Mihai Stepan Cazazian

Adunarea Generală a enoriașilor Parohiei Bisericii Armene din Constanța

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

10491216_420212301450185_6646873953232178693_n Duminică, 29 iunie a.c. a avut loc Adunarea Generală a enoriașilor parohiei Constanța, la sediul Bisericii Armene din localitate. A participat, ca invitat de onoare, Î.P.S.S. Episcop Datev Hagopian din partea Eparhiei Armene – București, care a deschis ședința, binecuvântând lucrările adunării și pe toți cei prezenți. În discursul său introductiv a dat o înaltă apreciere activității duhovnicești a părintelui paroh Oshakan Khachatryan, ca de altfel, și muncii asidue a Consiliului paraohial, precum și prestațiilor corului bisericesc, condus de doamna preoteasă Armine Khachatryan și avănd ca organist pe doamna Luiza Terzian, membră în Comitetul U.A.R. filiala Constanța. „Biserica este Casa Domnului – a spus Î.P.S.S. – unde în fiecare duminică Hisus coboară, spre a-și oferi, prin împărtășanie, trupul și sângele său credincioșilor.” Îndemnul său de a veni cu regularitate la sfintele slujbe și a face astfel din Biserică și casa noastră de duminică a fost explicit. Î.P.S.S. a evocat originile creștinismului, vremurile de răsărit ale acestuia, de acum 2000 de ani, când neamul armenesc a deschis drumul către dreapta credință, Armenia fiind țara care – prima în lume – a oficializat creștinismul ca religie de stat. „În cultul credinței celei adevărate – a continuat Sfântul Părinte – și-au crescut și educat copiii, înaintașii noștri, iar noi ne așteptăm și avem convingerea că toți enoriașii noștri vor insufla generațiilor care acum se ridică, aceleași precepte morale și idealuri, astfel încât și peste alți 2000 de ani și mai mulți, creștinismul să dăinuie. Biserica nu este o simplă clădire unde să ne adunăm duminica pentru a-i cere lui Dumnezeu să ne împlinească dorințele, ci este Casa în care Dumnezeu însuși locuiește, iar această casă devine o Casă a Lui prin cucernicia și pietatea creștină, curăția și purificarea dreptcredincioșilor prin iertare și bunătate; aceasta, pentru ca la timpul bilanțului, când va veni clipa să dăm socoteală pentru faptele noastre, să putem răspunde cu onoare și demnitate.” Cuvântarea Părintelui Arhiepiscop a impresionat profund asistența. În continuare, părintele paroh Oshakan Khachatryan a dat citire – în limba română, spre a fi accesibil tuturor – Dării de seamă pe anul trecut (tradus de doamna Azaduhi Benlian) – un sumar complet, înregistrând toate activitățile cu caracter religios, dar și laic, întreprinse de biserică de-a lungul anului precedent, cele mai multe în strânsă colaborare și cu sprijinul filialei locale a U.A.R. 10441305_420212304783518_7058878701542091619_n Cităm dintre acestea câteva –remarcabile-, care s-au bucurat de o elogioasă apreciere unanimă: serbarea de Crăciun, sărbătoarea de Vartananț, festivitatea de Paște, comemorarea genocidului, omagierea Înălțării Domnului și a serbării „Vigeag-ului” aniversarea primei republici armene; de altfel, toate acțiunile realizate de biserică s-au bucurat de o numeroasă participare și de prețuire unanimă. Domnul Michael Chircor – consilier parohial – a prezentat situația administrativă a bisericii, cuprinzând tot ceea ce a fost renovat, achiziționat, donat în anul care a trecut. Situația financiară expusă de consilierul parohial Măgârdici Elluchian, destul de îngrijorătoare (din cauza lipsei resurselor bănești) a fost, ca de obicei, salvată chiar prin donațiile substanțiale și repetate ale vorbitorului, oferite cu binecunoscuta-i generozitate. Planul de activități viitoare a fost prezentat de doamna Azaduhi Benlian, consilier parohial, din care se evidențiază pelerinajul (totdeauna cu un număr mare de participanți din Constanța) la mănăstirile armenești din Suceava, Hagigadar și Zamca, prilejuite de Sărbătoarea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, Sfânta Maria, precum și ziua Madaghului, așteptată cu bucurie atât de toți credincioșii din Constanța, cât și de invitații din țară. Au adus completări importante doamna Carmen Dropol, vicepreședinte al U.A.R., filiala Constanța, (referitor la relația de bună colaborare a filialei cu Biserica), domnul Edvard Șahinian (propunere de a se construi o capelă pe locul fostei biserici armenești, distruse în incendiul de la jumătatea secolului trecut). Toate materialele, fiind complete și riguros întocmite au primit acordul adunării generale.

Arșaluis Gurău 

text publicat pe https://www.facebook.com/arhiepiscopia