Redactor

Adunarea clerului monahal la Sfântul Scaun din Ecimiadzin 3-10 iunie 2012

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 

Adunarea clerului monahal la Sfântul Scaun din Ecimiadzin sub preşedinţia Sanctităţii Sale Karekin al II-lea, Patriarh Suprem şi Catolicos al tuturor armenilor

 

În zilele 3-10 iunie a.c. s-au desfăşurat la Ecimiadzin lucrările ordinare ale adunării clerului monahal în prezenţa a peste 95 de reprezentanţi din ţară şi din Diaspora armeană.

Din partea Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România şi cu binecuvântarea P.C. Episcop Datev Agopian a luat parte P.C. Arhimandrit Dr. Zareh Baronian, protosul clerului monahal.

Cei prezenţi au luat parte în zilele de 4,5 și 7 iunie la sărbătorirea hramului Sfintei Mănăstiri Hripsime, a Sfintei mănăstiri Gaiane şi a Bisericii Şoghakat din Ecimiadzin.

Miercuri, 6 iunie în prezenţa Sanctităţii Sale Karekin al II-lea în aula mare a Academiei duhovniceşti s-au deschis lucrările adunării clerului monahal. După o scurtă slujbă cuvântul de deschidere a fost rostit de către Preşedintele de şedinţă P.C. Arhimandrit Nareh Berberian, (Eparhia Armeană din SUA) care printre altele a urat bun sosit tuturor delegaţilor. A urmat apoi mesajul de salut şi binecuvântarea patriarhală a Sanctităţii Sale. Vorbitorul a apreciat importanţa acestei adunări, ce are loc la doi ani, şi însemnătatea în misiunea de slujire a întregului cler. Sanctitatea Sa şi-a exprimat satisfacţia că la lucrări au fost prezenți și reprezentanţi ai patriarhiei armene de Constantinopol şi ai Catolicosatului din Cilicia exprimându-şi convingerea că numai prin armonie, înţelegere, respect reciproc, clerul poate şi trebuie să contribuie la o bună desfăşurare şi organizare a vieţii spirituale a activităţilor monahale atât în parohii cât şi în mănăstiri.

În continuare preşedintele de şedinţă a dat citire ordinei de zi:

 

  1. Darea în folosinţă a mijloacelor electronice în transmiterea predicii a clerului,
  2. Predica şi activitatea misionară, pastrorală a clerului
  3. Stabilirea a patru grupuri de lucru a adunării
  4. Diverse.

 

Un reprezentat al organizației IT din Erevan, vorbind la primul punct al ordinei de zi a scos în evidenţă importanţa şi mijloacele de comunicare prin internet şi punerea pe baze noi a contactelor dintre cleri şi credincioşi.

Cei prezenţi au examinat împreună cu vorbitorul necesitatea întăririi raporturilor între preoţi şi credincioşi în viaţa pastorală prin folosirea internetului, contribuind astfel la importanţa predicii şi a interesului reciproc dintre preoţi şi credincioşi.

Vorbitorul a arătat unele aspecte negative ale dialogului prin internet. În zilele următoare membrii clerului monahal au vizitat şcoli, spitale, tabere de copii şi tineret, lăcaşuri de cult din cuprinsul eparhiilor Armavir şi Araratian.

Joi, 7 iunie Sanctitatea Sa Karekin a II-lea a avut o întâlnire tet-a-tet cu P.C. Arhimandrit Zareh Baronian, reţinându-l apoi la o masă intimă. Sanctitatea Sa a avut cuvinte de laudă la adresa Părintelui Arhimandrit la cei 40 de ani de activitate misionară şi culturală în România.

În după amiaza acelaiaşi zi, din însărcinarea şi binecuvântarea Sanctităţii Sale Părintele Arhimandrit a avut o intervenţie televizată de 45 de minute la postul spiritual Şoghakat. În dialog cu mediatorul emisiunii Părintele Arhimandrit a vorbit pe larg despre profesorii din trecut, de la Academia duhovnicească din Ecimiadzin, oameni dăruiţi cu mult har, mari filologi, teologi şi oameni ai Bisericii şi ai culturii armene din perioada interbelică şi postbelică a căror amprentă a lăsat urme profunde în viaţa şi activitatea multor preoţi. Vorbitorul a apreciat dorinţa Întîistătorului Bisericii Armene de a trimite în Europa la unele centre universitare teologice studenţi consacraţi urmând astfel pilda înaintaşilor Sanctităţii Sale a Patriarhilor Macar Tegukţi (+ 1895), Măgărdici Ghrimian Hairig (+1907), Vazghen Balgian (+1994).

Sâmbătă, 9 iunie au luat sfârşit lucrărilor monahale. Preşedintele de şedinţă pentru următoarea adunare a fost ales P.C. Arhimandrit Gomitas Hovnanian, directorul şi duhovnicul taberelor de copii şi tineret din Erevan. Cuvântul de închidere a fost rostit de către Sanctitatea Sa urmat de slujba de la miezul-nopții din Catedrala Patriarhală în prezenţa Întâistătorului Bisericii Armene.

Duminică, 10 iunie după Sfânta Liturghie a avut loc o agapă frăţească la care au participat toţi delegaţii. Cei prezenţi au mulţumit călduros pentru grija părintească a Sanctităţii Sale acordată celor prezenți la lucrările clerului monahal  sub bolţile Sfântului Scaun Patriarhal din Ecimiadzin.

 

Reporter