Mihai Stepan Cazazian

Arhiepiscopia Bisericii Armene din România / Scrisoare de felicitare adresată domnului Nikol Pașinian, prim-ministru al Republicii Armenia

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Excelenței Sale Domnului Nikol Pașinian

Premier al Republicii Armenia

În numele
membrilor comunității credincioșilor armeni din România vă transmitem prin
aceste rânduri sincere felicitări și binecuvântarea Noastră cu prilejul
redesemnării Dumneavoastră ca Premier al Republicii Armenia.

Avem  încredințarea că în acest moment istoric, marcat
de evenimente profund doveditoare ale unor radicale schimbări, veți reuși să
făuriți un nou drum pentru viitorul 
poporului armean, deschizând o pagină nouă în istorie, cu sprijinul
neprecupețit al celor care v-au acordat încrederea lor. Simțim puterea
spiritului înnoitor, reformator  precum
și realitatea unei încrederi reciproce între societate și  cei aflați la conducerea acesteia, fapt ce ne
aduce convingerea că țelul comun al năzuințelor acestora  se va înfăptui spre binele patriei noastre.

În calea
atingerii năzuințelor sale poporul armean s-a lovit și se lovește mereu de
piedici, de opoziția unor dușmani interni sau externi, făcând mereu față
agresiunilor și tendințelor de a-i fi 
călcată în picioare demnitatea, de a-i fi distruse valorile naționale. Ați
reușit, Excelența Voastră, să redeșteptați în inimile armenilor  credința și speranța unei vieți demne, optimismul
și dorința vie de a trăi în libertate și dreptate pe pământul patriei noastre. Suntem
convinși că realizările ce se vor face simțite vor șterge amărăciunea trecută,
iar pesimismul, îndoiala, incertitudinea, teama 
și nesiguranța  nu vor mai umbri
niciodată calea nostră spre viitor.

Vă felicităm
din adâncul inimii rugându-ne Bunului Dumnezeu să vă fie sprijin și ajutor, iar
filele istoriei care vor fi scrise de acum înainte să fie purtătoare ale
mărturiilor stăruinței, pe care v-o dorim neobosită și neostoită, spre binele
poporului armean, spre păstrarea 
libertății patriei  în pace și
prosperitate și  spre dăinuirea demnității
armenilor de pretutindeni.

Ne rugăm
Domnului pentru a vă da sănătate și putere de muncă, belșug de har și reușită
în toate cele bune.

Cu binecuvântări,

Episcop Datev Hagopian

Întâistătător al Eparhiei Armene din România