Mihai Stepan Cazazian

VIDEO / “Destine armeneşti la Iaşi”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Biserica Armeană din Iaşi este singura care stă mărturie astăzi a trecerii armenilor prin istoria oraşului. Comunitatea actuală este foarte mică.
“Coloniile armeneşti din Moldova au constituit prima burghezie a oraşelor moldoveneşti”, spunea Nicolae Iorga. Comercianţi pricepuţi, meşteşugari, agricultori, oameni harnici şi ageri, armenii străbăteau rutele comerciale, ducând cu ei mărfuri dintre cele mai variate. La Est de Carpaţi, au găsit un loc pe care l-au numit “acasă” şi, generaţii la rând, au făcut parte din istoria Moldovei şi a Iaşilor.
“Destine armeneşti la Iaşi”, vineri, 17 martie, de la ora 18.30, în emisiunea “România diversă” la TVR Iași.
Laura Lucescu

 

Biserica Armean? din Ia?i este singura care st? m?rturie ast?zi a trecerii armenilor prin istoria ora?ului. Comunitatea actual? este foarte mic?."Coloniile armene?ti din Moldova au constituit prima burghezie a ora?elor moldovene?ti", spunea Nicolae Iorga. Comercian?i pricepu?i, me?te?ugari, agricultori, oameni harnici ?i ageri, armenii str?b?teau rutele comerciale, ducând cu ei m?rfuri dintre cele mai variate. La Est de Carpa?i, au g?sit un loc pe care l-au numit "acas?" ?i, genera?ii la rând, au f?cut parte din istoria Moldovei ?i a Ia?ilor."Destine armene?ti la Ia?i", vineri, 17 martie, de la ora 18.30, în emisiunea "România divers?".Laura Lucescu

Posted by TVR Iasi on 17 Martie 2017