Mihai Stepan Cazazian

Adunarea Generală Ordinară Anuală de Dare de Seamă a Uniunii Armenilor din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Comitetul Director al UAR a convocat în data de 27 aprilie Adunarea Generală  Ordinară  Anuală de Dare de Seamă. La lucrări au participat Comitetul Director al UAR precum și câte doi delegați din fiecare sucursală cu excepția filialei Constanța unde au fost 4 delegați. A fost prezent E.S. Hamlet Gasparian, Ambasador al Republicii Armenia în România.

Ordinea de zi a cuprins :

 

  1. Darea de seamă a activităților pe 2016
  2. Raport execuție bugetară 2016
  3. Proiect al activităților 2017
  4. Proiect buget venituri și cheltuieli 2017
  5. Diverse

Lucrările au fost deschide de Varujan Vosganian care a rugat delegații să-și exprime puncte de vedere legate de Darea de seamă a activității pe 2016 și Raportul execuției bugetare pe 2016 care au fost transmise invitaților în prealabil. Domnul  Arsen Arzumanyan a prezentat noul site oficial al Uniunii  Armenilor din România care conține multe date despre istoria și cultura armeană și organizarea Uniunii Armenilor din România.  Lucrările au continuat cu discuții privind proiectele culturale pe anul 2017 și investițiile ce urmează a fi făcute. 

Au fost  aprobate, în principal, cererile sucursalelor cu rezerva ca, în luna august, să aibă loc o ședință a Comitetului Director care  să valideze proiectele pentru semestrul II avînd în vedere și corecțiile bugetare ce pot apare din partea Guvernului după rectificarea bugetară.