Mihai Stepan Cazazian

Adunarea Generală Ordinară de Dare de Seamă și Alegeri UAR – 2020

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

                                                                                                                     
   
74/02.03.2020

CONVOCATOR

Comitetul Director al UAR convoacă Adunarea Generală Ordinară de Dare de Seamă și Alegeri UAR în ziua de 26.03.2020 orele 13:00.

Lucrările Adunării Generale și
ale Alegerilor se vor desfășura la Casa Dudian din Bd. Carol I nr. 43, sector
2, București având următoarea ordine de zi:

Partea I:

1. Dare de seamă a activităților
2019

2. Raport execuție bugetară
2019

3. Modificări statutare

4. Proiect al activităților
2020

5. Proiect buget venituri și
cheltuieli 2020

6. Diverse

Partea a II-a:

  1. Alegerea președintelui UAR
  2. Alegerea consiliului director UAR

La Adunarea Generală vor
participa delegați ai tuturor sucursalelor conform Cap. IV, Art. 22 din
statutul UAR astfel:

București – 21 delegați

Constanța – 4 delegați

Celelalte sucursale – câte 2
delegați

Președinte Regiunea Moldova –
1 delegat

(Ceilalți președinți  regionali sunt, în același timp, președinți
de sucursale)

Vă rugăm ca până în data de 10.03.2020
să trimiteți la sediul central al UAR tabelul nominal cu membrii delegați care
participa la Adunarea Generală și Alegeri ca reprezentanți.

Varujan VOSGANIAN

P R E Ș E D I N T E