Mihai Stepan Cazazian

CREDINȚĂ /Aflarea Brâului Maicii Domnului

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 Pe data de 1 septembrie Biserica Apostolică
Armeană din Rom
ânia serbează praznicul ,, Aflarea Brăului
Maicii Domnului
’’.

La începutul sec V, în perioada
domniei împăratului Arcadios (395-409) în Împeriul Bizantin,  a fost găsit la Ierusalim  şi adus la Constantinopol Cinstitul Brău al
Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, într-un sicriaş de aur cu pecetluire
împărătească, a fost pus în biserica pe care drept  credinciosul împarat Teodosie cel Tânăr o
zidise în numele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, la locul ce se numea
Halcopratie.  Începând   de la acest eveniment, grecii, pe 31 august
au  stabilit  această sărbătoare. Biserica armeană a
introdus această sărbătoare prin edictul din 1774, dat de S.S. Katohikosul
Simeon Erevanţi, care se prăznuieşte cu o mobilitate de 7 zile, în duminica
proximă începând din 26 august  şi   până 
la  1 septembrie.

           Această  sărbătoare 
este una din cele 7 sărbători dedicate sf- Fecioare.  Toate aceste sărbători arată locul şi rolul
imens pe care îl are sfânta Fecioară în viaţa spirituală armeană. Ea fiind   model de 
maternitate   şi de neprihanire,
secole de a rândul prin aceste 
atribute  a format şi educat  chipul 
femeii, fiicei, mamei armence, concomitent, prin minuni, continuind  prezenţa 
şi influenţa sa în  viaţa noastră.

Biroul de presă al Eparhiei
Armene din România