Mihai Stepan Cazazian

Arhiepiscopia Bisericii Armene din România / Scrisoare de felicitare adresată domnului Nikol Pașinian, prim-ministru al Republicii Armenia

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Excelenței Sale Domnului Nikol Pașinian

Premier al Republicii Armenia

În numele membrilor comunității credincioșilor armeni din România vă transmitem prin aceste rânduri sincere felicitări și binecuvântarea Noastră cu prilejul redesemnării Dumneavoastră ca Premier al Republicii Armenia.

Avem  încredințarea că în acest moment istoric, marcat de evenimente profund doveditoare ale unor radicale schimbări, veți reuși să făuriți un nou drum pentru viitorul  poporului armean, deschizând o pagină nouă în istorie, cu sprijinul neprecupețit al celor care v-au acordat încrederea lor. Simțim puterea spiritului înnoitor, reformator  precum și realitatea unei încrederi reciproce între societate și  cei aflați la conducerea acesteia, fapt ce ne aduce convingerea că țelul comun al năzuințelor acestora  se va înfăptui spre binele patriei noastre.

În calea atingerii năzuințelor sale poporul armean s-a lovit și se lovește mereu de piedici, de opoziția unor dușmani interni sau externi, făcând mereu față agresiunilor și tendințelor de a-i fi  călcată în picioare demnitatea, de a-i fi distruse valorile naționale. Ați reușit, Excelența Voastră, să redeșteptați în inimile armenilor  credința și speranța unei vieți demne, optimismul și dorința vie de a trăi în libertate și dreptate pe pământul patriei noastre. Suntem convinși că realizările ce se vor face simțite vor șterge amărăciunea trecută, iar pesimismul, îndoiala, incertitudinea, teama  și nesiguranța  nu vor mai umbri niciodată calea nostră spre viitor.

Vă felicităm din adâncul inimii rugându-ne Bunului Dumnezeu să vă fie sprijin și ajutor, iar filele istoriei care vor fi scrise de acum înainte să fie purtătoare ale mărturiilor stăruinței, pe care v-o dorim neobosită și neostoită, spre binele poporului armean, spre păstrarea  libertății patriei  în pace și prosperitate și  spre dăinuirea demnității armenilor de pretutindeni.

Ne rugăm Domnului pentru a vă da sănătate și putere de muncă, belșug de har și reușită în toate cele bune.

Cu binecuvântări,

Episcop Datev Hagopian

Întâistătător al Eparhiei Armene din România