Mihai Stepan Cazazian

ADUNAREA GENERALĂ A UNIUNII ARMENILOR DIN ROMÂNIA

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

DSC03320

 

Sîmbătă 14 iunie a avut loc la București Adunarea Generală a UAR. Conform Statutului astfel de Adunări au loc anual pentru a face un bilanț al activităților realizate de Uniune și perspectivele pentru anul ce urmează. La această reuniune au participat 100 de delegați din toate filialele plus București.
Ordinea de zi a cuprins

1.Activitatea desfățurată de UAR în perioada 2011 ( de la Congresul UAR) pînă în 2014.

2.Transmiterea Mesajului lui Ara Echighian, președintele Organizației Raffi a armenilor originari din România, cu sediul la Los Angeles. ( vezi textul )

3.Pregătirea Anului Comemorativ 2015.

4.Activități organizatorice ( colaborarea Consiliului Director cu sucursalele UAR, chestiuni statutare, relațiile dintre sucursale și parohiile Bisericii Armene )

5. Alte proiecte și propuneri pentru perioada 2014-1015.

DSC03280

În deschiderea Adunării a avut loc o ședință a tinerilor, reprezentanți din toate filialele precum și tineri studenți armeni din străinătate care studiază în România, cu președintele UAR, domnul Varujan Vosganian.
La aceste discuții s-a pus problema ca, avînd în vedere apariția unei noi generații de tineri, să avem o abordare diferită față de ceea ce a fost pînă acum, luînd în considerare  noua structură demografică a comunității. Dacă prima etapă a fost de cunoaștere, apoi întîlniri  în cadrul unor tabere acum, a venit momentul ca tinerii să se gîndească la viitorul acestei comunități. De aceea este nevoie de tineri dornici să aprofundeze cultura, istoria armeană și să devină lideri ai acestei comunități. Să devină specialiști pe această zonă a patrimoniului comunitar, specialiști ai limbii armene iar alții să devină, de ce nu, parlamentari să pătrundă în zona politică, în consiliile locale. Tinerii trebuie să se implice mai mult în viața comunității. Un prim pas ar fi reevaluarea, din punct de vedere statistic a comunității armene. În acest fel ei s-ar face cunoscuți și ar interacționa mai bine cu membri comunității. A doua temă ar fi cunoașterea structurii profesionale a tinerilor pentru a fi îndrumați spre masterate și doctorate, în zone de interes și pentru comunitate. Specialiști pe zona istorico-culturală dar și în zona economică. Specialiști care să ne poată reprezenta internațional, buni cunoscători ai limbilor de circulație dar și ai limbii armene. A treia temă ar fi încurajarea unor tineri să se implice în zona politicului. “Pentru că cel mai bun lobby este cel pe care ți-l faci singur”-dup[ cum spunea domnul Vosganian. Forța acestei comunități stă, mai ales în prestigiul pe care-l are în străinătate. S-a propus ca tinerii să primească un pachet de cărți cu cele mai importante volume apărute la Editura Ararat pentru a căpăta o minimă informare și cunoștințe privind istoria și cultura noastră.

DSC03307

În partea a doua a Adunării generale au fost discutate punctele înscrise pe ordinea de zi.
În urma unei bune pregătiri și a unui recensămînt, realizat de dr. Emanuel Nazaretian privind armenii din zona Roman s-a hotărît înființarea unei filiale locale în acest oraș.
Au mai luat cuvîntul reprezentanți ai filialelor, Iași ( Zare Nazarian), Tulcea ( Claudiu Simion ), Constanța ( Mihai Krikor și Hacik Garabet) Florin Kevorkian (București ), alți membri ai comunității.

Întîlnirea a fost onorată de Excelența Sa Hamlet Gasparian, Ambasador al Republicii Armenia care a vorbit despre proiectele privind comemorarea centenarului genocidului ce vor avea loc în 2015.

Cu această ocazie a fost lansat și noul site al Uniunii Armenilor din România http://www.uniuneaarmenilor.ro/ ce va fi completat în perioada imediat următoare.