Redactor

750 DE ANI | EVANGHELIA  REGINEI KERAN (kérá ANNA)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

          Călătorul care ajunge la Ierusalim și îl poartă pașii spre străvechiul cartier armenesc nu poate să nu viziteze biserica mânăstirii Sf.Iacob ( Սբ. Հակոբ ). Și dacă are noroc, i se  va arăta unul din manuscrisele vechi ce se păstrează aici, și anume celebra  Evanghelie comandată de regina Keran si care e datată din anul 1272. Călugărul care a realizat această copie este Avedis, însă miniaturistul care a produs una dintre capodoperele miniaturii medievale armene a rămas necunoscut. Miniaturile o reprezintă pe regina Keran și soțul ei regele Levon și copiii lor. Alte miniaturi, canonice, reprezintă scene consacrate: Buna Vestire, Nașterea, Invierea lui Lazăr, Schimbarea la față, Răstignirea, Înălțarea etc. Lucrările se remarcă prin deosebita finețe a execuției, măiestria artistică si armonia culorilor. Dar cine era regele Levon și soția sa Kera Anna  (Keran)?

SIS – Capitala  regatului armean al Ciliciei

          …Ne vom aminti că în Evul Mediu a fost fondat un regat armean, al Ciliciei, în nord-estul Mediteranei, cu capitala la Sis și cu portul maritim principal Ayas, intens folosit de navigatorii genovezi și venețieni, portul fiind unul din etapele celebrului Drum al Mătăsii, reintrat azi în actualitate odată cu avântul economic al Chinei. Regatul, condus de mai multe dinastii, a durat trei secole, dar a fost cucerit, odată cu celelate state cruciate din preajma sa, dar care nu au rezistat năvălitorilor mameluci cantonați în Egipt.

          Povestea regelui Levon o aflăm din cartea lui Jacob G. Ghazarian – The Armenian Kingdom in Cilicia During the Crusades : The Integration of Cilician Armenians with the Latins, 1080-1393 ( Taylor & Francis Ltd 2015)

***

          I-au trebuit trei luni de zile Patriarhului  Hagop I  Kitnagan al Tarsului  să-l convingă pe  Levon al II-lea să accepte coroana Armeniei. Urcat pe tron, el moștenea de la tatăl său un regat total dezorganizat în mare parte ruinat și sub controlul căpeteniilor mamelucilor. Levon și-a propus ca obiectiv major recâștigarea independenței regatului și  scuturarea de politicile intruzive ale străinilor. Baibars a continuat să hărțuiască Cilicia până în 1275 ceea ce l-a determinat pe Levon să caute alianța cu mongolii. Astfel, în 1281 două armate mongole înaintează în Siria împotriva lui Baibars. Una era sub comanda lui Kubilai Han iar cea de a doua sub comanda fratelui său, Mionghiu Timur, care cu sprijinul lui Levon fu în stare să coboara in marș fortat pe valea fluviului Orontes.

          Bătălia a avut loc nu departe de Homs, la 30 octombrie. Au fost pierderi mari de ambele părți  iar Baybars a fost descurajat să mai atace teritoriul Ciliciei. După încetarera  luptelor au urmat negocieri îndelungate, Levon izbutind să obțină o pace de compromis cu mamelucii prin tratatul din 1285, care i-a permis lui Levon să-și refacă regatul. Dar Cilicia care era izolată, sub Levon a început să câștige în imagine. Levon s-a căsătorit cu Regina  Anna (kérá Anna) și familia sa a fost binecuvântată cu șapte frați ( Hetum, Toros, Sămbat, Constantin, Nerses, Oshin și Alinakh) precum și patru fete (Zabel, Regina, Mary si Thepany).

          Tratatul din 1285, care a durat circa unsprezece ani, i-a permis lui Levon să se așeze în Tarsus și să se concentreze asupra organizării regatului. A mărit soldele ostașilor și a instituit ajutoare stabile pentru nevoiași. A purces la refacerea Sis-ului și a mănăstirilor sale avariate. A aprobat construcția de școli noi. El a promulgat un document nou ce prevedea privilegii comerciale genovezilor, oferindu-le, prin portul Ayas, cale spre interiorul Levantului ceea ce a crescut numărul navelor care transportau mărfurile ce veneau de pe drumul mătăsii.

          Comerțul a căpătat avânt, permițând lui Levon să facă față tributului pentru mameluci, prevăzut de tratatul din 1285. Ajutorul lui financiar pentru cler acordat de Levon, a crescut. Daniile sale către vartabedner a rezultat în creșterea numărului de copii ale cărților sfinte pecum și a altor lucrări ce au îmbogățit cultura națională. Acest aspect a fost neprețuit ținând seama de pierderile suferite în urma năvălirilor mamelucilor. Secretarul său, Vahram, descrie în detaliu conflictele dintre armeni și selgiucizi, și pe alocuri aruncă o lumină asupra caracterului regelui pe care îl prezintă mai mult pios decât prudent.

          Spre finele domniei lui Levon, soția sa kérá Anna  moare, ca și Patriarhul Hagop, care este urmat de Constantin II Katuketsi (din Katuk, 1286-89). Levon însăși muri în 1289, la 53 ani. Fii săi au pornit o luptă dinastică ce s-a încheiat odată cu căsătoria lui Zabel cu Amaury de Lusignan , fratele regelui Henry II al Ciprului, aducând Cilicia sub faldurile dinastiei franceze de Lusignan.

          În timpul domniei lui Levon, un călător venea din republica Veneția, plecat să exploreze Drumul Mătăsii, și trecea prin Armenia. Era Marco Polo (1254-1324). În însemnările sale el lasă scrie cu apreciere despre Armenia. Dar, notează el, „armata mi s-a părut demoralizată.”

ARPIAR S.

NOTE

Baibars -sultan al Egiptului (Al Malik al Zahir al Din Baibars al Bunduqdari  abu al Fatah, 1233-1277) din ramura turcilot kipchak.

Orontes –râu în vestul Orientului Apropiat, izvorește din Liban, curge spre nord prin Siria, lung de circa 570 km.

Kubilai Khan -Nepot a lui Gingiz Han. A domnit între 1260-1294, a mutat capitala din Karakorum la Hanbalâk (actual Beijing/Pekin)

Tarsus -Oraș lângă Adana, la 20 km de marea Mediterana. Orașul de baștină al Apostolului Pavel

Vartabed – Călugăr învățat, teolog,

Sis -Oraș în Cilicia. Reconstruit dupa cutremur de prințul Mleh (1173). Declarat capitala regatului, este sediul  Palatului Regal (Levon II) al unor cladiri publice si religioase, parcuri și școli, palate rezidențiale

Toros Roslin (1210-1270) Celebru miniaturist din timpul regatului armean al Ciliciei