Eduard Antonian

CALENDAR / Pe 20 martie 1898 s-a născut filozoful ARAM FRENKIAN

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

S-a născut pe 20 martie 1898 la Constanţa într-o familie  de armeni refugiaţi din Imperiul otoman în urma sîngeroaselor masacre hamidiene din 1895. Avînd un talent genetic spre filozofie, matematică şi alte limbi străine (mai ales clasice precum latina şi greaca veche) absolvă cursurile universitare între 1923-1926. Pleacă la Paris unde îşi desăvîrşeşte studiile în filozofie, limbi clasice şi orientale (sanscrită) la Ecole de Hautes Etudes şi Sorbona. Revenind în România devine doctor în filozofie şi litere cu tema “Cosmologia lui Heraclit din Efes” . Magna cum Laude! Debutează în cariera universitară  în 1937 ca asistent de limbi clasice la Universitatea din Bucureşti. Devine mai întîi conferenţiar în 1945 şi în 1957 profesor de filologie clasică în cadrul aceleiaşi Universităţi. Este numit şeful sectorului de istorie la Institutul de Logică din Bucureşti în 1964. A fost membru al societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice din IRSR si vicepreşedinte al Societăţii de Studii Clasice. A scris nenumărate studii şi cărti de filozofie, chiar şi matematică “Studii de matematică sumero-akkadiană“.  S-a axat în special pe spaţiul cultural dintre Occident şi Orient. A găsit noi sensuri în mentalitatea anticilor greci şi orientali. Filozofia presocratică, ierarhia valorică, viziunile de ansamblu, dar mai ales sufenrinţa umană au for principalele sale “frămîntări” filozofice pe care a reuşit să le descifreze într-un nou sens cu o viziune modernă.

Afirmînd că sensul tragicului se află în primul rînd în raportul divinitate-om-destin, a dat astfel claritate şi consistenţă, dar şi originalitate filozofiei patetismului. Toată viaţa a încercat să înţeleagă sufentinţa umană şi existenţa. Se stinge din viaţă la Bucureşti la 10 septembrie 1964. Ca o ultimă recunoaştere a valorii sale, a fost numit “post mortem” membru al Academiei Române în 2006.

fișa completă pe wikipedia.org

EDUARD ANTONIAN

10 octombrie 2012. Seară Aram Frenkian la Centrul Cultural Armean din București