Eduard Antonian

ARARAT ACUM 75 DE ANI – IUNIE 1940

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

poza

Vară, căldură şi vremuri de război. Cam aşa am putea rezuma la prima vedere starea de spirit a comunităţii armene din luna Iunie a anului de graţie 1940. Dar lucrurile nu păreau chiar aidoma cu realitatea. Deşi Revista Ararat continua să publice articole lungi de sinteză cum ar fi cel despre scriitoarele armence (un lung serial ce a debutat chiar în numărul de faţă cu poeta Sibylle) sau interminabilele “Amintiri din Rusia” ale lui Vartan Mestugean (azi o valoroasă sursă pentru noi),în comunitate viaţa îşi urma cursul firesc. Şi asta se reflecta cel mai bine în ultimile pagini ale revistei la rubrica “Cronici şi Informaţii”.Aşa cum spuneam, aceste mici crâmpeie din viaţa comunităţii noastre, unele poate insignifiante, sunt pentru un cercetător o “adevarată mină de aur”. Unele chiar merită recitite.

“ – Din cauza distanţei ce-i separa de biserica din Bdul.Carol, armenii din cartierul Colentina destul de numeroşi, proectează zidirea unei bisericuţe în zisul cartier în apropierea de noua şcoală din Strada Coţofeni.

-Epitropia Bisericii şi şcolii din Silistra a ajutat cu cele necesare pe toţi săracii armeni din localitate cari sunt foarte mulţi faţă de numărul populaţiei noastre. Dl. Jirair Kricorian mare industriaş a trimis Epitropiei 20 kg. de carne spre a se distribui săracilor. Totodată Uniunea Doamnelor Armene din Galaţi a oferit o sută de pachete cu diverse bunătăţi şi ţigări unui numar egal de soldaţi.

– Dl. Prof.G.Ionescu Siseşti, Ministrul Agriculturii a primit în audienţă pentru cunoaştere pe Dl.Hacik Zakarian din Rusciuk care în timpul războiului a dat ingrijire la 35 prizonieri români la Rusciuk.

– Dl.Avocat Paul Popovici a oferit Bisericii Armene din Bucureşti un prea frumos policandru iar în noul comitet al Asociaţiei Corale Komitas au fost aleşi G.Balgian, A.Ghemigian, H.Abazian, H.Atamian şi dnele. O.Araratian si S.Savagian.

– Aviatorul nostru Azizian care a luptat in Finlanda ca comandant de escadră a fost decorat cu cea mai mare medalie de război finlandeza şi cu Crucea de Fier Cls.I.

– S.S.Preotul Bedighian din Constanţa fiind bolnav de ochi si agravându-i-se boala va fi inlocuit cu rândul pâna la însănătoşire de Preoţii armeni din Bucureşti.

– Comunitatea armeană din Silistra prin harnicul său membru Ariutun Atamian a donat Judeţului Durostor o maşină de scris în valoare de 10.000 Lei. Aşa au înţeles membrii să îşi facă datoria. Dl.Maior Vartolomeu  multumeşte din tot sufletul Comunităţii Armene pentru nobilul său gest iar pe Atamian îl dă de exemplu.

– În legatură cu personalitatea Părintelui Sahaghian de la Tg.Ocna dl.Chiuciuchian de la Babadag ne povesteşte că în timpul Războiului de Întregire aflându-se ca ostaş la Tg.Ocna a găsit pe Preot în momentul unui groaznic bombardament slujind neclintit în faţa altarului sub ploaia de foc.

– În Armenia s-au infiintat 4 sate noi înzestrate cu şcoli, băi, poştă, telegraf şi toate cerinţele moderne.Locuitorii se vor ocupa mai ales cu cultura pomilor fructiferi.”

Totul în lunga vară fierbinte a anului 1940…

EDUARD ANTONIAN