Arhiepiscopia Armeana

ARHIEPISCOPIA ARMEANĂ DIN ROMÂNIA A PARTICIPAT LA RUGĂCIUNEA ECUMENICA DIN BUCUREŞTI, ÎN PERIOADA 18-25 IANUARIE 2023

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În perioada 18-25 ianuarie 2023, în Bucureşti, s-a desfăşurat rugăciunea ecumenică anuala cu titlul: ,,Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor’’. Anul acesta tema sub care s-a desfăşurat rugăciunea ecumenică a fost aleasă din Vechiul Testament: ,,Învățați să faceți binele, căutați dreptatea!” (Isaia 1, 17).

La Săptămâna de Rugăciune ecumenică au participat: Arhiepiscopia Armeană din România, reprezentând Sfânta Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană, Biserica Ortodoxă Română, Biserica  Romano – Catolică, Biserica Greco – Catolică, Biserica Evanghelică Luterană C.A, Biserica Luterană de limba maghiara, Biserica Reformată Calvină, Biserica Anglicană.

            Programul Săptămânii de Rugăciune ecumenică a fost următorul: 18 ianuarie – Rugăciune comună în Biserica Ortodoxă Română, 19 ianuarie – Rugăciune comună  în Catedrala Armeană Sf. Arhangheli Mihai și Gavriil din Bucureşti, 20 ianuarie – Rugăciune comună în Biserica Reformata Calvină, 21 ianuarie – Rugăciune comună în Biserica Evanghelica Luterană C.A., 22 ianuarie – Rugăciune şi Sf. Liturghie în toate sus menţionatele biserici, 23 ianuarie – Rugăciune comună în Biserica Greco-Catolică, 24 ianuarie – Rugăciune comună în Biserica Luterana de limba maghiară, 25 ianuarie – Rugăciune comună în Catedrala Romano – Catolică Sf. Iosif.

            Pe data de 18 ianuarie – Rugăciune Ecumenică a avut loc în Biserica Ortodoxă Română (Biserica Cașin), unde cuvântul de învăţătura era atribuit  Bisericii Apostolice Ortodoxe Armene,  în persoana P.S. Episcop Datev Hagopian, Întăistătătorul Eparhiei Armene din România:

,,Cuvintele profetului Isaiia ,,Învățați să faceți binele, căutați dreptatea!” au fost și rămân mereu actuale, mai ales că, în viață de multe ori se pare că binele, dreptatea, nu se regăsesc între gândurile și faptele oamenilor.

Cât de frumos ar fi dacă, prin educație, în sufletul și mintea fiecăruia s-ar sădi încă din primii ani de viață, din copilărie, dorința de a trăi și lucra în dreptate, toleranță, de a face doar cele spre bine. Doar așa am putea trăi în spiritul iubirii ce ne-a arătat o Dumnezeu, făcând bine, dând slavă  întru cele  de sus  lui Dumnezeu, spre pacea lumii și bunaînțelegere între oameni. Cât de mult ar însemna să fim conștienți că bunătatea, dorința și gândul de a face bine, de a fi buni cu ceilalți, de a ne arăta omenia, simplu, dezinteresat, doar pentru faptul că acesta este idealul pentru care ne-a creat Dumnezeu,  trebuie să se arate nu ca un motiv de laudă, ci doar prilej de a ne putea arăta vrednici de dragostea Celui Care ne-a creat! Să apărem strălucitori pănă la apusul soarelui, dar să fim buni  în fiecare clipă a vieții noastre! Să trăim fără a lua lumina cuiva nici cu umbra noastră, să trăim vrednici de a fi senini, după chipul și asemănarea Domnului!

Citim în Evanghelia Sf Matei -,,Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate acestea se vor adăuga vouă.”(Matei,6-33) Există oare cineva care să nu fi suferit vreo nedreptate, care să nu se fi aflat în situația de a suporta urmările nedreptății, a nepăsării, indiferenței altora, care să nu simtă răutatea, invidia, lipsa de omenie? Și în orice clipă a vieții nu ne-am gândit oare fiecare dintre noi la dreptate, la un făgaș lipsit de teama pentru tot ce ne-ar putea aduce ura, invidia, răutatea altora? Va rămâne oare dreptatea un vis frumos, doar un vis? Sau vom continua să credem că este un dar pe care alții trebuie să ni-l ofere? Să continuăm să așteptăm ca o clasă aleasă  ar  trebui să facă ceea ce este de datoria fiecăruia să facă?! Să fie drepți și să facă bine? Cine ar avea dreptul și menirea de a face dreptate? Profetul Isaiia scria ”căutați dreptatea!” Să nu uităm, de-a lungul veacurilor s-a vorbit, s-a scris  atât de mult despre dreptate și au fost atâi de multe păreri, definiții…etc. Poate la fel de multe ca numărul autorilor enunțurilor mai mult sau mai puțin filosofice. Doar Dumnezeu ne îndeamnă și ne învață să căutăm mai întâi Împărția Sa, unde vom afla cele binemeritate. Dreptatea trebuie căutată în inimile, în conștiința fiecăruia, în lumina iubirii și sub pavăza credinței!

