Mihai Stepan Cazazian

Alegerea membrilor Consiliului Parohial din Constanţa

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

         Duminica, 07 mai 2017, a fost o zi  specială pentru Comunitatea Armeană din oraşul aflat la malul marii, Constanţa. După Sfânta Liturghie care a fost oficiată de IPS Datev Hagopian, Întâistătătorul al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, la Biserica Apostolică Armeană SFÂNTA MARIA, a fost  convocată Adunarea Generală . După predica rostită de Întâistătătorul Datev Hagopian, care a îndemnat enoriaşii să fie tot mai aproape de biserică şi de viaţa comunitară, Adunarea a început cu rugăciunea de binecuvântare a Episcopului. 

În adunarea Generală s-a prezentat Darea de Seamă a  activităţii a  Preacucernicului Preot Paroh Oşakan Khachatryan şi al Consiliului Parohial pentru perioada 01/01/2016-31/12/2016.

          Preacucernicul Preot a prezentat o Informare cu privire la activitatea Sa şi al Consiliului Parohial si s-au facut propuneri de noi activitati, Aprobandu-se Proiectul de activităţi pentru anul 2017.  Raportul financiar a fost prezentat de dl. Magardici Elluchian, care  a propus  şi proiectul de buget pe anul 2017, supus aprobarii de către Adunarea Generală.  Au fost discutate  diverse probleme  legate  de anumite  ritualuri bisericesti, enoriasii primind raspunsul  de la IPS  Datev Hagopian.

          Un punct important pe ordinea de zi a fost reprezentat de alegerea noului Consiliu Parohial format din şase membrii şi doi membrii supleanţi după cum urmează:

     Preacucernicul preot paroh Oşakan Khachatryan – preşedinte

     Membrii:

     Dl. Masis Elluchian

     Dl. Michael Chirchor

     Dl. Liviu Merdinian

     Dl. Eduard Diradurian-epitrop

     Dl.Armen Nikoghosyan

     D-na Azaduhi Benlian

     Membrii supleanţi:

     Dş. Anaid Tavitian

     Dş. Hasmic Ananian

IPS Datev Hagopian a binecuvântat pe toţi  enoriaşii şi a urat noului Comitet putere de muncă şi succes în activitate.

 

Azaduhi Benlian

Foto: Areknaz Tatosian