Mihai Stepan Cazazian

Hrisov patriarhal de binecuvântare și apreciere Domnului Anușavan Salamanian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Duminică, 1 aprilie, 2018,  în Catedrala Arhiepiscopală Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, după săvârșirea Sfintei Liturghii, PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei  Armene din România, a înmânat  Domnului Anușavan Salamanian, HRISOVUL PATRIARHAL DE BINECUVÂNTARE conferit de către Sanctitatea Sa  Karekin al II-lea, Catolicos și Patriarh Suprem al Tuturor Armenilor.

Iată textul HRISOVULUI :

HRISOV PATRIARHAL DE BINECUVÂNTARE ȘI APRECIERE

Domnului Anușavan Salamanian, Fiu vrednic și credincios al Sfintei noastre                                               

Biserici Apostolice Armene din București, România

          Dorim ca aceste rânduri să vă aducă de aici, din locul sfânt al inimilor armenilor, din locul binecuvântat de Dumnezeu prin pogorârea Fiului Său,  încredințarea frumoaselor Noastre gânduri, alâturând sincerele urări de bine.

Prin mijlocirea binevoitoare a PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România am aflat cu bucurie părintească  despre îndelungata dumneavoastră   activitate desfășurată în folosul  culturii românești. Întregul tezaur al cunoștințelor dvoastră ca inginer de sunet, adevărat maestru al realizării coloanelor sonore ale multor filme românești, a fost pus în slujba cinematografiei, marcând pentru eternitate cu reușita eroului nevăzut numeroasele filme care au rămas în memoria multor generații și contribuind la  strălucirea artei cinematografice  în România.

Este lăudabil și vrednic de a fi amintit faptul că rodnica dvoastră slujire în folosul culturii, în folosul artei cinematografice  românești, a avut o apreciabilă contribuție la o mai bună cunoaștere a comunității armene în România, constituind un pas important  spre întărirea frumoaselor legături dintre poporul armean și poporul român, popoare unite prin frumusețea credinței în Hristos, legătură care datează de multe veacuri, continuând și acum în bunăînțelegere sub binecuvântarea lui Dumnezeu.

          Venim în întâmpinarea cuvântului mijlocitor al  PS Episcop Datev și, în semn de aleasă prețuire a activității desfășurate în slujba artei cinematografice românești, vă oferim

Hrisovul de binecuvântare patriarhal

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, putere și încă mulți ani de slujire în folosul acestei frumoase arte.

Domnul să vă ocrotească pururi  alături de cei dragi, în sănătate și belșug de împliniri.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin

Cu binecuvântări

Karekin al II lea, Catolicos al Tuturor Armenilor

 

Scris la Sf.Ecimiadzin, Nr.1847                    

12 martie Anul Domnului 2018                                                                                                             

Anul armenilor 1467