În Evanghelia Sf Matei putem citi: ,,Fericiți cei ce flămânzesc și însetează pentru dreptate, că aceia se  vor sătura!” (Matei 5,6). În vorbele Mântuitorului cuvântul Dreptate are un înțeles, un sens mult mai amplu, este nestematul de pe coroana tuturor virtuților! Este podoaba strălucitoare a ființei umane!

Precum spunea Mântuitorul ,,de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor ,nu veți intra în Împărăția cerurilor” (Matei 5,20). Dreptatea este dovada vie a desăvârșirii fiecăruia, dreptatea este dovada credinței curate și a trăirii în Hristos. Dorim și visăm ca trăirea în dreptate, în credință, să fie lumina călăuzitoare a omenirii în aceste vremuri și în viitor. Se simte acum, mai mult ca oricând,  nevoia și dorința omenirii de a trăi în dreptate.

 Ne-am convins de multe veacuri că nu întotdeauna simpla împlinire a legii  înseamnă și înfăptuirea dreptății! La fel,  această împlinire a legii nu poate conduce întotdeauna la rezolvarea totală a problemelor. Este nevoie de mult mai mult! E necesar ca dorința de a face dreptate, de a trăi în dreptate, să existe în sufletul fiecăruia și de acolo să se reverse spre toți ceilalți, spre întreaga societate, înveșmântând viața celorlalți în straie luminoase de iubire!  Iubirea este cea care ne unește, ne face egali, ne călăuzește  pe același drum bineplăcut Domnului.

 În persoana Mântuitorului dreptatea și iubirea sunt de nedespărțit, iar El se jerfește din iubire pentru ,,cei ce flămânzesc și însetează pentru dreptate”, căci El e Cel Care pentru noi S-a făcut înțelepciune de la Dumnezeu și dreptate și sfințire și răscumpărare” (I Corint 1,30). În acest chip, răscumpărați prin iubirea și jertfa Sa  putem aștepta potrivit făgăduințelor  Lui, ceruri noi și pământ nou, în care locuiește dreptatea,,(II Petru,3,13).

Ruga și nădejdea noastră este ca întreaga lume, omenirea, popoare și state, să dorească din inimă curată a afla calea prin dragoste și dreptate spre pace și bunăînțelegere.

Cu iubire către Tatăl nostru ceresc să ne rugăm împreună cu vorbele Sf Nerses Șnorhali,  cel ce s-a ostenit o viață îndelungată în slujba Domnului și a Bisericii Apostolice Armene (sec XII, + 1173)

,,Doamne Iisuse, Înțelepciune de la Tatăl, dă-ne și nouă înțelepciunea de a gândi, a vorbi și a face toate cele bune”.

Mila și adevărul să se întâmpine, dreptatea și pacea să se sărute’’!

Pe data de 19 ianuarie – Rugăciune comună a fost în Catedrala Armeană Sf. Arhangheli Mihai și Gavriil din Bucureşti al Bisericii Apostolice Ortodoxe Armene, unde cuvântul de învăţătură a fost tinut de către reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române P.S. Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștiului Timotei Prahoveanul. La rugăciunea ecumenică au fost prezenţi: delegatul Preafericirii Sale, Părintele Patriah Daniel al Bisericii Ortodoxe Romane, Preasfințitul Episcop Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar, PS Episcop Cornel Damian, Vicar al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Bucuresti, Preasfințitul Episcop Mihai Frățilă, Episcopul  Bisericii Greco-Catolice din București,  P.S. Episcop Vicar, Daniel Zikelli, Episcop Vicar al Bisericii Lutherane Germane,  Preotul Zsolt Bello, preot paroh al Bisericii Reformate Calvine Maghiare, Preotul Marton Ilies de la Biserica Luterană Maghiară, Cavalerii Templieri, preotul Germano Penemote, reprezentant din partea Nunțiaturii Apostolice în România, Excelența Sa, dl. Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Armenia în România, dl. Sergey Minasyan, președintele UAR dl. Varujan Vosganian. Au fost prezenţi deasemeni preoţi din diferite biserici si credinciosi.

          În incheiere P.S. Episcop Datev Hagopian, Intâistătătorul Eparhiei Armene din România a vorbit despre situația din Arțakh (Nagorno-Karabah) și Armenia, mulțumind reprezentanților celorlalți biserici pentru prezența și rugăciunea comună.

           Săptămâna ecumenică s-a încheiat de ziua de 25 ianuarie, la biserica Romano-Catolică, unde reprezentanții tuturor bisericilor au asistat la slujba Liturghiei, nutrind speranţa a unei noi întâlniri şi cu urarea ca Atotputernicul şi Milostivul Dumnezeu să ferească lumea de rele, tragedii, dăruind pace, unire şi revenire la normalitate. Preasfințitul Episcop Datev Hagopian a fost însoțit de PC Părinte Radu Krikor Holca și de PC Părinte Oshakan Khachatryan.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *