Mihai Stepan Cazazian

A apărut / ALBUMUL „BISERICA ARMENEASCĂ DIN BUCUREŞTI”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

coperta album biserica

Anul 2015, o dată de tristă amintire pentru poporul nostru, care a comemorat pretutindeni în lume centenarul Genocidului Armean, când cele un milion şi jumătate de victime au fost canonizate, intrând în rândul sfinţilor-martiri ai neamului, a fost totuşi şi un an de mândrie şi fericire pentru comunitatea armeană din România – au fost sărbătoriţi cu mult fast cei o sută de ani de la ctitorirea şi târnosirea Catedralei Arhiepiscopale Armene „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Bucureşti.

Acest eveniment constituie subiectul unui amplu şi elegant volum (cca. 200 de pagini), publicat recent la editura „Zamca”. Albumul se intitulează „Biserica Armenească din Bucureşti” şi, încă din primele lui pagini, aflăm că această lucrare s-a scris în vremea S.S. Karekin II, Catolicos şi Patriarh Suprem al Tuturor Armenilor, fireşte cu binecuvântarea P.S. Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Bisericii Armene dn România, dar şi cu sprijinul generos al Secretariatului de Stat pentru Culte din ţara noastră.

Albumul se deschide cu o serie de mesaje primite cu ocazia aniversării a o sută de ani de la târnosirea, în inima Capitalei, a maiestuosului edificiu de cult, unul dintre cele mai frumoase din Europa.

Consemnăm reproducerea Hrisovului de apreciere şi binecuvântare, semnat de S.S. Karekin II, Catolicos şi Patriarh Suprem al Tuturor Armenilor, a Mesajului din partea domnului Klaus Iohannis, preşedinte al României, a Mesajului din partea Preafericitului Daniel, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a Cuvântului rostit de P.S. Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România, a Mesajului din partea d-lui senator Varujan Vosganian, preşedinte al Uniunii Armenilor din România, a Mesajului d-lui Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte, a Mesajului E.S. d-na Hranuş Hagopian, ministru al Diasporei din Republica Armenia, a Mesajului E. S. d-l Hamlet Gasparian, ambasador al Republicii Armenia în România, a Mesajului E.S. d-l Bogdan Aurescu, ministru al Afacerilor Externe la data aceea, a Mesajului Dr. Daniel Zikeli, Episcop-Vicar al Bisericii Evanghelice C.A. din România, a Mesajului P.S. Ioan Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit romano-catolic de Bucureşti, a Mesajului P.S. Jakubinyi Gyorgy, Arhiepiscop latin, administrator apostolic „ad nutum Sanctae Sedis” al armenilor catolici din România şi, în sfârşit, a Scrisorii de  felicitare din partea Asociaţiei Culturale şi Patriotice „Raffi” din Los Angeles, a armenilor originari din România.

Un capitol aparte al albumului este dedicat istoricului Catedralei Arhiepiscopale Armene din Capitală, reprezentând ample fragmente din cunoscuta lucrare de mare valoare documentară – „Catedrala Armeană din Bucureşti”, realizată cu pricepere şi devotament de conaţionalul nostru Edvard Jeamgocian din New York, născut pe meleaguri româneşti, publicată iniţial în 2008 la editura „Ararat” şi reeditată cu prilejul recentei aniversări din 2015.

La textele autorului se adaugă şi comunicate ale Biroului de Presă al Arhiepiscopiei Armene din România, aşa cum şi zeci de fotografii aparţin arhivei personale a autorului, dar şi Arhiepiscopiei Armene.

Amintesc de o impresionantă fotografie care redă întregul sobor de prelaţi, donatori şi epitropi prezenţi la sfinţirea şi miruirea Bisericii în ziua de 5 septembrie 1915. Sunt reproduse, printre altele, Enciclica Catolicosului Kevork V către regele Ferdinand I al României, Statutul de funcţionare a Eparhiei din România, sigilii, Actul de fundaţie etc., după care urmează câteva pagini cu fotografii ale Întâistătătorilor Eparhiei Armene – Arhiepiscop Husik Zohrabian, Episcop Suren Torosian, Episcop Vasken Balgian, Arhiepiscop Dirayr Mardichian şi, în sfârşit, Episcop Datev Hagopian, fără a fi uitaţi Arhimandrit-Mitrofor Zareh Baronian şi numeroşi preoţi şi diaconi care au slujit în trecut sau care slujesc în prezent.

Sunt grăitoare fotografii care surprind vizite ale celui ce a fost Teoctist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,  ale lui Vasken I, Catolicos şi Patriarh Suprem al Tuturor  Armenilor, precum şi ale succesorilor Săi – Karekin I şi Karekin II.

Alte imagini amintesc de ceremonia funerară prilejuită de decesul Arhiepiscopului Dirayr Mardichian.

Un loc aparte îl ocupă imagini cu P.S. Episcop Datev Hagopian, atât în timpul unor ceremonii religioase, cât şi al unor evenimente laice – Festivalul „Strada Armenească”, sărbătoarea Vardavarului, conferinţe etc. dar şi imagini din Catedrală (altar, icoane, credincioşi), vizita Catolicosului Karekin II şi întâlnirea cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, alte imagini din timpul vizitei d.nei Hranuş Hagopian, ministru al Diasporei din Republica Armenia, cu momente de la comemorarea centenarului Genocidului Armean (program liturgic, depuneri de coroane la khacikar-ul din curtea Catedralei, expoziţii, concert festiv, în prezenţa unor înalţi demnitari ai statului român, a unor reprezentanţi ai cultelor dn România, a  E.S. d-l Hamlet Gasparian, ambasador al Armeniei la Bucureşti, a d-lui senator Varujan Vosganian, preşedinte al Uniunii Armenilor din România.

Câteva pagini redau aspecte ale Cimitirului Armenesc din Bucureşti.

Subliniem contribuţia excepţională a foto-jurnalistei Andreea Tănase, care dedicându-se, în ultimii ani, cu pasiune şi profesionalism comunităţii noastre, ne oferă un foarte mare număr de fotografii grăitoare din viaţa catedralei centenare, tot ea fiind şi coordonatoarea acestui album-memento al unui eveniment istoric din viaţa armenilor din România.

 

Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Armene din România