc de pe strada Ştefan Cel Mare cu preşedintele filialei Transilvania Nord a UAR, ing. Esztegár János, unde au fost abordate probleme de colaborare şi de prietenie dintre cele două comunităţi. Au  fost informări reciproce despre activitatea organizatorică a celor două filiale şi au fost trasate cîteva obective comune privind întărirea relaţiilor de colaborare pe viitor. Gazdele au prezentat oaspeţilor gălăţeni cîteva din preocupările armenilor privind implicarea lor în viaţa socială, culturală şi artistică al oraşului de pe Someş. Delegaţia din oraşul dunărean a vizitat Catedrala Armenească din centrul Gherlei şi alte obiective istorice din oraşul nostru. În drum spre meleagurile clujene  armenii  din Galaţi au făcut scurte popasuri în alte centre armeneşti din ţară, oraşele Dumbrăveni (Sibiu) şi Gheorgheni (Harghita) şi au făcut cunoştinţă cu monumentele istorice şi culturale ale municipiului Cluj.

Domnul ing. Esztegár János a oferit prietenilor armeni din Galaţi cărţi şi broşuri referitoare la istoria şi tradiţia comunităţii gherlene, un gest deosebit de frumos, apreciat ca atare de cei prezenţi la întîlnirea dintre cele două delegaţii. Recent armenii gherleni au avut o astfel de întîlnire amicală şi cu colegii lor din Baia Mare, cu care, de asemenea, au pus bazele unei relaţii de colaborare.

Szekely Csaba