Mihai Stepan Cazazian

ARARAT 1940 / Suirea pe Tron a M. S. Regelui Mihai I

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

rege-mihai-i-721x1024

 

Atât cu ocazia sfinţirei suirei pe Tron a M. S. Regelui Mihai I, cât şi a sosirei M. Sale Reginei Mame, s’au celebrat în bisericile armene din ţară, Tedeumuri solemne. În biserica din Bucureşti P.S.S. Arhiepiscopul Husik, şeful eparhiei armene, a dat citire celor două apeluri ale d-lui general Ion Antonescu, Conducătorul Statului Român şi Preşedinte al Consiliului de miniştri şi a ţinut predici inimoase făcând urări pentru prosperitatea României. Mulţimea credincioşilor s’a rugat în genunchi pentru binele ţării.

Telegrame omagiale

P.S.S. Arhiepiscopul Husik a expediat următoarele telegrame omagiale, în numele Eparhiei Armene din România:

MAJESTĂŢII SALE REGELE MIHAI I

 

            Suirea Majestăţii Voastre pe Tronul glorios al României a fost sfinţită şi de Biserica Armeană, în capilală şi în întreaga ţară.

            Rugi fierbinţi au fost ridicate de credincioşi pentru ca Pronia cerească să Vă acrotească şi să Vă ajute şi ca Domnia M. Voastre să fie încoronarea tuturor năzuinţilor nobilului şi mult încercatului popor românesc.

            Mulţi ani trăiască Regele Mihai I, întrupătorul tuturor năzuinţelor neprescriptibile ale Neamului.

            Trăiască România.

 

Arh. Husik Zohrabian