Mihai Stepan Cazazian

A Dieu Irma !

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

S-a stins la New-York draga noastrà Irma Topsacalian ( nàscutà Boiagian, la Constanta în 1923). Fiul ei Harut a repatriat-o pentru a fi înmormântatà la cimitirul armenesc din Bucuresti, sâmbàtà 21 octombrie.

Pàrintii ei, Kevork si Hermine Boiagian au fugit din Bolis în urma genocidului perpetuat împotriva populatiei armene din Imperiul Otoman si s-au stabilit la Constanta, unde Irma si fratii ei Zaven (Toto) si Avedis au crescut într-o atmosferà caldà tipicà familiilor armenesti, împreunà cu cei patru veri Pambuccian. Irma a fost dintotdeauna o fatà studioasà, a absolvit ca inginer chimist cu mentiunea « magna cum laude » în 1948 .Dacà ne gândim câte femei fàceau studii superioare pe vremea aceea, ne dàm seama deja cà Irma avea sà fie un caracter de femeie iesit din comun ca inteligentà, capacitate de muncà si perseverare si cà toate aceste calitàti asociate cu marea ei modestie si demnitate au fàcut-o sà suporte fàrà sà se plângà de toatà bulversarea vietii lor patriarhale dupà instaurarea comunismului. Tatàlui ei i s-a confiscat averea si moara si ea a fost trimisà ca singura femeie pe o platformà petrolierà in Marea Neagrà, sà lucreze în tura de noapte…Cu firea ei blândà a reusit sà-si facà prieteni pretutindeni, în România ca si în SUA unde a emigrat cu sotul si fiul ei Harutiun în 1970.A învàtat engleza si nu numai, la locul de muncà într-o companie de asiguràri, a învàtat programarea informaticà si a fost una din cele mai apreciate lucràtoare în întreprindere.

A avut ghinionul să aibă mari probleme de sànàtate, le-a depàsit mereu cu optimism si multà demnitate ; a avut norocul sà-si vadà crescând pe nepotica Karineh (opt ani) si sà se bucure de dragostea familiei si a prietenilor. A fost o persoanà de o moralitate si calitate umanà deosebità, de o simplitate si generozitate, cum numai oamenii superiori pot fi.

Astàzi suntem îndurerati si ne ne rugàm pentru odihna sufletului ei, Astvadz hokin lusavore, dar mândrii cà noi copiii Pambuccian si descendentii lor am avut-o pe Tanti Irma în familia noastrà !

Alice Pambuccian Grigorian

Irma Alice și Harutiun

 

Fiul Harutiun alături de Irma în fața calculatorului…

 

 

One Response to A Dieu Irma !

  1. Kouyoumdjian Aline October 25, 2017 at 6:08 pm

    asvads hokin loosavore!