Arhiepiscopia Armeana

70 ani de viață a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Mare este bucuria noastră acum, simțind că vechile relații dintre Bisericile noastre  surori continuă să meargă pe calea spre viitor, pe același drum al  bunei înțelegeri și respectului reciproc, mai mult chiar, am trăit fericirea împlinirii unor vechi dorințe concretizate prin dese vizite și întâlniri, colaborări benefice în diverse domenii și aleasa trăire duhovnicească a rugăciunilor ecumenice.

Rodnicia slujirii Preafericirii Sale în  folosul Bisericii Ortodoxe Române este deosebită,  vrednică de aprecierea tuturor. De ani buni se simte noul suflu călăuzitor care dă elan vieții spirituale și trăirii duhovnicești în  rândul slujitorilor sfintelor altare din bisericile Ortodoxe românești de pretutindeni. Practic nu există nici un domeniu al activității slujitoare a Bisericii Ortodoxe Române   care să nu fie marcat de noul spirit călăuzitor purces din părinteasca sa  grijă.

Avem deosebita bucurie de a  putea adresa aceste rânduri, datorie de suflet pe cât  de onorantă pe atât de responsabilă. A vorbi despre o astfel de personalitate  înseamnă a vorbi despre cultură,  duhovnicie, viață și slujire, despre lumina teologiei dar și despre dăruirea dovedită în slujba lui Hristos și a Bisericii Ortodoxe  Române. Prin stăruința sa dar și datorită exemplul personal al îndelungaților ani de studiu neîncetat a ridicat pe noi culmi nivelul de pregătire al slujitorilor bisericii, punând temelia unei noi generații de teologi, duhovnici și slujitori, adevărate modele pentru milioanele de credincioși ai Bisericii Ortodoxe Române. A format aceste adevărate modele de preoți prin folositoare sfaturi, prin pilda personală și păstrarea vie a chemării spre slujire în sufletele tinerilor seminariști și studenți. Calea preoției apare clară luminoasă dar și încărcată cu răspundere în fața acestor tineri.

Patriarhul Daniel este în primul rând exemplul unui distins intelectual, fără a putea trece cu vederea harul și talentul propăvăduitorului  care pune întreaga sa osteneală în slujba lui Dumnezeu. A reușit întotdeauna să găsească portița spre inimile oamenilor, umplându-le acestora inimile cu bucuria luminii cunoașterii lui Dumnezeu. De-a lungul întregii sale slujiri s-a dovedit a fi înaintemergător pe calea răspândirii cuvântului lui Dumnezeu, a dispus organizarea de seminarii, simpozioane, conferințe și întâlniri de studii, toate  în spiritul iubirii creștine și a cunoașterii celor trebuincioase pentru formarea tinerei generații.

S-a făcut remarcat ca un teolog desăvârșit, adaptat spiritului acestor vremuri, mediator cu har în întâlnirile dintre biserici, contribuind din plin la crearea unui nou făgaș al dialogului interconfesional. Lucrările sale teologice dar și gândirea sa în folosul ecumenismului  sunt cunoscute în întreaga lume creștină, fiind traduse în multe limbi străine. Ne bucurăm să putem aminti și traduceri ale scrierilor Patriarhului Daniel  și în limba armeană, prin grija editurii Catolicosatului Armean de la Sf. Ecimiadzin. 

Multe persoane se transformă în personalități datorită funcției pe care o au, dar  Patriarhul Daniel era deja o personalitate binecunoscută încă înainte de urcarea pe scaunul patriarhal. Numele său era în  rândul marilor oameni care s-au evidențiat prin strădania lor pe ogorul slujirii lui Dumnezeu cu trupul, cu sufletul și cu mintea, slujitor al mulțimilor și împăciuitor al celor ce aveau nevoie de lumina cunoașterii adevărului.

Cu binecuvântarea și imboldul direct al Patriarhului Daniel instituția bisericii prin slujitorii săi  s-a implicat mai mult în împlinirea misiunii de slujire a celor mulți, bolnavi, săraci, orfani, în general a tuturor celor care au trebuință de ajutor, susținând acivitărți caritabile și înființând spitale, cămine de bătrâni, centre de ajutor pentru cei aflați în nevoi și suferință.

De-a lungul întregii sale slujiri Patriarhul Daniel s-a dovedit un vrednic urmaș al ucenicilor lui Hristos, ajutând, dăruind, slujind.

Nu putem să nu amintim  și stăruința sa pentru înfăptuirea lucrării de căpătâi a ultimelor decenii din cadrul activității Bisericii Ortodoxe Române – Înălțarea Catedralei Mântuirii Neamului. Mare este bucuria noastră văzând acest minunat lăcaș de închinăciune, unde orice credincios poate să-și rostească rugile către Dumnezeu, pentru pacea lumii, buna înțelegere între oameni  și slava Luminii Celei de viață dătătoare. Noi, ca armeni, ca popor creștin  al Bisericii Apostolice Armene,  suntem părtași bucuriei fraților noștri români care dovedesc lumii civilizate, popoarelor creștine dintr-o Europă golită parcă tot mai mult de trăire spirituală, că taina bunei înțelegeri și dăinuirii omenirii  nu poate fi simțită decât prin  legătura rugăciunii către Dumnezeu.

Avem ferma convingere că în viitor, prin autoritatea personală a Patriarhului Daniel și prin dovada înfăptuirilor slujirii sale România creștină va deveni un pol al Europei creștine, capitală a creștinismului Europei, model al unei societăți trăitoare în credință spre slava Domnului  Hristos.

Ca Arhipăstor al armenilor din România dăm glas sentimentelor noastre de mare  trăire duhovnicească în acest ceas de aleasă  bucurie a credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, exprimând disponibilitatea și dorința noastră de a vă sprijini în realizarea tuturor năzuințelor poporului acestei țări, spre slava lui Dumnezeu și folositoare celor care se închină Lui.

Felicităm din inimă  pe Preafericitul Părinte Daniel cu ocazia împlinirii vărstei de 70 de ani, dorindu-i multă sănătate, viață îndelungată și rodnică slujire, binecuvântată de Dumnezeu, în folosul poporului român și al Bisericii Ortodoxe Române.

+Episcop Datev Hagopian

Întâistătător al Eparhiei Armene din România

Exarh al  Eparhiei Armene din Bulgaria