Mihai Stepan Cazazian

ADUNAREA GENERALĂ A PAROHIEI BISERICII ARMENE DIN BUCUREȘTI

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Parohia Bisericii Armene din Bucuresti                              Պուքրէշի Հայոց Եկեղեցւոյ Թաղականութիւնը                             B-dul Carol I, nr.43, sect. 2 Bucuresti

catedrala

7 DECEMBRIE 2014

CONVOCATOR

Vă invităm prin prezenta să participați la „Adunarea Generală a Parohiei Bisericii Armene din București”, care va avea loc în Catedrala Armeană „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din București, Duminică, 7  decembrie, după oficierea Sfintei Liturghii.

În cazul în care pe data de 7 decembrie nu se poate întruni cvorumul statutar de ¼ din numărul total al enoriașilor cu drept de vot (468), adică 117 enoriași, ședința va avea loc în același loc peste o săptămână: 14 decembrie 2014, iar hotărârile ei vor fi valabile cu majoritate simplă de voturi indiferent de numărul enoriașilor prezenți. Conf art. 59 și următoarele din Statutul organic şi administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România

ORDINE DE ZI

1.   Rugăciune și cuvânt de deschidere: pr Paroh Ezras Bogdan

2.   Raportul financiar-contabil: contabil Ileana Dragomir

3.   Raportul juridic: Avocat Varujan Udrea

4.   Raportul asupra imobilelor proprietate a parohiei, prezintă consilier Garabet Haciaturian

5.   DIVERSE

6.   Propuneri, discuții și aprobarea bugetului pe anul 2015

Discutat astăzi 21.10. 2014 în ședința Consiliului Parohial al Parohiei Bisericii Armene din București.

 Pr. Paroh Ezras Bogdan

Secretar al Consiliului Parohial Av. Varujan Udrea

Consilieri    dl. Sirun Terzian

dl. Hrant Papucian

dna. Violeta Manea

dl. Garabet Haciaturian

dl Nefian Armand

cenzor D-na Luana Maganian