Mihai Stepan Cazazian

A plecat dintre noi Prof. Univ. dr. ing. GARABET KUMBETLIAN

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Cu adîncă tristețe Comunitatea armeană din Constanța anunță că în ziua de 2 ianuarie a plecat dintre noi prof. univ. dr. ing. Garabet Kümbetlian, membru al Academiei de Științe Tehnice din România. Nu mai departe de luna noiembrie profesorul Kumbetlian primise Medalia Aniversară a Academiei de Științe tehnice din România ca o recunoaștere a meritelor sale deosebite în domeniul tehnico-științific și pentru activitatea depusă în cadrul Academiei.

 

Profesorul universitar  Kümbetlian A. Garabet s-a născut în Constanţa, la 11 martie 1936. După clasa I-a(1943-1944) la Şcoala Germană şi alţi trei ani (1944-1947) la Şcoala nr.5 din Constanţa, aabsolvit (1947-1950) clasele gimnaziale ale liceului Brukenthal din Sibiu cu “Diplom für Verdienste”şi “Liceul Mircea cel Bătrân”din Constanţa (1950-1954) cu Diplomă de Maturitate”.

A urmat apoi cursurile Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehni din Bucureşti (1954-1959), obţinând diploma de inginerîn specialitatea maşini termice.În anul 1976 a obţinut titlul ştiinţific de doctor inginer în domeniul „Teoria elasticităţii mediilor structurale”cu lucrarea: „Calculul exact al plăcilor acţionate hidrostatic şi cu stare complexǎ de mobilitate a conturului, pe baza rezolvării problemei antimediane a teoriei mobilitǎtii elastice” sub conducerea dr. doc. ing. Mircea Mişicu, în cadrul Centrului de Mecanica Solidelor al Academiei Române.

A ocupat succesiv funcţiile de inginer principalîn cadrul Întreprinderii de Electricitate dinConstanţa (1959-1966) şi în paralel asistent şi lector în cadrul  catedrei de fizică a Institutului Pedagogic din  Constanţa (1964-1968), director şi professor al  Liceului Energetic din Constanţa (1966 -1972), şef de lucrări (1972 -1976) şi conferenţiar (1976-1990)  la Institutul de Marinǎ “Mircea cel Bătrân”, profesor  universitar la  Universitatea Maritimă (1990-2006) şi la  Facultatea de Construcţii a Universităţii „Ovidius” din Constanţa  (1992-2006). Între anii 1990 şi 2004 a fost şi şeful catedrei (departamentului) de  Inginerie Mecanicǎ Navalǎ , membru al Consiliului Facultăţii de Electromecanică Navală şi  membru al Senatului Universităţii Maritime, iar între anii 2002 şi 2006, directorul Centrului de  Cercetare în Inginerie Mecanicǎ Navalǎ al Universităţii Maritime din Constanţa.

A predat cursuri de  Mecanicǎ, Rezistenţa Materialelor şi Teoria Elasticităţii în cadrul Institutului de Marinǎ, Universităţii Maritime şiUniversităţii„Ovidius” din Constanţa. Între anii 1999 şi 2010  a condus doctorate în  Inginerie Mecanicǎ, în cadrul  Universităţii  “OVIDIUS” şi Universităţii  Maritime din Constanţa, iar în anii 2002-2003 a fost  membru în comisiile  Universităţii Maritime şi “Ovidius” din Constanţa, pentru acordarea  titlului ştiinţific de “Doctor Honoris  Causa”.

A fost laureat, în anul 2008, cu Premiul Uniunii Armenilor din România. 

CV-ul profesorului este impresionant și îl puteți parcurge integral aici

Puteți vedea aici un material realizat de profesor intitulat “Ce am (mai) făcut în ultimii 80 de ani”.

Înmormîntarea va avea loc joi 4 ianuarie, orele 13 în Cimitirul Central din Constanța.

Dumnezeu sa-l odihneasca în pace.